<<
>>

Рівновага ринку послуг природних ресурсів

Ціна землі та інших природних ресурсів визначається орендною платою (рентою), яку прагнуть одержати землевласники.

Ринок послуг природних ресурсів

Рис.

76. Ринок послуг природних ресурсів

Розглянемо механізм встановлення рівноважної ціни природних ресурсів на ринку їх послуг, аналізуючи попит на них та їх пропозицію і відволікаючись від їх якості. Ціна природних ресурсів буде визначатися на графіку як результат взаємодії кривої сукупного попиту усіх фірм на природні ресурси (D) з кривою їх загальної пропозиції (S).

Крива S відображає цілком нееластичну пропозицію земельних ділянок.

Фіксована пропозиція означає, що єдиним чинником, котрий впливає на рівень орендної плати (ренти), є попит на землю. Криві D1, D2, D3 — це криві попиту на послуги природних ресурсів, які демонструють його мінливий характер. Коли ціни на сільськогосподарську продукцію зростають, то зростає і гранична доходність землі для усіх фірм. На рисунку це показано через переміщення кривої D3 у положення D2 і D1. Це зумовлює зростання рівня орендної плати за землю від R3 до R2 і R1. Хоча орендна плата (рента) зростає, кількість запропонованих природних ресурсів внаслідок їх рідкісності (обмеженості) не змінюється. Отже, орендна плата (рента) не виконує ніякої стимулюючої ролі стосовно пропозиції природних ресурсів, адже вони обмежені і не відтворювані.

Рисунок також показує, що рівень орендної плати (ренти) визначається співвідношенням пропозиції і попиту на ринку послуг природних ресурсів. Коли рівень орендної плати зростає, тоді пропозиція природних ресурсів перевищить попит на них і землевласникам важко буде здати землю в оренду. У цьому випадку вони змушені зменшувати орендну плату. Коли ж орендна плата за землю впаде, попит на неї перевищить незмінну пропозицію.

У новій ситуації землевласники, скориставшись високим попитом, підвищуватимуть орендну плату. Рівновага ринку послуг природних ресурсів (баланс пропозиції землі та попиту на неї) буде знаходитись, як видно з рисунка, у точках Е1, Е2 і Е3 .

Схема 15. Структура ринку капіталів

за ринкових умов Схема 16. Структура кредитно-банківської системи країни

1 Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник. У 2-х частинах. Тернопіль, 1999. Ч. 1, С. — 353.

Найважливіші функції ринку

Схема 17. Найважливіші функції ринку

Генеральний директор

Комерційний директор

Керівник головного відділу І

Начальник відділу

Начальник бюро

Службовець

Технічний директор

т

Керівник підприємства

т

Начальник цеху

Майстер

Робітник

Схема 18. Лінійна структура управління

Структура національного багатства

Схема 22. Структура національного багатства

Типи власності Види власності Форми власності
Спільна власність Первіснообщинна

власність

Суспільна (загальнонародна) власність Муніципальна власність

Колективна власність

Племінно-родова власність

Державна власність Державна власність Спільна сумісна власність народних підприємств, сімейна власність

Приватна власність Заснована на чужій праці

Рабовласницька Капіталістична Заснована на власній праці

Одноосібна, групова, державна

Одноосібна, групова, державна

Одноосібна, колективна

Спільно-приватна

власність

З найманою та без найманої праці Партнерська, кооперативна, акціонерна

Схема 23. Історичний розвиток (еволюція) типів, видів і форм власності

<< | >>
Источник: Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І.. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Б 61 Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 688 с.. 2009

Еще по теме Рівновага ринку послуг природних ресурсів:

 1. Ринок природних ресурсів та його рівновага
 2. Рівновага ринку послуг природних ресурсів
 3. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
 4. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.
 5. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 6. 29. Інфляція, її показники та наслідки. Антиінфляційна політика. Зв\'язок інфляції та безробіття.
 7. § 3. Модель макроекономічної рівноваги AS-AD
 8. § 3. Моделі економічного зростання
 9. ГЛОСАРІЙ
 10. Ринкова економіка та її структура. Функціонування конкурентного ринку
 11. Механізм функціонування національної економіки.
 12. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва як головна загроза їх фінансовій безпеці
 13. термінологічний словник
 14. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор
 15. ГРОШОВИЙ РИНОК
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -