<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Забезпечення екологічної безпеки - нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки», за спеціальностями 7.04010603 та 8.04010603 «Екологічна безпека».

Мета курсу: формування ґрунтовних знань щодо теоретичних та практичних засад управління екологічною безпекою.

Завдання курсу:

- формування цілей та завдань екологічної політики на регіональному, локальному та об’єктовому рівнях;

- застосування нормативів екологічної безпеки при розробці та експлуатації систем її забезпечення;

- розробки заходів із забезпечення екологічної безпеки природних та техногенних об’єктів;

- ідентифікації джерел підвищеної екологічної небезпеки;

- впроваджування заходів Державного нагляду в сфері екологічної безпеки;

- розробки планів локалізації та ліквідації наслідків екологічно небезпечних ситуацій.

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні: знати:

- основні положення державної політики України в галузі екологічної безпеки;

- нормативну бази екологічної безпеки;

- основи міжнародного законодавства з екологічної безпеки;

- законодавчі, правові акти з питань забезпечення екологічної безпеки;

- структуру і взаємозв’язки основних елементів систем екологічної безпеки;

- принципи прийняття рішень в системному забезпеченні екобезпеки;

- принципи та порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

- принципи складання екологічних розділів плану ліквідації наслідків аварійних ситуацій (ПЛАС);

- вимоги до роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- повноваження Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

вміти:

- формувати політику екологічної безпеки в громадській, господарській та адміністративній діяльності;

- розробляти заходи безаварійної роботи на об’єктах господарської діяльності та заходи забезпечення екологічної безпеки природних об’єктів;

- проводити аналіз функціонування систем екологічної безпеки, розробляти пропозиції щодо їх поліпшення;

- проводити ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

- впроваджувати заходи щодо державного нагляду в сфері екологічної безпеки;

- проводити експертну оцінку причин аварій та катастроф в галузі забезпечення екологічної безпеки для розробки висновків державних та незалежних комісій;

- проводити контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог державних стандартів, норм, правил у сфері техногенно-екологічної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об’єктів;

- розробляти проекти локалізації та ліквідації наслідків аварійних ситуацій;

- вживати заходи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій, громадян винних у порушенні норм техногенної та екологічної безпеки;

- планувати та здійснювати профілактичні заходи, що забезпечують мінімальний негативний рівень впливу природних і техногенних процесів на життєдіяльність людини та на стан природного середовища;

- організовувати дії з припинення або заборони діяльності підприємств та окремих виробництв, експлуатації будівель, споруд, випуску та реалізації продукції у випадку порушення норм екологічної безпеки.

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -