<<
>>

ПИТАННЯ 68. Особливі властивості запахових слідів

Запахові сліди мають такі особливі властивості: леткість, розвіювання, ділимість, розчинність, адсорбція, розбавлення, зміщуваність, дифузія, безперервність утворення.

136

Леткість - здатність речовини до випаровування, що визначається природою матеріального об\'єкта і зовнішніми умовами Зі збільшенням температури збільшується швидкість випаровування.

Розвіювання - здатність газоподібного сліду розосереджуватись у ємності чи в просторі і змінювати таким чином концентрацію речовини в одиниці об\'єму.

Ділимість - здатність запахового сліду поділятися на частки без зміни якісно-кількісного стану кожної порції. Завдяки цій властивості від одного джерела можна відібрати декілька зразків сліду запаху, значимість яких буде однаковою.

Розчинність - здатність частинок речовини розчинятися на клітинах органів нюху людини чи тварини і викликати подразнення як відчуття запаху.

Адсорбція - здатність молекул речовини поглинатися поверхневим шаром іншої речовини. Завдяки адсорбції можливе сприйняття молекул пахучої речовини із суміші з повітрям.

Розбавлення-змінювання концентрації газоподібної речовини в середовищі і утворення нової якості запаху. Якісні параметри залежать від чистоти пахучих речовин та ступеня їх розбавлення.

Змішуваність означає, що пахучі речовини можуть бути в суміші з іншими, які мають відмінні якості. В цих випадках один запах може "замаскувати" інший, а окремі запахи в суміші нейтралізують одне одного.

Дифузія - взаємопроникнення запахових часток різних речовин. Наприклад, взуття набуває запаху потожирової речовини й адсорбується на поверхні ґрунту під час ходіння, утворюючи запаховий слід.

Безперервність утворення означає, що за наявності джерела й відповідних зовнішніх умов слід утворюється безперервно, доки існує джерело запаху. Ця властивість призводить до накопичення запаху, створює в сліді велику концентрацію. Видалення джерела запаху й створення інших зовнішніх умов призводить до зміни якісного складу запахового сліду чи до його повного зникнення.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 68. Особливі властивості запахових слідів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -