<<
>>

Штрафні санкції за порушення законодавства в сфері екобезпеки

Штраф - це грошове стягнення, що накладається в якості покарання на громадян, посадових осіб або суб’єктів підприємницької діяльності, які вчинили правопорушення.

Відрізняють штраф як вид кримінального покарання і як вид адміністративного стягнення.

Штраф як вид кримінального покарання

В цьому випадку штраф є найбільш м’яким видом кримінального покарання, що накладається судом у випадках і розмірі, передбачених Кримінальним кодексом України (ККУ). Може застосовуватись і як основне, і як додаткове покарання.

Згідно статті 53 ККУ, розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 50 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті.

Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті ККУ.

З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

У разі несплати штрафу в розмірі не більше 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді:

- громадських робіт із розрахунку 1 година громадських робіт за 1 установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян

- або виправними роботами із розрахунку 1 місяць виправних робіт за 20 установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше 2 років.

У разі несплати штрафу в розмірі понад 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку 1 день позбавлення волі за 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у таких межах:

1) від 1 до 5 років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкості;

2) від 5 до 10 років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;

3) від 10 до 20 років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно статті 99 ККУ, у випадку якщо засуджений є неповнолітнім, штраф до нього застосовується лише якщо він має самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. В іншому випадку до нього може бути може бути застосовано покарання у виді громадських робіт або виправних робіт згідно з положеннями статей 100, 103 ККУ.

Згідно глави 5 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджений до основного покарання у виді штрафу зобов\'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.

У разі призначення основного покарання у виді штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобов\'язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду.

У разі несплати штрафу, призначеного як основне покарання, у передбачений строк, суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну її покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі.

Штраф, що передбачений санкцією статті ККУ як додаткове покарання, виконується відповідно до вироку суду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Якщо засуджений ухиляється від сплати штрафу, як основного покарання, він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 ККУ.

Приклади розмірів штрафу як виду кримінального покарання за правопорушення в сфері екологічної безпеки

- Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров\'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи довкілля, - караються штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років (п. 1 ст. 239 ККУ).

- Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи довкілля, - карається штрафом від 300 до 600 НМДГ або обмеженням волі на строк до 2-х років, або позбавленням волі на той самий строк на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк (п. 1 ст. 240 ККУ).

- Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - караються штрафом від 400 до 700 НМДГ або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк (п. 2 ст. 240 ККУ).

- Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров\'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи для довкілля, - караються штрафом від 100 до 200 НМДГ або обмеженням волі на строк до 3-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого (п. 1 ст. 241 ККУ).

- Порушення правил охорони вод (водних об\'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров\'я людей чи для довкілля, - карається штрафом від 100 до 200 НМДГ або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк (п.

1 ст. 242 ККУ).

Штраф як вид адміністративного стягнення

Штраф - основне адміністративне стягнення, яке за своєю суттю є грошовим стягненням, що накладається на громадян, які вчинили адміністративне правопорушення.

Санкції статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) можуть передбачати як певні межі штрафу, так і точне зазначення суми штрафу. Штраф як адміністративне стягнення відрізняється від аналогічного виду кримінального покарання:

- розмірами штрафу,

- порядком застосування,

- штраф як адміністративне стягнення завжди є основним видом стягнення,

- не передбачений в заходах впливу, що застосовуються для неповнолітніх.

Приклади розмірів адміністративного штрафу за правопорушення в сфері екологічної безпеки

- Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об\'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 25 НМДГ і на посадових осіб - від 15 до 30 НМДГ (ст. 53 КУпАП).

- Забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 НМДГ і на посадових осіб - від 5 до 8 НМДГ (ст. 59 КУпАП).

- Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених правил, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 35 до 70 НМДГ (ст. 59-1 КУпАП).

- Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усиханню чи захворюванню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 НМДГ і на посадових осіб - від 30 до 50 НМДГ (ст.

72. КУпАП).

- Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 10 НМДГ і на посадових осіб - від 7 до 20 НМДГ (ст. 77 КУпАП).

- Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів ГДВ забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об\'єктів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ (ст. 78 КУпАП).

- Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 7 НМДГ (ст. 78 КУпАП).

- Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об\'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу - тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ (ст. 79 КУпАП).

- Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 НМДГ (ст.

81 КУпАП).

- Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 НМДГ і на посадових осіб, суб\'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 НМДГ (ст. 82 КУпАП).

- Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 7 НМДГ і на посадових осіб - від 7 до 10 НМДГ (ст. 83 КУпАП).

- Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронен- ня мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 8 НМДГ і на посадових осіб - від 7 до 10 НМДГ (ст. 90-1).

- Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 18 НМДГ і на посадових осіб - від 9 до 30 НМДГ (ст. 91-2 КУпАП).

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Штрафні санкції за порушення законодавства в сфері екобезпеки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -