<<
>>

ПИТАННЯ 10. Поняття й значення методів криміналістики

Загалом, методологія науки - це вчення про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання. Наукові дослідження в галузі криміналістики мають на меті розширення знань про злочини, закономірності їх вчинення; про злочинця, його злочинні навички і способи вчинення злочинів;\'про закономірності розкриття й розслідування злочинів тощо.

Успіх проведення наукових досліджень у криміналістиці багато в чому зумовлюється

17

обраними шляхами досягнення наукової мети, тобто тими методами, які використовуються в науковому пізнанні. Метод у широкому значенні - це спосіб підходу до дійсності, спосіб пізнання, вивчення, дослідження явищ природи й суспільного життя, спосіб досягнення мети, вирішення завдання. Саме з таким розумінням необхідно підходити до методу в криміналістиці, який не відрізняється своєю гносеологічною сутністю від інших наук і є різновидом процесу пізнання об\'єктивної дійсності, діалектичного процесу відображення предметів і явищ матеріального світу у свідомості людей на основі практики. Розвиток наукових уявлень про методи криміналістики пов\'язується, з одного боку, з розвитком самої криміналістики, а з іншого - з формуванням філософських поглядів на методи науки в цілому.

Криміналістика може успішно розвиватися лише в тому випадку, якщо у процесі вивчення явищ, пов\'язаних з підготовкою, вчиненням і приховуванням злочинів, її методи узгоджуються з теорією пізнання. В основі системи методів криміналістики лежать загальні методи пізнання. До того ж матеріалістична діа-лектика як всезагальний метод пізнання є визначальною для криміналістики. Категорії і закони діалектики дають змогу розкрити зв\'язки між науковими фактами, пояснити їх походження і сформулювати основні поняття науки. У криміналістиці до таких категорій належать: поняття криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики, прийомів, засобів, слідчої ситуації тощо.

Поряд із принципами, керівними положеннями методологія науки вміщує ще й сукупність методів дослідження, тобто способів підходу до явищ, які вивчає наука. У структурі методів криміналістики визначають загальнонаукові і спеціальні.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 10. Поняття й значення методів криміналістики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -