<<
>>

§ 2. Попит на гроші

Попит на гроші у національній економіці охоплює: 1) попит на гроші для операцій; 2) попит на гроші як активи. Попит на гроші для операцій, або операційний попит на гроші (попит на гроші для угод) — пов’язаний з обслуговуванням усіх ділових

угод в економіці (рис 24.1).

Кількість грошей, що потрібна для здійснення операцій у національній економіці, відображає кількісне рівняння обігу:

МУ = PY,

де: М — кількість грошей в обігу;

 • — швидкість обігу грошей;

P — рівень цін;

 • — обсяг національного продукту в реальному вираженні. Із кількісного рівняння обігу випливає рівняння попиту на гроші:

P • Y

де: Мй — попит на гроші.

V

Ма =¦

ПМ/Р)Х

d

Операційний попит на гроші

Реальні грошові залишки, М/Р

Рис. 24.1. Операційний попит на гроші

Загальний попит на гроші для операцій відображає ту кількість грошей, яку економічні суб’єкти хотіли б мати для здійснення ділових операцій. В аналізі попиту на гроші для операцій здебільшого розглядають реальний попит на гроші (скоригований на інфляцію), який визначають на підставі їхньої купівельної спроможності. Інакше кажучи, кількість грошей можна виразити через кількість товарів і послуг, які можна за них купити. Кількість товарів і послуг, яку можна купити за певну номінальну кількість грошей, називають реальними грошовими залишками, або реальними грошовими запасами (М/Р). Реальні грошові залишки вимірюють купівельну спроможність грошової маси.

Просту функцію попиту на гроші записують у вигляді рівняння:

(М /РУ = kY ,

де: (М/Р) — реальні грошові залишки;

k = 1/V — величина, що обернена до швидкості обігу грошей, коефіцієнт k показує кількість грошей, якою люди хочуть володіти на кожну одиницю доходу.

Отже, реальні грошові залишки, тобто реальний попит на гроші, перебувають у прямій залежності від ВВП (доходу). Якщо реальний ВВП зростає, то реальний попит на гроші також збільшується. Оскільки операційний попит на гроші залежить від рівня реального ВВП і не залежить від процентної ставки, його зображено у вигляді вертикальної лінії. Зі збільшенням реального ВВП на ДУ реальні грошові залишки зростуть на MY, а крива (M/P)1d переміститься вправо у положення (M/P)2d. Друга причина, через яку економічні суб’єкти хочуть володіти грішми, випливає з функції грошей як засобу нагромадження. У кожному суспільстві існують глибинні чинники, які спонукають фірми й домогосподарства нагромаджувати гроші. Для закупівлі капітальних благ та предметів споживання, вартість яких нерідко є дуже значною, потрібно попередньо відкладати кошти. Водночас гроші є одним із засобів за допомогою якого люди намагаються зберегти, примножити і, головне перемістити своє багатство з поточного періоду в майбутній. Кожна з різноманітних форм зберігання і переміщення у часі багатства має свої переваги та недоліки. Перевагою грошей є їхня ліквідність; гроші мають найвищу ліквідність з-поміж усіх активів. Вони є привабливим активом особливо тоді, коли відсутня інфляція і їхня купівельна спроможність залишається сталою. Недолік грошей як активів полягає в тому, що вони не приносять процента або приносять низький процент. Облігації ж приносять дохід у вигляді процента, і це є їхньою перевагою над грішми. Проте облігації мають слабини як актив: коли ціна облігації знижується, її власник зазнає збитків, якщо її доведеться продати до строку погашення.

Попит на гроші як активи обернено пропорційний до процентної ставки. За низької процентної ставки населення надаватиме перевагу зберіганню великої кількості грошей як активів. Зі зростанням процентної ставки нагромаджувати значні суми грошей стає невигідно. Що вища процентна ставка, то більше потенційного доходу втрачає домогосподарство або фірма, які нагромаджують гроші.

Тому зі зміною процентних ставок економічні суб’єкти перерозподіляють портфель активів, змінюють його структуру. Зокрема, з підвищенням процентних ставок зменшуються залишки грошей і збільшуються запаси придбаних облігацій:

і = (відсотковий доход) -ь (ціна облігацій) ¦ 100%.

Функція попиту на гроші як активи відображає обернену залежність між величиною попиту на реальні грошові залишки та динамікою номінальної процентної ставки: (м / P)d = L(i) (рис. 24.2).

Попит на гроші як активи

Рис. 24.2. Попит на гроші як активи

Реальну альтернативну вартість нагромадження грошей визначає реальна відсоткова ставка (r), яка скоригована на рівень інфляції, якщо тае — очікуваний темп інфляції, то:

(M / P)d = L(r + же).

Сукупний попит на гроші — це загальна кількість грошей, якою економічні суб’єкти хочуть володіти для здійснення ділових операцій та нагромаджувати у вигляді активів:

(M/P)d - L(I, Y).

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Попит на гроші:

 1. 27. Банківська система і пропонування грошей. Операційний та спекулятивний попит на гроші. Грошовий мультиплікатор.
 2. § 1. Макроаналіз сукупного попиту
 3. § 2. Попит на гроші
 4. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 5. ПОПИТ НА ГРОШІ
 6. ЕМПІРИЧНИЙ ДОКАЗ ДЛЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ
 7. ГРОШІ І ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ: ЕМПІРИЧНІ ДОКАЗИ
 8. Проблеми оцінки вартості грошей у сучасній економічній теорії
 9. ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
 10. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Вклад Д. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
 11. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.
 12. 9.1. Попит на гроші на грошовому ринку.
 13. 9.2. Чинники, що впливають на попит грошей.
 14. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші
 15. Поняття попиту на гроші
 16. Пропозиція грошей та механізм її реалізації
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -