<<
>>

Міжнародні конвенції з питань екобезпеки водного середовища

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою (прийнято 29.11.1969, у м. Брюссель (Бельгія), ратифіковано Україною 17.12.1993).

Прийнята в рамках Міжнародної морської організації з метою захисту від серйозних наслідків морських аварій, внаслідок яких виникає небезпека забруднення моря і узбережжя нафтою. Конвенцію підписали 86 країн - Договірних сторін Конвенції (станом на 1.09.2008).

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 049

Веб-сторінка Міжнародної морської організації: http://www.imo.org/Pages/home.aspx

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів (Лондонська конвенція 1972 р.) (прийнято 29.12.1972, у м. Москва (Росія), м. Вашингтон (США), м. Лондон (Великобританія), м. Мехіко (Мексика), ратифіковано Україною 5.02.1976) була прийнята з метою сприяти ефективній боротьбі з усіма джерелами забруднення моря та вживанню всіх можливих заходів для попередження забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів, які можуть складати небезпеку для здоров\'я людини, завдати шкоди живим ресурсам та життю в морі, завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря. Конвенцію підписали 85 країн - Договірних сторін Конвенції (станом на 1.09.2008).

Конвенція забороняє скид небезпечних відходів та матеріалів, включених до Додатку І (зокрема, радіоактивні, так званий «чорний список»). Для відходів та матеріалів, включених до Додатку ІІ (зокрема, що містять свинець, цинк, ціаніди та ін.), необхідний спеціальний дозвіл, для видачі якого кожна держава призначає спеціальний орган, а для скиду інших відходів - загальний дозвіл. Такі органи не лише видають дозволи, але й ведуть облік характеристик та кількості усіх матеріалів, на які наданий дозвіл, місця, часу та методу їх скиду. Спеціальний та загальний дозвіл видається лише після ретельного вивчення факторів, вказаних у Додатку ІІІ.

Держава повинна забезпечити виконання вимог Конвенції суднами та літаками, які зареєстровані чи завантажені на її території, а також платформами, що знаходяться під її юрисдикцією.

Конвенція не застосовується до видалення відходів, що виникають у процесі видобутку мінеральних ресурсів морського дна. Окрім того, скид відходів дозволяється для забезпечення безпеки людей, суден, літаків чи платформ у надзвичайних ситуаціях (наприклад, негода).

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 127 Веб-сторінка Секретаріату: http://www.londonconvention.org/

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден (прийнято 2.11.1973, у м. Лондон (Великобританія), ратифіковано Україною 21.09.1993). Метою Конвенції є запобігання забрудненню морського середовища скидами шкідливих речовин або стоків, що містять такі речовини.

Правила щодо попередження забруднення, які встановлюються Конвенцією, містяться у шести додатках до неї, перші два є обов\'язковими, інші — факультативними. Додаток І стосується попередження забруднення моря нафтою і містить 26 правил і 6 власних доповнень. Додаток ІІ містить правила контролю над забрудненням під час перевезення отруйних рідких речовин наливанням. Додаток ІІІ містить правила щодо запобігання забруднення шкідливими речовинами, перевезеними морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках або в автодорожніх чи залізничних цистернах. Додаток ІѴ містить правила запобігання забруднення стічними водами з суден. Додаток V - правила запобігання забруднення сміттям з суден. Додаток ѴІ - правила щодо попередження забруднення атмосферного повітря з суден.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896 009 Текст Протоколу 1978 року до Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 829

Веб-сторінка Міжнародної морської організації:

http://www.imo.ors/Pages/home.aspx

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (прийнято 21.04.1992, у м. Бухарест (Румунія), ратифіковано Україною 4.02.1994).

Під- писанти: Туреччина, Росія, Румунія, Грузія, Болгарія, Україна.

Конвенція унормовує співробітництво між договірними сторонами стосовно скорочення і запобігання таких забруднень Чорного моря:

- забруднення небезпечними речовинами і матеріалами,

- забруднення з джерел, що перебувають на суші,

- забруднення з суден,

- забруднення у надзвичайних ситуаціях,

- забруднення, викликане похованням,

- забруднення, викликане діяльністю на континентальному шельфі,

- забруднення з атмосфери або через неї,

- забруднення небезпечними відходами під час їх транскордонного переміщення,

- а також захист морських живих ресурсів від забруднень.

Договірні сторони згідно з Конвенцією організують і проводять науково-технічне співробітництво і моніторинг Чорного моря. Створюють Комісію із захисту морського середовища.

Конвенція визначила спеціальним додатком до протоколу небезпечні речовини і матеріали, отруйні речовини і матеріали, основні фактори, які завдають шкоди при скиданні відходів (у т.ч. характеристики і склад відходів, характеристики компонентів відходів з точки зору ступеня і шкідливості, характеристики місця скидання і морського середовища, куди провадиться скидання, потенційні шкідливі наслідки для морських екосистем та використання морської води та ін.).

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 065

Веб-сайт: http://www.blacksea-commission.org/

Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою (прийнято 27.11.1992, у м. Лондон (Великобританія), ратифіковано Україною 4.07.2002)

Документ складається з 18 статей, які регламентують цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою. Згідно з Конвенцією власник судна несе відповідальність, коли доведено, що шкода є результатом його власної дії або бездіяльності, вчиненої з наміром заподіяти таку шкоду або із самовпевненості й з розумінням імовірності виникнення такої шкоди.

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 806

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (прийнято 29.06.1994, у м.

Софія (Болгарія), ратифіковано Україною 17.01.2002) була підписана одинадцятьма Дунайськими країнами та Європейським Союзом. Основними завданнями Конвенції є забезпечення сталого управління водними ресурсами в басейні річки Дунай, а саме: збереження, поліпшення та раціональне використання поверхневих вод; контроль загроз, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями (надходження небезпечних забруднюючих речовин у воду, паводки, небезпечні льодові явища); зменшення надходження в Чорне море забруднюючих речовин із джерел, що розташовані в басейні річки Дунай.

Одним із головних пріоритетів роботи Конвенції визначено впровадження в країнах басейну річки Дунай Європейської рамкової водної директиви.

Постійно функціонують наступні експертні групи:

- по джерелах емісії;

- по моніторингу лабораторій та інформаційного управління;

- по запобіганню надзвичайним ситуаціям та системах попередження;

- по управлінню річковим басейном;

- цільова екологічна група.

Забезпечується головування України в Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай (МКЗД).

Текст Конвенції: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998 800

4.2

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Міжнародні конвенції з питань екобезпеки водного середовища:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -