<<
>>

ПИТАННЯ 13. Критерії, яким повинні відповідати криміналістичні методи, та сутність цих критеріїв

Із метою забезпечення дієвості і практичної значущості, криміналістичні методи, які використовуються в розслідуванні, повинні відповідати певним критеріям: науковості, допустимості, ефективності, економічності, простоти, надійності і безпеки.

Критерій науковості полягає в тому, що ці методи повинні бути результатом наукової розробки. Неприпустимо застосову-

20

вати методи, які не мають наукової основи. Науковість методів повинна бути експериментальне перевірена і підтверджена практикою. Ця вимога особливо чітко виявляється під час розроблення нових методик досліджень речових доказів у процесі проведення судових експертиз.

Критерій допустимості означає, що метод, який пропонується для використання, не суперечить законності та правилам людської моралі й етики, оскільки в полі зору криміналіста перебувають не лише предмети, а й люди. Допустимим вважається такий метод, застосування якого або прямо передбачено законом, або не суперечить йому.

Ефективність методу означає, що за інших рівних умов необхідно використовувати той метод, який принесе позитивний результат із найменшими витратами засобів і часу та забезпечить необхідний ступінь точності дослідження.

Вимога економічності стосовно методів криміналістики полягає в тому, що вони не повинні бути надзвичайно і невиправдано дорогими. Наприклад, дослідження методом голографії в окремих видах криміналістичних експертиз, безумовно, перспективне і ефективне, але на сьогодні не завжди економічно виправдане. Вирішуючи питання економічності методу, необхідно також враховувати, чи заощаджує його застосування час, сили й засоби. Якщо ж ні, то чи виправдовується це тими результатами, які очікуються від його застосування.

Вимога простоти і надійності означає, що криміналістичні методи повинні бути зрозумілими і простими у використанні настільки, щоб ними в необхідних випадках могли скористатися слідчі, оперативні працівники та інші учасники кримінального процесу без звернення по допомогу до спеціаліста.

Надійність полягає в тому, щоби той чи той використаний метод за дотримання відповідних правил роботи забезпечував досягнення поставлених перед розслідуванням завдань і ймовірність отриманих результатів.

Критерій безпеки означає, що розроблені криміналістикою методи повинні бути безпечними, такими, які унеможливлюють нанесення фізичних або матеріальних збитків учасникам кримінального процесу та іншим особам. Безпека також є одним із елементів іншого критерію-допустимості. Кримінально-процесуальний закон спеціально вказує на забезпечення умов без-

21

пеки під час проведення окремих слідчих дій. Це стосується, наприклад, відтворення обстановки і обставин події (ст. 194 КПК), під час яких допускається виконання дій лише за умови, коли вони не є небезпечними для здоров\'я осіб.

Як і в будь-якій іншій науці, в криміналістиці головним критерієм оцінки методів дослідження є практика. Лише на практиці встановлюється реальна цінність методу, повністю відкриваються його можливості і недоліки, напрацьовується методика його використання. Криміналістичне дослідження відкриває можливості для застосування в ньому будь-якої галузі знань, якщо тільки це слугує меті встановлення істини і не суперечить процесуальному порядку судочинства.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 13. Критерії, яким повинні відповідати криміналістичні методи, та сутність цих критеріїв:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -