<<
>>

ПИТАННЯ 11, Загальнонаукові методи, що застосовуються в криміналістиці

Загальнонаукові методи застосовують у багатьох або у більшості наук. До загапьнонаукових, що застосовуються в криміналістиці, належать евристичні методи: аналіз, аналогія, синтез, індукція та дедукція.

Вони є основними логічними прийомами розумової діяльності осіб, на яких покладено обов\'язок розкриття й розслідування злочинів. За їх допомогою здійснюється

18

не лише мисленнєва діяльність, але й весь пізнавальний процес загалом.

До загальнонаукових методів належать також такі специфічні методи, як спостереження, вимірювання, порівняння, описування, експеримент і моделювання, їх використання в криміналістиці спрямоване на пізнання специфічного об\'єкта дослідження - події злочину і його наслідків з метою встановлення наявності чи відсутності складу злочину, обставин його вчинення й причетності до цього конкретних осіб. Кожний загальнонауковий метод набуває специфічних особливостей у процесі його реалізації в залежності від мети дослідження, об\'єктів, які вивчаються за його допомогою. Певною особливістю їх застосування в криміналістиці є те, що застосовуються вони лише у чітко визначених формах-слідчих та судових дій, експертних досліджень, оперативно-роз-шукових заходів. Це застосування визначене конкретними умовами процесуального режиму.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 11, Загальнонаукові методи, що застосовуються в криміналістиці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -