>>

ЗМІСТ

Передмова........................................................................................................ 7

Розділ 1. Нормативно-правова база екологічної безпеки України...............

9

Лекція № 1. Державна екологічна політика.................................................... 9

Вступ............................................................................................................ 9

1.1 Екологічні проблеми України, що визначають стратегію державної

екологічної політики........................................................................................ 9

1.2 Мета і принципи національної екологічної політики........................ 12

1.3 Стратегічні цілі та завдання............................................................... 13

1.4 Інструменти реалізації національної екологічної політики.............. 19

Висновок.................................................................................................... 20

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 20

Питання для самоконтролю.......................................................................... 20

Лекція № 2. Національна нормативна база екологічної безпеки................. 21

Вступ.......................................................................................................... 21

2.1 Правові засади національної екологічної безпеки............................ 22

2.2 Законодавство, що регламентує здійснення різних видів діяльності

з урахуванням питань забезпечення екологічної безпеки............................ 29

Висновок.................................................................................................... 31

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 32

Питання для самоконтролю..........................................................................

32

Лекція № 3. Тенденції розвитку міжнародної нормативної бази

екологічної безпеки........................................................................................ 33

Вступ .............................................................................................................. 33

3.1 Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне

співробітництво в галузі охорони природи................................................. 34

3.2 Історія розвитку міжнародної нормативної бази екологічної безпеки 35

3.3 Директива Ради Європейського Союзу про стримування

небезпеки великих аварій.............................................................................. 38

Висновок.................................................................................................... 39

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 39

Питання для самоконтролю.......................................................................... 40

Лекція № 4. Міжнародні конвенції з питань екологічної безпеки............... 41

Вступ.......................................................................................................... 41

4.1 Міжнародні конвенції з питань екобезпеки водного середовища.... 41

4.2 Міжнародні конвенції з питань транскордонної екобезпеки............ 44

4.3 Міжнародні конвенції, що регламентують інші питання

екологічної безпеки........................................................................................ 47

Висновок.................................................................................................... 49

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 50

Питання для самоконтролю.......................................................................... 50

РОЗДІЛ 2. Контроль і аналіз функціонування систем екологічної безпеки ... 51 Лекція № 5. Діяльність державних органів з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій............................................

51

Вступ.......................................................................................................... 51

5.1 Державна система екологічної безпеки - запобігання і реагування

на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації...................................... 51

5.2 Діяльність Державної комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій................................................................ 54

5.3 Діяльність Національної ради з питань безпечної життєдіяльності

населення.................................................................................................... 58

Висновок.................................................................................................... 59

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 59

Питання для самоконтролю.......................................................................... 59

Лекція № 6. Облік в екологічній безпеці....................................................... 61

Вступ.......................................................................................................... 61

6.1 Кадастровий облік.............................................................................. 61

6.2 Державна система екологічного моніторингу................................... 64

6.3 Екологічна паспортизація.................................................................. 67

Висновки.................................................................................................... 71

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 71

Питання для самоконтролю.......................................................................... 72

Лекція № 7. Звітність в екологічній безпеці.................................................. 73

Вступ..........................................................................................................

73

7.1 Зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації

викидів забруднюючих речовин на підприємстві........................................ 73

7.2 Статистичні звіти про охорону атмосферного повітря.................... 75

7.3 Звіт про використання води............................................................... 76

7.4 Статистичний звіт про утворення та поводження з відходами........ 79

7.5 Статистичний звіт про витрати на охорону навколишнього

природного середовища та екологічні платежі............................................ 80

Висновок.................................................................................................... 81

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 81

Питання для самоконтролю.......................................................................... 82

Лекція № 8. Фінансовий екологічний облік на підприємстві.

Екологічний податок і рентна плата............................................................. 83

Вступ.............................................................................................................. 83

8.1 Фінансовий екологічний облік на підприємстві................................ 83

8.2 Екологічний податок.......................................................................... 85

8.3 Рентна плата........................................................................................ 88

Висновок.................................................................................................... 93

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 93

Питання для самоконтролю.......................................................................... 93

Розділ 3. Регламентація діяльності в сфері екологічної безпеки................. 95

Лекція № 9. Ідентифікація джерел екологічної небезпеки............................ 95

Вступ...........................................................................................................

95

9.1 Порядок визначення потенційно небезпечних об\'єктів..................... 95

9.2 Визначення кількості потенційно небезпечних об’єктів................... 98

9.3 Визначення сумарних мас індивідуальних небезпечних речовин

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.......................................... 99

9.4 Визначення категорій та груп небезпечних речовин

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки........................................ 101

9.5 Визначення сумарних мас категорій та груп небезпечних речовин 104

9.6 Визначення нормативу порогових мас небезпечних речовин

з врахуванням відстаней до життєво важливих об’єктів............................ 105

Висновок................................................................................................... 105

Завдання на самопідготовку........................................................................ 106

Питання для самоконтролю......................................................................... 106

Лекція 10. Структура державного нагляду в сфері екологічної

безпеки. Прокурорський нагляд................................................................. 107

10.1 Структура державного екологічного контролю............................ 108

10.2 Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного

законодавства........................................................................................... 109

10.3 Процедура прокурорського нагляду за додержанням

екологічного законодавства органами місцевого самоврядування........... 112

Висновок................................................................................................... 117

Завдання на самопідготовку........................................................................ 117

Питання для самоконтролю......................................................................... 117

Лекція 11. Місцевий державний контроль у сфері екологічної безпеки... 118

Вступ ............................................................................................................

119

11.1 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері

екологічної безпеки...................................................................................... 119

11.2 Порядок видачі дозволів на спеціальне використання

природних ресурсів..................................................................................... 121

11.3 Порядок установлення лімітів використання природних

ресурсів місцевого значення........................................................................ 123

Висновок................................................................................................... 126

Завдання на самопідготовку........................................................................ 126

Питання для самоконтролю......................................................................... 126

Лекція 12. Діяльність Державної екологічної інспекції України................ 127

Вступ......................................................................................................... 127

12.1 Основні завдання Держекоінспекції України................................. 128

12.2 Сфера впливу і повноваження Держекоінспекції України............ 134

Висновок................................................................................................... 136

Завдання на самопідготовку........................................................................ 136

Питання для самоконтролю......................................................................... 137

Лекція 13. Діяльність Державної інспекції ядерного регулювання

України......................................................................................................... 138

Вступ......................................................................................................... 138

13.1 Основні завдання Державної інспекції ядерного регулювання

України..................................................................................................... 138

13.2 Права та структурний склад Державної інспекції ядерного

регулювання України................................................................................... 144

Висновок.................................................................................................. 146

Завдання на самопідготовку........................................................................ 147

Питання для самоконтролю......................................................................... 147

Лекція № 14. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 148

Вступ........................................................................................................ 148

14.1 Загальні положення щодо розробки ПЛАС.................................. 149

14.2 Аналіз небезпеки підприємства...................................................... 151

14.3 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС........................ 153

14.4 Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт

та власника підприємства............................................................................ 157

14.5 Впровадження ПЛАС...................................................................... 160

Висновок.................................................................................................. 160

Завдання на самопідготовку........................................................................ 160

Питання для самоконтролю......................................................................... 161

Розділ 4. Державні санкції в сфері екологічної безпеки............................. 162

Лекція № 15. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення ... 162 Вступ 162

15.1 Екологічне правопорушення.......................................................... 162

15.2 Кримінальна відповідальність........................................................ 164

15.3 Адміністративна відповідальність.................................................. 167

15.4 Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.................. 170

Висновок.................................................................................................. 172

Завдання на самопідготовку........................................................................ 172

Питання для самоконтролю......................................................................... 172

Лекція 16. Майнова відповідальність та штрафні санкції в екологічній

безпеці........................................................................................................... 173

Вступ........................................................................................................ 173

16.1 Майнова відповідальності в екобезпеці.......................................... 174

16.2 Штрафні санкції за порушення законодавства в сфері екобезпеки 178

Висновок.................................................................................................. 182

Завдання на самопідготовку........................................................................ 182

Питання для самоконтролю......................................................................... 182

Лекція № 17. Заходи запобігання порушень в сфері екологічної безпеки.... 184

17.1 Профілактика екологічних правопорушень.................................. 184

17.2 Профілактика екологічної злочинності.......................................... 187

Висновок.................................................................................................. 192

Завдання на самопідготовку........................................................................ 193

Питання для самоконтролю......................................................................... 193

| >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -