<<
>>

Основні засоби

- матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний термін корисного використання (експлуатації) основних засобів перевищує один рік або операційний цикл, якщо він триває більше року.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Основні засоби:

 1. 1.Визначення, класифікація, оцінка основних засобів.
 2. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 3. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 4. § 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція
 5. 5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ
 6. 5.3. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів
 7. 5.4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
 8. 5.5. Облік зносу основних засобів
 9. 5.7. Облік вибуття і списання основних засобів
 10. §4. Основні напрями службової діяльності
 11. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978р.)
 12. Основне призначення та принципи генерування інформаційного середовища ОВС України
 13. Законодавче забезпечення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
 14. Негласні слідчі (розшукові) дії, їх кримінальний процесуальний статус і місце в ряду інших слідчих (розшукових) дій, а також відмінність від заходів і засобів ОРД
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -