<<
>>

Екологічне правопорушення

Екологічне правопорушення - це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та порушує екологічні і пов\'язані з ними інші права людини та вимоги екологічної безпеки.

Екологічне правопорушення (екологічний делікт або екологічний злочин) може бути адміністративним або дисциплінарним.

Суб’єктами екологічного правопорушення є право- і дієздатні, осудні фізичні і юридичні (посадові особи) особи. Суб’єктивними ознаками є вина, необережність чи навмисність та екологічний ризик власників джерел підвищеної екологічної небезпеки.

До складу екологічного правопорушення входить предмет (об’єкт) посягання і екологічні правовідносини. Об’єктами посягання є навколишнє природне середовище (природні, умови життєдіяльності) та життя і здоров’я людини.

Об’єктивними ознаками екологічного правопорушення є дія чи бездіяльність, які призводять до протиправного порушення екологічних вимог. Дані порушення мають екологічну спрямованість і призводять до екологічної небезпеки та майнової і моральної шкоди природним ресурсам належним власнику чи користувачу, навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю людини.

Види екологічних правопорушень - це визначені чинним екологічним законодавством категорії незаконних дій (бездіяльність), за які в залежності від характеру і ступеня екологічної небезпеки, об’єкта, предмета посягання та ін. ознак можуть застосовуватись заходи державно-правового примусу.

Екологічні правопорушення, залежно від предмета і об\'єкта посягання, можуть бути:

в галузі використання природних ресурсів: земельні; водні; лісові; гірничі; фауністичні; у сфері використання і охорони атмосфери;

охорони навколишнього природного середовища:

- порушення природоохоронних вимог на стадії прийняття рішень і в процесі здійснення господарської та ін.

діяльності;

- порушення вимог охорони територій і об\'єктів природно-заповідного фонду, курортних, лікувально-оздоровчих рекреаційних зон та ін. територій, що підлягають особливій охороні;

- екологічної безпеки:

- невиконання заходів щодо попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;

- порушення вимог екологічної безпеки у процесі здійснення видів діяльності.

Правопорушення в окремих галузях і інститутах екологічного законодавства поділяються на:

- порушення у сфері права власності на природні ресурси;

- порушення у сфері права природокористування;

- правопорушення у сфері відтворення природних ресурсів;

- правопорушення у сфері екологічної експертизи;

- екологічні правопорушення у сфері застосовування економічних важелів щодо використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

- порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

- порушення норм екологічної безпеки;

- порушення екологічних прав громадян (на повну і достовірну інформацію та ін.);

- екологічні правопорушення у сфері управління і контролю.

Екологічне правопорушення за ступенем екологічної небезпеки і заходами державно-правового примусу може бути:

- еколого-правовим вчинком (проступком), що тягне за собою дисциплінарну відповідальність;

- еколого-майновим деліктом - правопорушенням, що не становить кримінально-караної дії і спричиняє лише до компенсування завданої шкоди - в екологічному праві передбачає застосування майнової відповідальності;

- еколого-адміністративним правопорушенням, за вчинення якого законодавством України передбачається адміністративна відповідальність;

- екологічним злочином - передбаченим кримінальним законом суспільно-небезпечним діянням, які посягає на право громадян і суспільства на екологічну безпеку, на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище, встановлений порядок використання природних ресурсів та тягне за собою дисциплінарну, майнову, адміністративну та, передусім, кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства України передбачена головним чином Кримінальним кодексом України (ККУ), Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Цивільним кодексом України (ЦКУ).

В основі класифікації юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства лежить характер санкції, яка застосовується за вчинення правопорушення. Відповідно до цього критерію, відповідальність поділяється на: кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну.

Сьогодні вчені також виділяють такі види відповідальності за екологічні правопорушення, як конституційна та еколого-правова. Якщо конституційна відповідальність полягає у застосуванні норм Конституції України щодо державних органів та поєднується з політичною відповідальністю суб’єктів політичного процесу, то еколого-правова відповідальність зводиться до застосування санкцій, пов’язаних з обмеженням природокористування.

15.2

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Екологічне правопорушення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -