<<
>>

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється згідно:

- Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р.

№ 459 (на всі природні ресурси крім лісових та водних);

- Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321;

- Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це

офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:

- природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин), немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об\'єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, - органами Мінекоресурсів;

- корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі, - Мінприроди;

- природних ресурсів місцевого значення (крім корисних копалин) - місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди, а в разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів України;

- води водних ресурсів - обласними, Київською міською держадміністраціями;

- лісових ресурсів на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування - територіальними органами Держлісагентства.

на підставі затвердженої в установленому порядку розрахункової лісосіки.

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах, яке погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів, а також з відповідними державними органами, а саме:

- Державним департаментом ветеринарної медицини - у разі використання ресурсів тваринного світу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини - також з органами МОЗ;

- органами Держнаглядохоронпраці - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

- територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації - у разі використання поверхневих вод;

- Держгеонадрами за переліком, який затверджує Мінприроди - у разі використання підземних вод;

- МОЗ - у разі використання водних об\'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

Рішення про погодження клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний 122

строк. У разі відмови у погодженні клопотання заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі:

- порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування;

- ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл;

- закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням;

- порушення норм і правил використання природних ресурсів;

- надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду;

- невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів.

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій.

11.3

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів:

  1. 5.4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ
  2. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Проектування СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДБН А.2.2-3-2004
  3. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення.
  4. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення
  5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради (ВИР), 2003, N 39, сг. 350)
  6. Держане управління і контроль у сфері використання та охорони водних ресурсі
  7. Право власності на ліси та право лісокористування
  8. Державне управління і контроль у сфері використання й охорони лісів
  9. Правове регулювання використання й охорони рослинного світу
  10. Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -