<<
>>

ПИТАННЯ 4. Криміналістичні аспекти розкриття злочинів

Правильне визначення суті розкриття злочину має важливе криміналістичне значення, позаяк воно пов\'язане з побудовою структури окремих методик розслідування, з визначенням його етапів.

Окрім цього це має істотне значення для створення та Функціонування об\'єктивної системи статистики боротьби зі злочинністю.

183

Розкриття злочинів полягає у здійсненні розшукової діяльності слідчим і співробітниками оперативно-розшукових підрозділів і залежить від ефективності їх взаємодії. Розмежування функцій слідчого й оперативно-розшукових органів проводиться у залежності від характеру і особливостей об\'єктів розшуку. Інтенсивна узгоджена робота на початковому етапі багато в чому визначає успіх у розкритті злочину та успішність його розслідування в подальшому. Залежно від виду об\'єкта розшуку, ступеня його встановлення оперативними підрозділами, наявності інформаційного матеріалу та інших чинників слідчий проводить невідкладні слідчі дії з метою розкриття злочину і встановлення винних.

Розкриття злочинів залежить від способів їх приховування, що в.ідображається у знищенні слідів, їх маскуванні, приховуванні чи знищенні знарядь злочину, неповідомленні органам розслідування про відомі обставини вчинення злочину, фальсифікації інформації, інсценуванні слідів злочину тощо.

З огляду на важливість фактора часу, що може вплинути на збереженість як матеріальних, так й ідеальних слідів злочину, важливе значення для розкриття злочину має робота слідчого за гарячими слідами, тобто використання ним для розкриття злочину і затримання злочинця інформації, що отримана відразу після вчинення злочину в процесі проведення невідкладних слідчих дій (наприклад, огляду місця події, допиту потерпілого, обшуку тощо). Початком розкриття злочину може стати виявлення на місці події предметів, слідів, знарядь злочину, встановлення способу злочину, ознак зовнішності злочинця.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 4. Криміналістичні аспекти розкриття злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -