>>

М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Курс лекцій призначений для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки», за спеціальностями 7.04010603 та 8.04010603 «Екологічна безпека». Курс лекцій «Забезпечення екологічної безпеки» розкриває питання щодо нормативно-правової бази екологічної безпеки України а також контролю і аналізу функціонування систем екологічної безпеки, щодо регламентації діяльності в сфері екологічної безпеки і державних санкцій в сфері екологічної безпеки.

| >>
РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЯ № 1. ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
ЛЕКЦІЯ № 2. НАЦІОНАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ № 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ № 4. МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ № 5. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЛЕКЦІЯ № 6. ОБЛІК В ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
ЛЕКЦІЯ № 7. ЗВІТНІСТЬ В ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
ЛЕКЦІЯ № 8. ФІНАНСОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК І РЕНТНА ПЛАТА
РОЗДІЛ 3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ № 9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ 10. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД
ЛЕКЦІЯ 11. МІСЦЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ 12. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЯ 13. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЯ № 14. ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ
РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНІ САНКЦІЇ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕКЦІЯ № 15. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЛЕКЦІЯ 16. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
ЛЕКЦІЯ № 17. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Книги и учебники по дисциплине Екологічне право України:

  1. Третяк Тарас Олексійович. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2011 - 2011 год
  2. Сурілова O.O,. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. — 0 ,2010. — 220 c. - 2010 год
  3. Мачуська І.Б.. Екологічне право : Навч. посіб. / І. Б. Мачуська. — К. : КНЕУ,2009. — 301, [31] с. - 2009 год
  4. Завгородня Владислава Миколаївна. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2004 - 2004 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -