<<
>>

Порядок установлення лімітів використання природних ресурсів місцевого значення

Порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об\'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі - Порядок), визначає процедуру встановлення лімітів для юридичних та фізичних осіб, у віданні яких знаходяться природні ресурси у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення (далі - заявники), за винятком коли природні ресурси мають загальнодержавне значення, а саме:

- корисних копалин;

- природних ресурсів, які використовуються для заготівлі деревини шляхом проведення рубок головного користування;

- видалення зелених насаджень в межах населених пунктів;

- добування живиці, мисливських видів тварин, водних живих ресурсів;

- використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, а також рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.

Порядок передбачає встановлення лімітів на використання природних ресурсів:

- в природоохоронних цілях;

- в науково-дослідних цілях;

- у оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

- у освітньо-виховних цілях;

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища;

- на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, проведення інших рубок та робіт не пов\'язаних із веденням лісового господарства;

- на заготівлю лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, соків, деревної зелені, сіна;

- на випасання худоби;

- на рибальство;

- на використання орних земель;

- на інші види використання, які не суперечать цільовому призначенню і режиму територій та об\'єктів ПЗФ.

Ліміти встановлюються на строк від 1 до 5 років, зважаючи на мету використання природного ресурсу та на підставі відповідного обґрунтування:

- у науково-дослідних цілях - на період виконання теми наукових робіт;

- у природоохоронних цілях - 5 років;

- в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях - 5 років;

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища - 5

років;

- на заготівлю та вивезення деревини в порядку формування та оздоровлення лісів, рибальство, на збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання - 1 рік;

- на заготівлю та вивезення деревини під час проведення інших рубок та робіт не пов’язаних із веденням лісового господарства (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю у зв’язку із будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо) - 1,5 року, з можливістю відстрочення цього терміну відповідно до законодавства, у випадку стихії та інших причин, що унеможливлюють виконання зазначених робіт.

Згідно порядку підготовки та подання матеріалів щодо встановлення лімітів, заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення, готують такі обґрунтувальні документи щодо необхідності встановлення лімітів:

- клопотання про встановлення лімітів;

- проект лімітів;

- обґрунтування встановлення лімітів (висновок наукового куратора території чи об’єкту ПЗФ або наукової установи);

- картосхему території чи об\'єкту ПЗФ із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних ресурсів;

- витяг з рішення науково-технічної ради установи ПЗФ про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту (у випадках, коли така наявна).

У разі потреби, в ліміті зазначаються особливі умови використання природного ресурсу (розкривається необхідність, обмеження, рекомендації щодо здійснення певного виду природокористування, межі зон територій та об\'єктів ПЗФ).

Матеріали щодо встановлення лімітів у двох (+1 за кількістю місцевих (міських, селищних, сільських) рад, на території яких планується здійснити природокористування) примірниках подаються заявниками до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області (далі - Держуправління).

Матеріали щодо встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів у частині проведення_санітарних рубок подаються протягом року відповідно до санітарного стану насаджень та спеціалізованого лісопатологічного обстеження, але не пізніше 2-х місяців до закінчення строку запланованого використання природних ресурсів.

Держуправління в місячний термін розглядає подані документи щодо встановлення лімітів та затверджує їх із присвоєнням порядкового їх номера або повертає заявникові документи з письмовим поясненням підстави для відмови у затвердженні лімітів.

Підставами для відмови у затвердженні лімітів є:

- клопотання про встановлення лімітів на види використання природних ресурсів, які суперечать цільовому призначенню територій чи об’єктів і режиму ПЗФ чи не передбачені законодавством;

- подання заявником неповного пакета документів або з порушенням термінів;

- виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей;

- негативне рішення науково-технічної ради установи ПЗФ про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту (у випадках, коли така наявна).

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у затвердженні ліміту, заявник повторно подає до Держуправління клопотання з пакетом документів. Держуправління повторно у 5-денний термін розглядає подані документи та приймає відповідне рішення.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у затвердженні ліміту з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Для територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення ліміт визначається відповідно до затверджених положень про території та об’єкти ПЗФ. В інттто- му випадку ліміт визначається відповідно до проектів створення територій та об’єктів ПЗФ або висновків наукового куратора відповідної території та об’єкту ПЗФ чи наукової установи.

Після затвердження лімітів один їх примірник залишається в Держуп- равлінні, решта - направляються заявнику.

Заявники, які отримали ліміти, надають Держуправлінню звіти щодо використання природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів у строк до 15 січня року, наступного за роком використання лімітів.

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Порядок установлення лімітів використання природних ресурсів місцевого значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -