<<
>>

Порядок установлення лімітів використання природних ресурсів місцевого значення

Порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об\'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі - Порядок), визначає процедуру встановлення лімітів для юридичних та фізичних осіб, у віданні яких знаходяться природні ресурси у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення (далі - заявники), за винятком коли природні ресурси мають загальнодержавне значення, а саме:

- корисних копалин;

- природних ресурсів, які використовуються для заготівлі деревини шляхом проведення рубок головного користування;

- видалення зелених насаджень в межах населених пунктів;

- добування живиці, мисливських видів тварин, водних живих ресурсів;

- використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, а також рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.

Порядок передбачає встановлення лімітів на використання природних ресурсів:

- в природоохоронних цілях;

- в науково-дослідних цілях;

- у оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

- у освітньо-виховних цілях;

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища;

- на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, проведення інших рубок та робіт не пов\'язаних із веденням лісового господарства;

- на заготівлю лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, соків, деревної зелені, сіна;

- на випасання худоби;

- на рибальство;

- на використання орних земель;

- на інші види використання, які не суперечать цільовому призначенню і режиму територій та об\'єктів ПЗФ.

Ліміти встановлюються на строк від 1 до 5 років, зважаючи на мету використання природного ресурсу та на підставі відповідного обґрунтування:

- у науково-дослідних цілях - на період виконання теми наукових робіт;

- у природоохоронних цілях - 5 років;

- в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях - 5 років;

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища - 5

років;

- на заготівлю та вивезення деревини в порядку формування та оздоровлення лісів, рибальство, на збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання - 1 рік;

- на заготівлю та вивезення деревини під час проведення інших рубок та робіт не пов’язаних із веденням лісового господарства (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю у зв’язку із будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо) - 1,5 року, з можливістю відстрочення цього терміну відповідно до законодавства, у випадку стихії та інших причин, що унеможливлюють виконання зазначених робіт.

Згідно порядку підготовки та подання матеріалів щодо встановлення лімітів, заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення, готують такі обґрунтувальні документи щодо необхідності встановлення лімітів:

- клопотання про встановлення лімітів;

- проект лімітів;

- обґрунтування встановлення лімітів (висновок наукового куратора території чи об’єкту ПЗФ або наукової установи);

- картосхему території чи об\'єкту ПЗФ із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних ресурсів;

- витяг з рішення науково-технічної ради установи ПЗФ про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту (у випадках, коли така наявна).

У разі потреби, в ліміті зазначаються особливі умови використання природного ресурсу (розкривається необхідність, обмеження, рекомендації щодо здійснення певного виду природокористування, межі зон територій та об\'єктів ПЗФ).

Матеріали щодо встановлення лімітів у двох (+1 за кількістю місцевих (міських, селищних, сільських) рад, на території яких планується здійснити природокористування) примірниках подаються заявниками до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області (далі - Держуправління).

Матеріали щодо встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів у частині проведення_санітарних рубок подаються протягом року відповідно до санітарного стану насаджень та спеціалізованого лісопатологічного обстеження, але не пізніше 2-х місяців до закінчення строку запланованого використання природних ресурсів.

Держуправління в місячний термін розглядає подані документи щодо встановлення лімітів та затверджує їх із присвоєнням порядкового їх номера або повертає заявникові документи з письмовим поясненням підстави для відмови у затвердженні лімітів.

Підставами для відмови у затвердженні лімітів є:

- клопотання про встановлення лімітів на види використання природних ресурсів, які суперечать цільовому призначенню територій чи об’єктів і режиму ПЗФ чи не передбачені законодавством;

- подання заявником неповного пакета документів або з порушенням термінів;

- виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей;

- негативне рішення науково-технічної ради установи ПЗФ про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту (у випадках, коли така наявна).

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у затвердженні ліміту, заявник повторно подає до Держуправління клопотання з пакетом документів. Держуправління повторно у 5-денний термін розглядає подані документи та приймає відповідне рішення.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у затвердженні ліміту з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Для територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення ліміт визначається відповідно до затверджених положень про території та об’єкти ПЗФ. В інттто- му випадку ліміт визначається відповідно до проектів створення територій та об’єктів ПЗФ або висновків наукового куратора відповідної території та об’єкту ПЗФ чи наукової установи.

Після затвердження лімітів один їх примірник залишається в Держуп- равлінні, решта - направляються заявнику.

Заявники, які отримали ліміти, надають Держуправлінню звіти щодо використання природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів у строк до 15 січня року, наступного за роком використання лімітів.

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Порядок установлення лімітів використання природних ресурсів місцевого значення:

 1. Порядок установления валютного курса, или котировка валют
 2. Порядок установления валютного курса, или котировка валют.
 3. Порядок установления валютного курса, или котировка валют.
 4. Порядок установления валютного курса, или котировка валют
 5. Глава 9. Доходи і видатки державного бюджету
 6. Глава 13. Місцеві фінанси
 7. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні
 8. Статья 84. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов
 9. 14.3. Особый порядок налогообложения при разработке природных ресурсов
 10. Н.Б.МУХИТДИНОВ ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
 11. Глава 3ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ B ОТНОШЕНИЯХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 12. Поняття, зміст та основні ознаки права власності на природні ресурси
 13. Правове регулювання використання й охорони рослинного світу
 14. Державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу
 15. ЗМІСТ
 16. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів
 17. Порядок установлення лімітів використання природних ресурсів місцевого значення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -