<<
>>

§4. Особливі засоби преторського захисту

Крім звичного позовного порядку розгляду приватних справ, існувало інтердиктне провадження. Особливим засобом захисту суб\'єктивного права було будь-яке втручання преторів. Це був прояв адміністративної влади преторів.

Користуючись владою, що їм нале­жала. претори здійснювали захист спеціальними засобами для поліп­шення. доповнення і усунення недоліків цивільного процесу.

Види засобів преторського захисту.

— інтердикти (interdictum);

— стипуляція (stipulatio);

— реституція (restitutio);

— введення у володіння (missiones in possessionis).

Інтердикти — це короткі вказівки, які претори направляли особам

за вимогами заінтересованих осіб з метою створити нові, зберегти старі або відновити порушені фактичні обставини. Існувало кілька груп інтердиктів:

1) інтердикти, якими заборонялися будь-які насильницькі порушення:

2) інтердикти, якими наказувалося відновлення порушеного стану;

3) інтердикти, за допомогою яких здійснювалося заснування нових відношень;

4) інтердикти, видання яких мало за мету відновлення стану володіння.

Стипуляція — це публічна обіцянка сплатити певну суму або зро­бити щось.

Види стипуляції:

1) стипу ляція, яка слугувала для регулювання правильного про ведення спору;

2) стипуляція для забезпечення безперешкодного проведення судового процесу.

Реституція — це повернення, відновлення попереднього стану. В особливо важливих випадках претор дозволяв знищувати юри­дичні наслідки, які наставали у зв\'язку з тим, що він визнавав нес - праведливим застосування в подібних випадках загальних норм права. За допомогою цього правового засобу претори усували збиток, на­несений особою, яка виконувала обов\'язки.

Введення у володіння здійснюється за розпорядженням претора для збереження певного майна або для виконання певних дій.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §4. Особливі засоби преторського захисту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -