<<
>>

Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт та власника підприємства

Керівництво роботами з ліквідації аварії, рятування людей та зниження впливу небезпечних чинників аварії на майно (власність), людей та на довкілля здійснює відповідальний керівник.

З метою полегшення виявлення відповідального керівника серед осіб, які знаходяться в місці розташування органу керівництва локалізацією аварії, він повинен мати одяг (каску, куртку і т. і.) яскравого оранжевого кольору. Забороняється іншим особам, крім відповідального керівника, носити одяг, який пофарбовано аналогічним кольором.

Забороняється втручатися в дії відповідального керівника. При явно його невірних діях, вищестояща керівна особа має право відсторонити його й прийняти на себе керівництво ліквідацією аварії або призначити для цього іншу відповідну особу.

Обов\'язки відповідального керівника виконують:

- на рівні розвитку аварії «А» - начальник виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

- на рівні розвитку аварії «Б» - керівник підприємства;

- на рівні розвитку аварії «В» - посадова особа, призначена рішенням органу місцевого самоврядування. До його прибуття на місце ці обов\'язки виконує керівник підприємства;

- при виникненні під час аварії пожежі - старша посадова особа Державної пожежної охорони ДСНС України.

Відповідальний керівник зобов\'язаний:

1) на рівні розвитку аварії«А »:

- оцінити умови, виявити кількість і місцезнаходження людей, захоплених аварією, вжити заходів щодо оповіщення робітників підприємства та населення (при потребі) про аварію;

- вжити заходів щодо оточення району аварії і небезпечної зони;

- вжити негайних заходів щодо рятування людей, локалізації та ліквідації аварії;

- забезпечити виведення з небезпечної зони людей, які не беруть безпосередньої участі в ліквідації аварії;

- обмежити допуск людей та транспортних засобів до небезпечної зони;

- контролювати правильність дій персоналу, а в разі потреби - дії га- зорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на виробництві, та виконання своїх розпоряджень;

- інформувати безпосереднє керівництво, органи Держнаглядохорон- праці, а при потребі територіальні органи ДСНС, органи місцевого самоврядування і засоби масової інформації про хід і характер аварії, про потерпілих у ході рятувальних робіт;

- уточнювати та прогнозувати хід розвитку аварії, при потребі вносити корективи в оперативну частку плану.

2) на рівні розвитку аварії «Б» додатково:

- сповістити про місце розташування органу управління роботами щодо локалізації аварії;

- уточнити з територіальним органом ДСНС, організаціями охорони здоров\'я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу підприємства, а в разі потреби - й місцевого населення;

- керувати діями персоналу підприємства, газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на підприємстві та контролювати виконання своїх розпоряджень.

3) на рівні розвитку аварії «В» додатково:

- уточнити з територіальним органом ДСНС, організаціями охорони здоров\'я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу сусідніх підприємств і організацій, а в разі потреби - й місцевого населення;

- визначити коло і порядок залучення організацій, технічних і транспортних засобів; наявність і потребу в медикаментах, засобах гасіння пожежі, засобах індивідуального захисту та ін., спосіб їх постачання, місце розташування потерпілих та евакуйованих людей;

- організувати надання медичної допомоги потерпілим;

- організувати харчування та відпочинок осіб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Обов’язки власника (керіника) підприємства (об’єкта)

1. Розробити спеціальні програми, які передбачають дооснащення засобами контролю, автоматичного регулювання, обладнанням вибухопопере- дження та вибухозахисту, швидкодіючими відсікачами, системами безпечної аварійної зупинки підприємства, оповіщення, захисту та рятування людей, створення запасів дегазуючих реагентів, вдосконалення систем уловлювання та дегазації шкідливих викидів, влаштування систем локалізації, що перешкоджають розповсюдженню неорганізованих викидів на території підприємства та за його межами, та інше, якщо під час розробки ПЛАС виявляється недостатня готовність підприємства до протиаварійного захисту.

2. Передбачити у разі потреби установку резервних систем життєзабезпечення, сигналізації і протиаварійного захисту.

3. Забезпечити оперативність виявлення, ефективність локалізації та ліквідації аварії за рахунок застосування технічних засобів з належною надійністю та швидкодією.

4. Забезпечити відповідність оперативності дій персоналу підприємства динаміці розвитку можливих аварій.

5. Оперативно повідомляти органи, що відповідають за дії щодо локалізації аварії, про всі випадки, які пов\'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди здоров\'ю людини і навколишньому середовищу.

6. Передбачати забезпечення сучасними антидотами та іншими фармацевтичними препаратами, в т. ч. киснем, якщо на підприємстві є шкідливі речовини, а також забезпечити наявність постійно оновлюваного запасу відповідних медичних препаратів, які необхідні при аварії, дезактиваційного обладнання для застосування на майданчику та в лікарнях, а також, при можливості, засобів захисту для персоналу медичних бригад невідкладної допомоги.

7. Передати органам місцевого самоврядування результати виконаного аналізу небезпеки підприємства, а також інші матеріали, які потрібні для розробки ПЛАС.

8. Надати засобам масової інформації дані про всі небезпеки, які були встановлені в процесі аналізу.

9. Співробітничати з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробці оперативної частини ПЛАС для аварій рівня «В».

14.5

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт та власника підприємства:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -