<<
>>

За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Банківські операції: Підручник За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка . –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. – 696 с.. 2009

У підручнику розглянуто основи діяльності комерційних банків у ринковій економічній системі та умови і порядок здійснення основних банківських операцій. Визначено особливості практичних аспектів банківської діяльності, пов’язаної з формуванням банківських ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків і платежів, операціями з валютою і цінними паперами, наданням основних видів послуг банків. Розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості банківських установ та регулятивного впливу на функціонування комерційних банків з боку Національного банку України.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,

науковців, фахівців банківських установ.

<< | >>
РОЗДІЛ 1ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХНЬОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 2ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
РОЗДІЛ 3ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
РОЗДІЛ 4ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
4.2. Характеристика депозитних операцій комерційних банків
РОЗДІЛ 5ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ
5.1. Поняття та класифікація запозичених ресурсів банківських установ
РОЗДІЛ 6ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ
6.5. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків
6.5.2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
6.5.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
6.5.5. Розрахунки за акредитивами
6.5.6. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
6.5.7. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
6.6. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків
РОЗДІЛ 7ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ
7.3. Порядок оформлення касових операцій
РОЗДІЛ 8ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
РОЗДІЛ 9КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
9.2.Поняття кредитного механізму та основні етапи процесу банківського кредитування
9.4. Кредитний ризик та методи управління ним
РОЗДІЛ 10ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
10.5. Особливості банківського кредитування фізичних осіб
10.7. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 11Операції банків з векселями
РОЗДІЛ 12ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
РОЗДІЛ 13ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 14ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
РОЗДІЛ 15НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 16Міжбанківські операції в іноземній валюті
РОЗДІЛ 17ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
РОЗДІЛ 18ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
ГЛОСАРІЙ

Книги и учебники по дисциплине Банковские операции:

  1. О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с. - 2009 год
  2. Крахмалев С.В.. Современная банковская практика проведения международных платежей. - "ГроссМедиа", - 2007 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -