<<
>>

ПИТАННЯ 9. Зв\'язок криміналістики з науками неправового циклу

Методологічною основою криміналістики є суспільні науки -філософія, етика, логіка, соціологія, психологія, педагогіка та ін. Юридична наука криміналістика має також зв\'язок з природничими науками - математикою, кібернетикою, фізикою, хімією та іншими науками.

Наприклад, низку важливих для криміналістики проблем вдалося вирішити лише на підставі категорій філософії, законів матеріалістичної діалектики. Розробка окремих криміналістичних теорій вимагала філософського обґрунтування ключових для них понять. Так, в криміналістичному вченні про механізми слідоутворення таким ключовим поняттям було поняття сліду як відображення речі, явища, процесу, події в оточуючому середовищі. На філософських поняттях базується і криміналістичне вчення про ознаки, теорія криміналістичної ідентифікації і діагностики. Філософські категорії дають можливість зрозуміти місце й роль наукового факту в процесі пізнання істини.

Криміналістикою широко запозичуються положення формальної та діалектичної логіки. Логічні закони й прийоми мислення становлять методологічні основи криміналістики, зокрема, такого її вчення, як криміналістична версія; слугують передумовою для розробки програм і алгоритмів розслідування окремих видів злочинів. Логіка в діяльності слідчого має величезний діапазон

16

застосування: від аналізу й оцінки перших слідів, що виявлені на місці події, з\'ясування їх причинного зв\'язку зі злочином -до складної роботи з конструювання слідчих версій, вибору тактики проведення окремих слідчих й оперативно-розшукових дій. Тактичні прийоми й правила проведення слідчих дій повинні враховувати закони й правила етики поведінки і спілкування особи. Галузь зв\'язку криміналістики й етики - це розробка засобів, прийомів і методик судового дослідження й попередження злочинів та розробка рекомендацій щодо їх застосування на практиці. Моральні норми, яким повинні відповідати криміналістичні прийоми й засоби, криміналістичні рекомендації мають не лише загальний, а ще й спеціальний характер, що відображає специфічну форму суспільної практики, а саме - судочинство.

Оскільки криміналістика забезпечує своїми рекомендаціями вибір найбільш ефективного способу дій і їх послідовності для забезпечення результативності розслідування й підвищення його ефективності, то вона має певні зв\'язки з наукою управління. Зокрема, з її розділом наукової організації праці, що враховується для планування розслідування злочинів, планування навантаження слідчого тощо. Як криміналістика, так і наукова організація праці слідчого слугують меті оптимізації діяльності з розкриття й розслідування злочинів.

У результаті науково-технічного прогресу в сферу взаємодії з криміналістикою входять все нові галузі знань, а розроблені нею методи починають використовуватись іншими науками.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 9. Зв'язок криміналістики з науками неправового циклу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -