<<
>>

2. Аудиторський звіт: структура та зміст

По завершенню аудиту згідно МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової інформації” аудитор повинен сформулювати думку щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів та надати аудиторський звіт.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про аудиторську діяльність", під аудиторським висновком слід розуміти "документ, що складе­ний відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впев­неності користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні".

Немодифікована думка – думка аудитора про те, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основі фінансової звітності та чинного законодавства.

Концептуальними основами можуть бути закони та інші нор­мативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтер­ського обліку, внутрішні вимоги та положення суб’єктів господарю­вання, інші джерел

Якщо фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи достовірного подання, аудитор висловлює немодифіковану думку. У разі висловлення немодифікованної думки щодо фінансової звітності використовуються наступні формулювання:

А) фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах..... відповідно до....;

Б) фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про ...... відповідно до .....

Ці терміни є еквівалентними. Використання однієї з цих фраз в конкретній країні визначається законодавчими або нор­мативними актами щодо аудиту фінансових звітів в цій країні, або практикою, що склалася в ній.

Аудиторський звіт, по суті, є документом, завдяки якому аудитор, що володіє значним обсягом інформації, передає її користувачам в стислому вигляді.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Аудиторський звіт: структура та зміст:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -