<<
>>

6.6.3. Відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків

Необхідною умовою для проведення переказу через СЕП НБУ є встановлення банком кореспондентських відносин з Національним банком України шляхом відкриття кореспондентського рахунка в Національному банку України.

Кореспондентський рахунок - це рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківського переказу коштів.

Відкриття кореспондентського рахунка банку здійснюється територіальним управлінням на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України та за умови подання правильно оформлених документів.

Для відкриття кореспондентського рахунка банку голова правління (ради директорів) банку (керівник банку), головний бухгалтер подають до територіального управління за місцезнаходженням банку такі документи:

а) заяву про відкриття кореспондентського рахунка в Національному банку України;

б) копію статуту банку, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ;

г) копію документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, який видав документ, або територіальним управлінням;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію банку у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, який видав документ, або територіальним управлінням;

е) копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДПРОУ), засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;

є) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію банку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену або нотаріально, або органом, який видав страхове свідоцтво, або територіальним управлінням;

ж) картку зі зразками підписів та відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).

Підставою для закриття кореспондентського рахунка банку є розірвання договору, що здійснюється за ініціативою власника кореспондентського рахунка відповідно до заяви або Національного банку України у випадках, передбачених законом.

Залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або Національним банком України відповідно до законодавства.

Територіальне управління протягом трьох робочих днів з дня закриття кореспондентського рахунка, включаючи день закриття, зобов\'язане повідомити про це у відповідний орган державної податкової служби.

Справа з оформлення кореспондентського рахунка банку після його закриття залишається в територіальному управлінні і зберігається протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом Національного банку України, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку України.

Загальними умовами виконання міжбанківського переказу через СЕП є:

Проведення міжбанківського переказу через СЕП здійснюється з часу внесення банківської установи до Довідника банківських установ- учасників СЕП.

Єдиним джерелом формування міжбанківських електронних розрахункових документів для СЕП є система автоматизації банку (САБ).

САБ має забезпечувати формування міжбанківського електронного розрахункового документа із заповненням усіх обов\'язкових реквізитів, серед яких:

назва та номер;

дата складання (число, місяць, рік);

ознака дебет (кредит);

сума;

код платника, назва платника, рахунок платника;

код банку платника;

код отримувача, назва отримувача, рахунок отримувача;

код банку отримувача;

призначення платежу;

електронний цифровий підпис (ЕЦП);

ідентифікатор ключа, що використовується для накладення ЕЦП;

технологічні реквізити (відмітка про час оброблення документа та ін.).

Міжбанківські електронні розрахункові документи, службові повідомлення СЕП та електронні розрахункові повідомлення формуються, передаються і приймаються лише з використанням апаратно-програмних засобів захисту інформації, визначених та наданих Національним банком України.

Оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень здійснюється в порядку черговості їхнього надходження до СЕП.

Міжбанківський електронний розрахунковий документ, прийнятий СЕП, не може бути відкликаний.

Результати оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів відображаються на технічних рахунках банків (філій) у СЕП.

Початкові платежі від банків (філій) приймаються у межах поточного значення їхніх технічних рахунків, за винятком випадків, визначених Національним банком України.

Списання з кореспондентського рахунка банку здійснюється за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, сформованими власником рахунка або Національним банком України у випадках, визначених законами України.

Під час функціонування засобів криптографічного захисту інформації створюється шифрований архів оброблених платежів і технологічної інформації. Цей архів використовується для надання Національним банком України інформаційних послуг.

СЕП - система вузької сфери застосування (виконує тільки міжбанківські розрахунки), а отже, і низького рівня ризику.

У СЕП розрізняють три типи фінансового ризику: кредитний ризик, ризик ліквідності і системний ризик.

Кредитного ризику тут не існує, оскільки одержувач отримує кошти тільки після того, як дебетується рахунок банку відправника і кредитується рахунок банку-отримувача.

Ризик ліквідності зведений до мінімуму, оскільки система працює в режимі реального часу, за якого списання та надходження коштів негайно відображаються на кореспондентському рахунку банку. Можливість поширення системного ризику мінімізована завдяки забороні овердрафту за кореспондентськими рахунками й унеможливленню ряду фінансових ризиків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 6.6.3. Відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -