<<
>>

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється згідно:

- Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р.

№ 459 (на всі природні ресурси крім лісових та водних);

- Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321;

- Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це

офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:

- природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин), немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об\'єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, - органами Мінекоресурсів;

- корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі, - Мінприроди;

- природних ресурсів місцевого значення (крім корисних копалин) - місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди, а в разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів України;

- води водних ресурсів - обласними, Київською міською держадміністраціями;

- лісових ресурсів на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування - територіальними органами Держлісагентства.

на підставі затвердженої в установленому порядку розрахункової лісосіки.

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах, яке погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів, а також з відповідними державними органами, а саме:

- Державним департаментом ветеринарної медицини - у разі використання ресурсів тваринного світу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини - також з органами МОЗ;

- органами Держнаглядохоронпраці - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

- територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації - у разі використання поверхневих вод;

- Держгеонадрами за переліком, який затверджує Мінприроди - у разі використання підземних вод;

- МОЗ - у разі використання водних об\'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

Рішення про погодження клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний 122

строк. У разі відмови у погодженні клопотання заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі:

- порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування;

- ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл;

- закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням;

- порушення норм і правил використання природних ресурсів;

- надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду;

- невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів.

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій.

11.3

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -