<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Назвіть показники міжнародної торгівлі.
 2. Яка структура сучасної міжнародної торгівлі?
 3. Назвіть сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.
 4. Які існують форми державного регулювання міжнародної торгівлі?
 5. Дайте визначення мита та назвіть його класифікацію.
 6. Які методи ціноутворення на світовому ринку ви знаєте?
 7. Які методи кількісних обмежень вам відомі?
 8. Які приховані методи торгової політики ви знаєте і в чому їх економічний зміст?
 9. За яких умов застосовують антидемпінгове мито?
 10. Назвіть основних торгівельних партнерів України.

Контрольні тести

 1. Частка міжнародної торгівлі у світовому ВВП:

а) падає;

б) зростає;

в) залишається незмінною;

г) корелюється з темпами зростання ВВП.

 1. Найбільшим експортером товарів і послуг є:

а) США;

б) Німеччина;

в) Японія;

г) Китай.

 1. Найбільшим імпортером сировини в світі є:

а) США;

б) Німеччина;

в) Японія;

г) Великобританія.

 1. Ескалація експортної ціни — це:

а) зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни- експортера;

б) підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни- імпортера;

в) зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни- імпортера;

г) підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни- експортера.

 1. Скімінг- це:

а)              підвищення ціни на ринку країни-імпортера;

б) зниження ціни на ринку країни-імпортера;

в) зниження ціни на окремі види товарів на світовому ринку;

г) встановлення високої ціни на світовому ринку на продукцію, яка не має аналогів.

 1. Зовнішньоторговельний оборот країни, це:

а) різниця між експортом та імпортом;

б) сума експорту та імпорту;

в) лише експорт;

г) лише імпорт.

 1. Політика протекціонізму, це політика:

а) невтручання держави у зовнішню торгівлю;

б) підтримки національного виробника;

в) підтримки іноземного інвестора;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. У структурі світової торгівлі найбільша частка належить:

а) машинам і устаткуванню;

б) нафті і газу;

в) побутовим товарам;

г) харчовим продуктам.

 1. У структурі українського експорту найбільша частка припадає на:

а) машини і устаткування;

б) продукцію металургії;

в) сільськогосподарську продукцію;

г) хімічні товари.

 1. У структурі українського імпорту найбільша частка припадає на:

а) машини і устаткування;

б)паливо;

в) хімічну продукцію;

г) продукти харчування.

 1. Найбільшим торговельним партнером України є:

а) Польща;

б) США;

в) Німеччина;

г) Росія.

 1. Основні напрямки руху товарів і послуг у сучасному світі:

а) з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б) з розвинутих країн у країни з перехідною економікою;

в) з розвинутих країн у розвинуті країни;

г) з країн, що розвиваються, у країни, що розвиваються.

 1. Квоти належать до:

а) прихованих обмежень;

б) фінансових обмежень;

в) кількісних обмежень;

г) правових обмежень.

 1. Добровільні експортні обмеження, це:

а) небажання країни розширяти свій експорт;

б) обмеження щодо експорту світової організації торгівлі;

в) заборона ввезення певного товару на територію країни;

г) вимушене обмеження експорту на вимогу торговельних партнерів.

 1. Ембарго — це:

а) добровільне експортне обмеженні;

б) тимчасова заборона на ввезення товарів;

з)              підвищення ціни на світовому ринку;

г)              правильна відповідь відсутня.

 1. СОТ виникла в:

а) 1990 р.;

б) 1993 р.;

в) 1995 р.;

г) 2000 р.

 1. Компенсаційне мито застосовується:

а) у разі ввезення товарів, що прямо чи побічно субсидувались;

б) для компенсації додаткових затрат на транспортування;

в) для компенсації затрат на рекламу;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Демпінг — це:

а) встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-експортера;

б) встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-імпортера;

в) встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-експортера;

г) встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-імпортера.

 1. Адвалорне мито обчислюється:

а) у відсотках до вартості товару;

б) у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в) поєднує обидва вищесказані методи;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Специфічне мито обчислюється:

а) у відсотках до вартості товару;

б) у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в) поєднує обидва вищесказані методи;

г) правильна відповідь відсутня.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -