<<
>>

§ 1. Поняття попиту і чинники впливу на попит

В ринковій економіці попит є основним фактором, який визначає, що і як виробляти. Термін «попит» для економістів має специфічне значення. Людині властиве природне бажання споживати, проте економічна наука має справу лише з тими потребами, які утілюються в платоспроможному попиті.

Платоспроможний попит погоджує бажання споживачів з їх об’єктивними можливостями в купівлі тих або інших товарів. Отже, попит можна визначити як бажання і готовність суб’єктів купити товар.

Обсягом попиту на який-небудь товар називається максимальна кількість цього товару, що згідна купити окрема особа, група людей або населення в цілому за одиницю часу (день, місяць, рік) за певних умов. До числа цих умов відносяться: ціна даного товару, ціни інших товарів, величина грошових доходів, смаки і переваги споживачів, накопичене майно і інше. Залежність обсягу попиту від визначаючих його чинників називається функцією попиту.

Перш за все обсяг попиту на товар визначається його ціною. Зрозуміло, що люди завжди прагнуть купити товари подешевше. Це не означає, що вони готові купувати неякісні товари і лише дешеві. Але який би якісний, технічно складний або дорогий товар людина не купувала, все одно зберігається зворотна залежність між ціною товару і величиною попиту на нього. Тобто за інших рівних умов попит на товар тим більший, чим нижча ціна на нього (і навпаки). Ця залежність називається законом попиту.

Якщо інші фактори, що впливають на обсяг попиту, прийняти за незмінні величини, то вказана залежність набуває вид функції попиту від ціни:

Qdx = f(Px),

де Qdx — обсяг попиту на товар «х»;

Px — ціна товару «x».

Функція попиту від ціни може задаватися трьома способами:

  1. За допомогою таблиці:

Таблиця 13.1

Функція попиту від ціни

P (ціна в грн) Q, (обсяг попиту, в од.)
5 50
4 60
3 80
2 110
1 160

2.

Графічним: Крива попиту

Рис. 13.1. Крива попиту

Крива попиту (D) показує, яку кількість товарів (Q) можуть придбати споживачі при різних рівнях ціни. Крива D демонструє дію закону попиту: чим вище ціна (P) на товар за інших рівних умов, тим менше обсяг попиту (Q), і навпаки.

Властивості кривої D: 1) убуваюча; 2) тангенс кута нахилу негативний; 3) відображає зворотну залежність між P і Q.

  1. Аналітичним:

Qdx = а — b-Px (наприклад: Qd =7 — 2P).

Крива попиту показує, як змінюється обсяг попиту споживача (споживачів) залежно від рівня ціни на товар. Зміна обсягу попиту залежно від зміни ціни на товар є рухом вздовж кривої попиту.

До числа інших чинників, що визначають обсяг попиту, відносяться:

  • розмір доходу споживача (I, іпсоте);
  • смаки покупців (T, tastes);
  • ціни на інші товари (Pa ... Pz, prices);
  • загальне число покупців, розмір ринку (X);
  • накопичене майно (W, wealth);
  • інфляційні очікування (IE, inflationary expectations);
  • інші чинники.

В загальному вигляді функція попиту записується так:

Qdx = f(Px, I, T, Pa... Pz, X, W, IE і так далі).

В більшості випадках існує зворотна залежність між ціною і величиною попиту, тому крива попиту має негативний нахил. По своїй конфігурації ця лінія може бути як увігнутою (D1), так і опуклою (D2). Недивлячись на те, що обидві криві відображають дію закону попиту, контури кривої мають принципове значення. Як видно з рис. 13.2, якщо зміна попиту відбувається по увігнутій кривій D1, то із зменшенням ціни ( A P = const), абсолютні прирости обсягу попиту збільшуються ( A Q1 lt; A Q2 lt; A Q3).

 Криві попиту (увігнута та опукла)

Рис. 13.2. Криві попиту (увігнута та опукла)

Зміна попиту по опуклій кривій D2 відбувається в зворотній залежності.

При цьому слід звернути увагу, що для окремого покупця характерна опукла крива попиту, оскільки у міру насичення потреби на попиті індивідуума вже буде мало позначатися зниження ціни на товар. Для великого числа покупців з різним рівнем доходу типова увігнута лінія їх сукупного попиту, оскільки при зниженні ціни на ринку даного товару з’являться додаткові покупці з більш низьким рівнем доходу, що відразу піднімає попит. Разом з тим пониження ціни викличе перемикання попиту саме на цей товар.

Таким чином, від перерахованих і деяких інших чинників залежить не тільки вибір покупця (що, який товар придбати), але також і кількість товару, що купується.

Якщо ми хочемо досліджувати вплив на величину попиту на товар того або іншого чинника, то повинні всі інші чинники, і перш за все ціну на сам товар, прийняти фіксованими, незмінними. Що, наприклад, відбудеться, якщо підвищаться доходи населення? Якщо всі інші чинники залишаться незмінними, то вочевидь відбудеться зміна обсягу попиту на кожному ціновому рівні. При колишніх цінах споживачі стануть більше купувати їжі, одягу, товарів тривалого користування і так далі.

Інакше кажучи, прийнято розрізняти зміну обсягу попиту і зміну функції попиту. Зміна обсягу попиту виникає при зміні ціни даного товару і при фіксованих значеннях інших факторів. В цьому випадку має місце рух уздовж лінії попиту. Якщо ж зміняться інші фактори, то відбудеться зсув лінії попиту вправо або вліво (рис. 13.3,

а). Тоді говорять про зміну функції попиту. Зсув кривої попиту вправо і вгору відповідає збільшенню попиту. Це означає, що в одиницю часу більша кількість товару за більш високою ціною буде запитана покупцями. І навпаки, якщо крива попиту зсовується вліво і вниз, це свідчить про зменшення обсягу попиту. Відзначимо також, що одному і тому ж обсягу попиту при зсуві кривої попиту відповідають різні ціни попиту (на рис. 13.3, б — це ціни P і P1, відповідні обсягу Q).

Отже, до нецінових факторів, що зсувають криву попиту, відносяться такі, як смаки і переваги споживачів, ціни на інші товари, кількість покупців, доходи населення та розміри накопиченого майна, інфляційні очікування.

Зупинимося на них більш детально.

Вплив факторів на зміну попиту

Вплив факторів на зміну попиту

Рис. 13.3. Вплив факторів на зміну попиту

Смаки і переваги споживачів. Цілком очевидно, що зміни в смаках, перевагах, моді істотно позначаються на величині попиту на товар або послугу. Вік і стать, сімейний і соціальний стан, а також деякі інші моменти формують смаки і запити покупців. Іноді смаки міняються швидко (наприклад, щодо популярної музики, одягу тощо). В цьому випадку крива попиту здійснює зсуви дуже швидко як у бік збільшення, так і у зворотний бік. В інших випадках зміна смаків відбувається поволі, але постійно.

Ціни на інші товари. По характеру дії на попит розмежовують зміни цін на 3 види товарів: а) товари-замінники; б) товари-взаємодоповнюючі; в) товари, відносно незалежні один від одного.

Розглянемо, наприклад, ситуацію з двома товарами-конкурентами — пиво «Оболонь» і «Чернігівське». При збільшенні ціни на будь-якій з них, попит частини споживачів переорієнтується на споживання більшої кількості товару, що не подорожчав. Зворотне явище відбудеться, якщо один з товарів-конкурентів подешевшає. Для взаємодоповнюючих товарів ситуація інша. Візьмемо, наприклад, бензин і автомобілі. Різке подорожчання бензину здатне істотно знизити попит на автомобілі, і навпаки. Вплив зміни цін на відносно незалежні товари опосередкований і виявити його складно.

Розмір ринку. Чим більше покупців, тим більший сукупний попит вони пред’являють.

Доходи населення і розміри накопиченого майна. Чим багатше населення, тим більше попит, і крива рухається управо і вгору. Якщо доходи зменшуються, то рух кривої відбувається у зворотному напрямі. Причому слід зазначити, що із зростанням доходів збільшується попит не на всі товари, а, головним чином, на товари більш високої якості. На товари низької якості попит в цьому випадку знижується.

Інфляційні очікування. Досить часто збільшення попиту на товар, унаслідок очікування швидкого зростання цін на нього, приймають за порушення закону попиту, хоча в даному випадку йдеться про зміну функції попиту (зсув кривої попиту управо — вгору).

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Поняття попиту і чинники впливу на попит:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -