<<
>>

ПИТАННЯ 12. Спеціальні методи, що застосовуються в криміналістиці

Під спеціальними методами науки розуміють такі методи, які застосовуються в одній конкретній галузі наукових знань або в декількох науках. Сфера застосування спеціальних методів криміналістики обмежена дослідженнями, що проводяться у вузькій групі галузевих знань.

Для практичної діяльності криміналісти застосовують спеціальні методи, що запозичені з інших наук, зокрема: фізичні, хімічні, біологічні, антропологічні, медичні, які пристосовані для вирішення криміналістичних завдань. Також розробили власне криміналістичні методи, котрі реалізуються для збирання, дослідження, оцінки і використання фактичних даних. Методи криміналістики-це криміналістичні методи і методи інших наук, які й у криміналістиці не втрачають своєї природи [залишаються, відповідно, математичними, фізичними, хімічними тощо. Вони поділяються натехніко-криміналі-стичні і тактико-криміналістичні методи.

До спеціальних техніко-криміналістичних належать методи контрастів і поділу кольорів, що застосовуються в судовій фотографії; методи криміналістичної ідентифікації зброї, знарядь злочину за їх слідами, ідентифікації особи за ознаками зовніш-

19

ності; одорологічний метод та інші. Вони забезпечують встановлення, фіксацію, дослідження, збереження і використання матеріальних слідів злочину. Для їх розроблення широко використовуються досягнення математики, кібернетики, природничих і технічних наук.

Тактико-криміналістичні методи - це методи проведення слідчих і судових дій, найбільш загальні методи організації розслідування, побудови слідчих версій, організації взаємодії слідчого з органами дізнання. До них відносять і методи використання допомоги громадськості, засобів масової інформації в розкритті й розслідуванні злочинів. За допомогою цих методів забезпечується управління розслідуванням і отримання доказової інформації від учасників кримінального процесу.

Тактико-криміналістичні методи приводять у дію технічні засоби. Слідчий, зважаючи на конкретну ситуацію у справі, повинен знати, коли, де і які технічні засоби йому доцільно застосувати, в якій послідовно\'сті, кого залучити як спеціаліста.

Таке широке застосування криміналістикою методів інших наук пов\'язується з інтенсисрікацією і диференціацією наукових знань. Для успішного здійснення розслідування злочинів необхідне комплексне використання технічних засобів та методів, тактичних і методичних рекомендацій. Жоден із застосованих наукових методів не можна вважати абсолютним, перетворювати в єдино можливий, універсальний. Лише сукупність методів пізнання може забезпечити досягнення істини.

Водночас, необхідно зазначити, що в криміналістиці, як і в багатьох інших науках, спеціальні методи теоретичного дослідження ще не розроблені і тому основна маса методів, які використовуються в науковому дослідженні, є методами загаль-нонауковими.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 12. Спеціальні методи, що застосовуються в криміналістиці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -