<<
>>

ПИТАННЯ 6. Спеціальні завдання криміналістики

Поряд з виконанням загальних завдань, що мають на меті сприяння боротьбі зі злочинністю, криміналістика має свої власні спеціальні завдання, які конкретизують загальне, і притаманні лише їй і нею вирішуються.

Це ті завдання, які спрямовані

10

на пізнання закономірностей об\'єктивної дійсності, що відносяться до предмета криміналістичної науки, слугують програмою її розвитку та вдосконалення. До них належать:

- вивчення злочинності з криміналістичного погляду; -вивчення закономірностей виникнення, збирання, дослід ження, оцінки й використання доказів;

- розроблення й удосконалення техніко-криміналістичних за собів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження і використання доказів;

-випрацювання й удосконалення організаційних, тактичних і методичних основ досудового слідства та судового розгляду;

- розробка й удосконалення криміналістичних засобів, прийомів і методів попередження злочинів;

-вивчення, узагальнення й використання позитивного досвіду слідчої, оперативної, експертної і судової практики боротьби зі злочинністю;

-аналіз діючого законодавства, що встановлює допустимість і межі використання наукових рекомендацій, технічних засобів, тактичних прийомів і методику кримінальному судочинстві.

Спеціальні завдання криміналістики не є сталими, вони динамічні, доповнюються, змінюються залежно від соціальних змін, що відбуваються в суспільстві. Ці завдання визначаються напрямами практики боротьби зі злочинністю. У сучасних умовах вирішення спеціальних завдань криміналістики набуває особливої актуальності і зумовлено, насамперед, виникненням принципово нової для держави ситуації в кримінальній сфері, яка.своєю чергою, зумовлена соціальними та економічними перетвореннями. Так, наприклад, комп\'ютеризація значної кількості процесів у сфері господарства, фінансів та управління, застосування новітніх досягнень у галузі інформатики призвели до того, що інформація та інформаційні правовідносини стали предметом злочинного посягання. Виникла нагальна потреба в розробці нових криміналістичних засобів виявлення, розслідування й попередження так званих комп\'ютерних злочинів. До самостійних джерел доказів віднесено протоколи відповідних оперативно-розшу-кових заходів. Такі обставини вимагають від криміналістів розробки нових науково-технічних засобів, тактичних прийомів та методик розслідування окремих видів злочинів, проведення

11

нових видів судових експертиз та науково-технічних досліджень. Водночас, потребують удосконалення традиційні, розроблені раніше і перевірені практикою засоби криміналістичного забезпечення боротьби зі злочинністю.

Вирішуючи загальні й спеціальні завдання, криміналістика сприяє, тим самим, укріпленню законності й правопорядку в країні.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 6. Спеціальні завдання криміналістики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -