<<
>>

ПИТАННЯ 25. Види обшуку і розкриття їх змісту

Основною підставою для класифікації обшуку на види є об\'єкт обшуку, тобто те, що підлягає примусовому дослідженню для виявлення осіб, предметів та інших джерел матеріалізованої інформації, які мають значення для встановлення обставин справи.

Так, за характером об\'єктів обшуку виокремлюють:

- обшук приміщень, який передбачає примусове обсте ження всіх приміщень, що є у володінні фізичних чи юри дичних осіб і полягає у вивченні та аналізі конструктивних вузлів споруди, житлових і підсобних приміщень, предметів обстановки;

- обшук місцевості, який передбачає обстеження певної території та об\'єктів (за виключенням споруд і приміщень), Що на ній розташовані;

- обшук особи, який полягає у примусовому обстеженні людини, її одягу, взуття та інших речей і предметів, що нале жать особі, чи які вона має при собі. Не потребує винесення окремої постанови на проведення обшуку особи її обшуку разі фізичного захоплення, коли є достатні підстави вважати, Що особа має при собі зброю чи інші предмети, які становлять загрозу для оточуючих, або намагається звільнитися від дока-

Ів, обшук затриманого в порядку підозри до причетності у вчи-Ненні Злочину чи взяття під варту, а також за наявності достатніх

165

підстав вважати, що особа, яка перебуває в приміщенні, де проводиться обшук чи виїмка, приховує при собі предмети або документи, які мають значення для справи;

- обшук транспортних засобів передбачає примусове обстеження будь-якого транспортного засобу, котрий є у володінні громадянина чи юридичної особи.

За повторюваністю дій обшуки виокремлюють на первинний, додатковий і повторний. За одночасністю проведення - одиночний і груповий.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 25. Види обшуку і розкриття їх змісту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -