<<
>>

§ 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг

Найбільш прийнятною для України є експортно орієнтована модель економічного розвитку, що передбачає всебічне використання світових ринків як додаткового чинника економічного зростання.

Аналіз зовнішньої торгівлі України вказує на те, що вона стає дедалі більш відкритою для зарубіжних партнерів. Частка України у світовому ВВП складає 0,07%, а світового експорту — 0,3%. Досить характерним є те, що третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх економічних зв’язків. Це підкреслює виняткову важливість даної сфери у системі життєзабезпечення держави. До факторів, які детермінують тісну взаємодію української економіки і світового ринку, варто зарахувати такі:

а) досить розвинутий внутрішній поділ і кооперацію праці;

б) ресурсна обмеженість (особливо паливно-енергетичні ресурси);

в) традиційні господарські зв’язки з країнами СНД і насамперед з Росією;

г) зростаюча необхідність створення наукоємної конкурентної продукції;

д) залучення інвестиційних і фінансових ресурсів із високорозвинених країн світу та ін.

За 2007 р. експорт товарів склав 49248,1 млн дол. США, імпорт — 60669,9 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2006 р. експорт збільшився на 28,4%, імпорт — на 34,7%. Від’ємне сальдо становило — 11421,8 млн. дол. (за 2006 р. —

 1. млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,81 (за 2006 рік — 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 204 країн світу.

Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 37,8% від загального обсягу експорту, Європи — 30% (у т.ч. до країн Європейського Союзу — 28,3%), Азії — 21%, Африки — 5,7%, Америки — 5,5%.

Найбільші обсяги експортних поставок за 2007р. здійснювались до Російської Федерації — 25,7% від загального обсягу експорту України, Туреччини — 7,4%, Італії — 5,4%, Німеччини та Польщі — по 3,3%, Білорусі — 3,2% та Казахстану — 2,9%.

У загальному обсязі експорту товарів за 2007 р.

порівняно з 2006 р. збільшилась частка механічних машин — з 5,3% до 5,6%, електричних машин — з 3,3% до 4,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання — з 2,8% до 3,7%, жирів та олій тваринного або рослинного походження — з 2,5% до 3,5%, наземних транспортних засобів — з 1,5% до 2%. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів — з 6,2% до 5,9%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки — з 6,7% до 5,3%, продуктів неорганічної хімії — з 2,8% до 2,3%, руд, шлаків та золи — з 2,4% до 2,2%, зернових культур — з 3,5% до 1,6%.

Імпорт з країн СНД становив 42,2% від загального його обсягу, Європи — 38% (у т.ч. з країн Європейського Союзу — 36,6%), Азії — 14,7%, Америки — 3,7%, Африки — 1,1%, Австралії і Океанії — 0,2%.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації — 27,8%, Німеччини — 9,6%, Туркменістану — 7%, Китаю — 5,5%, Польщі — 4,8%, Італії — 2,9%, Казахстану — 2,6%.

На відміну від негативного торговельного сальдо товарами, Україна має перевагу в експорті послуг, де домінуючі позиції посідають транспортні послуги. Україні, як транзитній державі, необхідно приділяти більшу увагу. крім трубопровідного транспорту, розвитку інших видів транспортних послуг. Завдяки технологічним можливостям та потенціалу у галузях літако- і суднобудування, Україна має добрі перспективи у розвитку додаткових транспортних послуг, пов’язаних з ремонтом і обслуговуванням.

Україна також має значний науково-технічний потенціал та напрацювання у багатьох наукоємних галузях. Розвиток секторів комп’ютерних, науково-дослідницьких та пов’язаних з ними послуг сприятиме стимулюванню технологічного прориву у різних секторах економіки, розширенню використання інформаційних технологій.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг:

 1. § 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг
 2. Аналіз ступеня бідності домогосподарств та депривації доступності окремих товарів та послуг
 3. Політика диференціації грошових доходів населення України як наслідок економічного зростання
 4. Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства
 5. Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства
 6. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 7. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 8. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 9. Глава 15. Страхування і страховий ринок
 10. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 11. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 12. Тема 13. Фінансові посередники грошового ринку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -