<<
>>

Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.

Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється таким чином. Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

1) пред’явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження.

Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, нормативно-правовими актами НБУ.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджатися інвестиційним рахунком. Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

На інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються такі

кошти:

527

– перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

– перераховані з іншого власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

– у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

– доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом- інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;

– повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку,

відкритого в уповноваженому банку України;

– раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку;

– повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну;

– валюта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою.

На інвестиційний рахунок іноземного інвестора-юридичної особи в іноземній валюті можуть зараховуватися кошти, перераховані з поточного рахунку фізичної особи-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вноситься в готівковій формі.

З інвестиційного рахунку в іноземній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

– здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

– розрахунки з митними органами у випадках, передбачених законодавством України;

– перерахування за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків, відкритих в уповноважених банках України;

– сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок;

528

– перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок,

відкритий в уповноваженому банку України;

– перерахування коштів на власний вкладний (депозитний)

рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

– перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором-фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України;

– продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента- інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну;

– повернення помилково отриманих коштів.

Іноземний інвестор-юридична особа може перерахувати з цього рахунку кошти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі.

<< | >>
Источник: За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Банківські операції: Підручник За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка . –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. – 696 с.. 2009

Еще по теме Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.:

 1. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 2. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.
 3. 3. Сутність, форми і методи формування банком зобов\'язань
 4. 2. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку
 5. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.
 6. ГЛОСАРІЙ
 7. ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
 8. ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
 9. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 10. Валютний ринок
 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 12. 1.1. Стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері погашення податкового боргу
 13. 2.4. Порядок створення, реєстрації і припинення діяльності комерційних банків
 14. Відповідність та сумісність законодавств про податок на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ
 15. 3.2. Особливості функціонування та перспективи реформування валютних обмежень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -