<<
>>

Зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р.

№ 7.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково з визначення параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначення якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин.

При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:

- прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;

- розрахункових методів;

- матеріали технологічного регламенту та проектних показників. В необхідних випадках для розрахунку кількісних характеристик викидів повинні

73

застосовуватись галузеві методики, затверджені органами Мінекобезпеки України.

Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів та створення необхідних умов по проведенню вимірів.

Інвентаризацію викидів на підприємстві виконують спеціалізовані організації, відповідні підрозділи підприємств, які мають певний досвід роботи, технічне обладнання і знаходяться на обліку в Мінекобезпеки України).

Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в органи Мінекобезпеки для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник), а також в електронному вигляді за програмою, затвердженою Мінекобезпеки України.

Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві повинен мати такі розділи:

1) Відомості про підприємство (найменування, адреса, вид економічної діяльності, наявність наявність на підприємстві служби по охороні атмосферного повітря, тощо)

2) Загальна частина:

- мета і завдання виконання інвентаризації викидів;

- дані організації, яка виконувала роботи по інвентаризації;

- методики виконання робіт з посиланням на стандарти, нормативи, нормативно-методичну літературу та довідковий матеріал;

- методики, по яких проводились прямі інструментально-лабораторні вимірювання, засоби виміру, іх похибка;

- методики, які використовуються при визначенні величин викидів розрахунковим методом.

3) Об\'ємно-планувальні рішення промплощадки: графічні матеріали та особливості розміщення підприємства

4) Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин:

- характеристика технології виробництва та технологічного обладнання, опис продукції, яка випускається підприємством, основна сировина, що використовується, її хімічний склад, кількість витраченого основного і резервного палива, його якісні характеристики.

У вигляді таблиці надається визначення забруднюючих речовин, їх кількісні та якісні характеристики.

- характеристика джерел утворення надається по технологічному обладнанню, техпроцесу або його етапу.

- характеристика джерел викидів забруднюючих речовин: параметри, потужність, величина викиду (на основі прямих вимірювань на номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу, максимальний викид);

- інформація про викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел (визначається розрахунковими методами за методиками, погодженими органами Мінекобезпеки України).

5) Характеристика газоочисних установок, їх технічний стан, ефективність роботи, параметри пилогазоповітряної суміші, тощо.

6) Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв., перелік яких визначається органами Мінекобезпеки України, з урахуванням коефіцієнту корисної дії очистки ГОУ.

7) Висновки та рекомендовані заходи по експлуатації і наладці технологічного обладнання та газоочисних установок.

В розділі приводиться аналітичний матеріал, який стосується особливостей експлуатації на даному підприємстві технологічного обладнання і газоочисних установок, використання промислових технологій, їх відповідності світовому науково-технічному рівню, а також можливі заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

7.2

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -