<<
>>

§ 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку

Кількість грошей, яка наявна у національній економіці на певний момент часу, називають пропозицією грошей.

Якщо у товарному господарстві застосовували товарні гроші (худобу, сіль, золото і т.п.), то наявна кількість грошового блага визначала пропозицію грошей.

У сучасній економіці використовуються лише паперові гроші, правом на емісію яких монопольне володіє держава. Тому пропозицію грошей у національній економіці визначають відповідні державні інституції, зокрема у нашій державі — Національний банк України (НБУ).

Крива попиту на гроші L є спадною. Від’ємний нахил цієї кривої відображає обернену залежність між попитом на гроші та номінальною процентною ставкою для даного рівня доходу Y. Рівновага на грошовому ринку досягається у точці, в якій попит на гроші дорівнює їхній пропозиції.

Пропозиція грошей

Рис. 24.3. Пропозиція грошей

На рис. 24.4 точка Е є точкою рівноваги грошового ринку, якій відповідає рівноважна процентна ставка і’. З цієї графічної моделі випливає, що існує єдина процентна ставка і’, за якої попит на гроші та пропозиція грошей рівні між собою, тобто (M/P)S- L(i, Y) (рис. 24.4).

Рівновага на грошовому ринку у короткостроковому періоді

Рис. 24.4. Рівновага на грошовому ринку у короткостроковому періоді

Розширення та звуження пропозиції грошей і кредиту здійснюється НБУ за допомогою таких інструментів як: 1) дисконтна політики, інструментом якої є офіційна облікова ставка; 2) зміна норм обов’язкових банківських резервів; 3) операції на відкритому ринку. Монетарна політика НБУ направлена на забезпечення безінфля- ційного зростання економіки. Головна ідея регулювання полягає в цілеспрямованому впливі на монетарну базу, що призводить до багаторазового підвищення або зниження пропозиції грошей і кредиту. Фінансові послуги на грошово-кредитному ринку забезпечуються фінансовими посередниками. Серед фінансових посередників найбільшу групу становлять комерційні банки, які тримають більшість депозитів країни. Ощадні та кредитні асоціації складають другу групу. Третьою важливою групою є страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Отже, провідну роль на грошово-кредитному ринку відіграють комерційні банки. Останні виконують дві основні функції: прийом внесків і надання кредитів, що дає змогу їм створювати гроші.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку:

 1. Грошово-кредитне регулювання
 2. Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку
 3. § 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку
 4. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 5. ПОПИТ НА ГРОШІ
 6. Глава 15. Страхування і страховий ринок
 7. ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК
 8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 9. Лекція № 2. “Грошовий ринок”
 10. 9.6. Рівновага на грошовому ринку та відсоток.
 11. Рівновага на грошовому ринку та відсоток
 12. Грошовий ринок та інфляція
 13. Рівновага на грошовому ринку
 14. Тема 4. Грошовий ринок
 15. Тема 4. Грошовий ринок Методичні вказівки до вивчення теми
 16. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК
 17. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування
 18. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -