<<
>>

Література

1. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 № 112: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0424-99

2. Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 841: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841 -2013-п

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Література:

 1. Література
 2. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. ЛІТЕРАТУРА з дисципліни “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”
 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 8. Список рекомендованої літератури
 9. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах (1918 р.)
 10. Список використаних джерел та літератури
 11. 24-5- Література, рекомендована для вивчення.
 12. Література
 13. Література
 14. література
 15. Р о з д і л 1Огляд літератури з філософсько-правових проблем професійної культури юриста та напрями дисертаційного дослідження
 16. Рекомендована література нормативна:
 17. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -