<<
>>

15. Охорона навколишнього природного середовища. Моніторинг

15.1. Розробка гранично допустимих скидів і лімітів на скид

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Одержання

дозволу на спецводокористування.

15.1.1. Наказом керівника Водоканалу повинні бути визначені

працівники, відповідальні за розробку і погодження з

територіальними органами центрального органу виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної

безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної

діяльності та Державного санітарного нагляду Міністерства охорони

здоров\'я України гранично допустимих лімітів скидів і викидів з

кожного випуску стічних вод у водойми і з кожного джерела викидів

в атмосферу, лімітів на ці скиди, викиди, а також за підготовку

матеріалів для одержання дозволу на спецводокористування.

У разі необхідності вивезення осадів чи інших відходів на

звалища необхідно заздалегідь одержати дозвіл територіальних

органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища, екологічної безпеки,

заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та

погодження місцевої санітарно-епідеміологічної служби і власника

звалища.

15.1.2. Компетентні інженерно-технічні працівники Водоканалу

(технологи, завідуючі лабораторіями, інженери виробничого відділу)

під керівництвом відповідальної особи повинні:

зібрати необхідні дані для одержання дозволу на

спецводокористування і для розрахунку гранично допустимих скидів,

викидів та лімітів;

виконати необхідні розрахунки за діючими методиками;

оформити за встановленими Мінекобезпеки України формами

необхідні документи, вчасно передставити в місцеві управління з

охорони навколишнього природного середовища і погодити їх.

Для виконання цих робіт можуть бути залучені на договірних

умовах спеціалізовані науково-дослідні інститути та підприємства.

15.1.3. Затверджені на наступний рік ліміти на скиди, викиди

забруднюючих речовин територіальні органи центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також

гідрометеорологічної діяльності доводять до Водоканалів до 1 липня

попереднього року.

15.2. Платежі за забруднення водойм системами водопостачання

і каналізації.

15.2.1. Згідно з чинним законодавством Водоканали повинні

сплачувати до позабюджетних фондів охорони навколишнього

природного середовища платежі за забруднення поверхневих вод,

повітря і земель викидами та скидами забруднюючих речовин.

15.2.2. Наказом керівника Водоканалу повинні бути визначені

працівники, відповідальні за вчасне (до 5 числа наступного місяця)

представлення розрахунків величини скидів, викидів, що мали місце

протягом минулого місяця (з виділенням величини понадлімітних

скидів, викидів), та величини платежів згідно з Базовими

нормативами плати за забруднення навколишнього природного

середовища України, затвердженими Мінекобезпеки України.

15.2.3. Між призначеними відповідальними працівниками,

керівником і головним бухгалтером Водоканалу має бути організована

чітка взаємодія, щоб не допустити прострочення цих обов\'язкових

загальнодержавних платежів і нарахування пені.

15.2.4. Під час виконання вказаних вище розрахунків персонал

повинен керуватися Інструкцією про платежі за забруднення

навколишнього природного середовища комунальними та відомчими

водопроводами та каналізаціями населених пунктів України,

затвердженою Держжитлокомунгоспом України, та методичними

матеріалами, затвердженими Мінекобезпеки України.

15.3. Обов\'язки Водоканалів щодо державної системи

моніторингу навколишнього природного середовища.

15.3.1. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.93

N 785 ( 785-93-п ) "Про затвердження Положення про державний

моніторинг навколишнього природного середовища" на

Держжитлокомунгосп України покладено обов\'язок збирати і

безстроково зберігати первинні дані з якості питної води і стічних

вод (у т.ч.

тих, що скидаються підприємствами в комунальну

каналізацію, надходять на міські очисні споруди та скидаються

після очищення у водойму), а також опрацьовувати і узагальнювати

ці дані.

14.3.2. Наказом по Водоканалу повинні бути призначені

працівники, відповідальні за збір і збереження цих даних, а також

їх обробку і узагальнення.

14.3.3. Сучасною формою зберігання даних є дискети

персональних ЕОМ. Слід призначити працівника, відповідального за

внесення даних у довгострокову пам\'ять ЕОМ та їх збереження.

У разі відсутності можливості використання ЕОМ збір і

збереження цих даних слід організувати у вигляді картотек або

журналів.

14.3.4. Працівники, відповідальні за моніторинг, повинні бути

готові оперативно надавати інформацію про якість питної води і

стічних вод на запит Держжитлокомунгоспу України та інших органів

державної виконавчої влади (через адміністрацію Водоканалу).

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме 15. Охорона навколишнього природного середовища. Моніторинг:

 1. 15. Охорона навколишнього природного середовища. Моніторинг
 2. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у га­лузі земельних відносин належить:
 3. Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду
 4. Стаття 162, Поняття охорони земель
 5. Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 6. 2.1. Сучасний стан законодавства щодо охорони ґрунтів
 7. 2.2. Актуальні питання подальшого розвитку законодавства щодо охорони ґрунтів
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради (ВИР), 2003, N 39, сг. 350)
 9. Право громадян на безпечне для життя навколишнє природне середовище
 10. Держане управління і контроль у сфері використання та охорони водних ресурсі
 11. Правові заходи з охорони лісів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -