<<
>>

Статистичний звіт про утворення та поводження з відходами

Звіт «Утворення та поводження з відходами» за формою № 1-відходи (річна), складається на бланку, затвердженому наказом Держстату України від 19.08.2014 року № 243.

При складанні звіту необхідно керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 -небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки», затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 24.10.2006 № 494.

Форму державного статистичного спостереження №1-відходи (річна) подають до органу державної статистики за місцезнаходженням юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки. Термін подання державного статистичного спостереження за формою №1-відходи (річна) до органів державної статистики до 28 лютого наступного за звітним року.

Бланк звіту за формою №1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» розділений на чотири розділи:

- розділ І «Утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення» заповнюють тільки ті підприємства, які є виробниками відходів;

- розділ ІІ «Поводження з відходами» заповнюють тільки ті підприємства, що здійснюють операції поводження з відходами, у тому числі зберігають відходи у місцях видалення відходів;

- розділу ІІІ «Установки для поводження з відходами та спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів станом на кінець року»;

- розділ IV «Осад промислових стоків у сухій речовині».

У формі відображаються дані щодо поводження з відходами, що містяться в Державному класифікаторі відходів, чинному від 01.10.1996 р. (ДК 005-96), затвердженому і введеному в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 р. № 89.

Усі показники, відображені у формі заповнюються за матеріалами первинної облікової документації на основі типової форми №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої наказом Мінприроди від 07.07.2008 р.

№ 342, технологічної, нормативно-технічної, планово-

економічної та бухгалтерської звітності, паспортів відходів, прибутково- видаткових документів (прибуткових та видаткових ордерів, актів про прийняття матеріалів, накладних на відпуск матеріалів та речовин, карток та відомостей складського обліку, документів на вивіз відходів з підприємства тощо).

При заповнені звіту необхідно звіряти залишки відходів з попереднім роком (тобто рядок 10 «Наявність відходів на початок року» звіту №1-відходи за 2015 рік повинен співпадати з рядком 72 «Наявність на 01.01.2015 р.» звіту №1-відходи за 2014 р.).

Для заповнення державного статистичного спостереження за формою №1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» необхідно використовувати переліки категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами, затверджені наказом Держстату від 23.01.2015 р. № 24, а також коментар щодо заповнення цієї форми, які розміщені на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukstat. gov.ua) у розділі «Респондентам» / «Альбом форм державних статистичних спостережень на 20_ рік» / «Навколишнє середовище».

7.5

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Статистичний звіт про утворення та поводження з відходами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -