<<
>>

Вступ

Локалізація аварійних ситуацій спрямована на обмеження або запобігання подальшого розвитку будь-якого виду аварійної ситуації та створення умов для її успішної ліквідації наявними силами і засобами.

Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під час якого підприємство (об\'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або переторюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об\'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об\'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров\'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Локалізація та ліквідація наслідків аварійних ситуацій здійснюється згідно Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 року № 112. Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні підприємства, потенційно небезпечні об\'єкти, на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на довкілля.

Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС. Вимоги цього нормативного акта обов\'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої належності й форми власності, крім:

- ядерних установок та підприємств з переробки радіоактивних речовин, за винятком тих об\'єктів на цих підприємствах, де є обіг нерадіоактивних речовин;

- військових об\'єктів;

- підприємств гірничодобувної промисловості (шахти);

- всих види транспорту, крім трубопровідного.

14.1

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Вступ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -