<<
>>

Законодавство, що регламентує здійснення різних видів діяльності з урахуванням питань забезпечення екологічної безпеки

Можна без перебільшення констатувати, що практично немає такої сфери діяльності, нормативне-правове регулювання якої не зачіпало б забезпечення її з позицій вимог екологічної безпеки, тобто реально у законотворчому процесі простежується процес екологізації багатьох галузей законодавства, який тісно пов\'язаний із впровадженням у «тканину» матеріально- правових і процесуально-правових норм і приписів різних вимог, правил і нормативів екологічної безпеки.

Отже, правові приписи щодо забезпечення екологічної безпеки наповнюють сьогодні більшість законодавчих і підзаконних актів України і тим самим справляють комплексний, міжгалузевий, наскрізний, універсальний вплив на регламентацію різних правовідносин, особливо у частині здійснення екологічно небезпечної, ризикованої діяльності.

Проведений аналіз чинного законодавства свідчить про те, що за характером нормативно-правових приписів, предмета правового регулювання та цільовою спрямованістю його можна класифікувати орієнтовно за такими основними групами:

- нормативно-правові приписи, які спрямовані на забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров\'я, зокрема на безпечне для життя і здоров\'я навколишнє природне середовище та які містяться у законодавстві про охорону здоров\'я, зокрема в:

• Основах законодавства про охорону здоров\'я від 19 листопада 1992 р. (ст.ст. 6, 26-29),

• Законі України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. (ст.ст. 13-19, 22, 25, 34);

- нормативно-правові приписи, які визначають статус органів центральної та місцевої виконавчої влади, спеціалізованих структур у галузі екологічної, в тому числі техногенно-екологічної, безпеки:

• Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 р. № 183;

• Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 21 січня 2015 р.;

• Положення Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене Указом Президента України від 16 січня 2013 р.;

• Положення про Державну комісію з питанъ техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р.;

• Концепція створення і діяльності Європейського центру техногенної безпеки (TESEC), схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р.,та ін.;

- нормативно-правові приписи, які встановлюють статус органів місцевого самоврядування та їхні повноваження в галузі забезпечення екологічної безпеки:

• Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.

(ст.ст. 33, 43 та ін.);

- нормативно-правові приписи, які містять принципи забезпечення екологічної безпеки у сфері наукової та науково-технічної політики:

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. (ст. 32);

• Концепції пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1994 р.;

• Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

- нормативно-правові приписи, спрямовані на регламентування екологічної безпеки у процесі реалізації продукції, товарів та захисту прав споживачів:

• Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року (ст.ст. 15, 23 та ін.);

- нормативно-правові приписи, які передбачають вимоги і нормативи екологічної безпеки у процесі охорони праці:

• Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (ст.ст. 7, 8 18);

- нормативно-правові приписи, які містять вимоги екологічної безпеки у процесі здійснення підприємницької, іншої економічної діяльності:

• Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. (ст.ст. 10, 14, 16-1);

- нормативно-правові приписи, які встановлюють вимоги екологічної безпеки при здійсненні інвестиційної, інноваційної, містобудівної та іншої господарської діяльності:

• Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року (ст.ст. 4, 8);

• Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. (ст.ст. 49, 50);

• Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. (ст.ст. 6, 11, 22);

• Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996 р. (ст.ст. 5, 6, 15, 20) та ін.;

- нормативно-правові приписи, які встановлюють комплекс спеціальних вимог щодо забезпечення екологічної безпеки у разі здійснення діяльності в аграрному секторі економіки:

• Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року (ст.ст. 7, 25);

- нормативно-правові приписи, які регламентують забезпечення екологічних, у тому числі вимог екологічної безпеки у надзвичайних ситуаціях:

• Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р.;

• Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р.;

- нормативно-правові приписи, які передбачають дотримання вимог екологічної безпеки у межах територій і зон, на яких запроваджено режим надзвичайних екологічних ситуацій:

• Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р.;

- нормативно-правові приписи, які визначають вимоги екологічної безпеки у процесі здійснення деяких специфічних видів діяльності, що можуть справляти негативний вплив на стан екологічної ситуації:

• Закон України «Про космічну діяльність» від 15 листопада 1996 р.

(ст.ст. 8, 9, 21);

- нормативно-правові приписи, які спрямовані на попередження настання екологічної небезпеки у процесі використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними матеріалами і відходами та радіаційний захист населення:

• Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р.;

• Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 р. (ст.ст. З, 8, 13, 17 та ін.);

- нормативно-правові приписи, які закріплюють вимоги екологічної безпеки у процесі використання хімічних та інших токсичних, шкідливих і небезпечних речовин, їх сполук, продуктів біотехнологій, інших біологічних агентів, а також мінеральних добрив, у тому числі пестицидів і агрохімікатів:

• Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року (ст.ст. З, 4, 6, 7, 8, 9, 13,18,19, 20 та ін.).

- норми, що закріплюють нормативно-правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері територіальної та цивільної оборони:

• Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р.;

- незаперечну практичну спрямованість мають нормативно-правові приписи, які визначають об\'єкти підвищеної екологічної небезпеки та особливості їх експлуатації, види екологічно небезпечної діяльності тощо.

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Законодавство, що регламентує здійснення різних видів діяльності з урахуванням питань забезпечення екологічної безпеки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -