<<
>>

1527р., липня 19, Краків Сигізмунд І у зв’язку з великою пожежею звільняє всіх жителів міста Львова від усяких чиншів і податків на 20 років, за винятком обов’язку постачання лою на львівський замок, а від чопового звільняє тільки на сім років

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.354. Пергамент: 27,5х56 + 11,5 см. Написи: “Regestratae” (XVI), “Sigismundi Primi libertas post conflagracionem civitati Leopoliensi ad viginti annos concessa ab omnibus oneribus civitatis et reipublicae” (XVI-XVII).

Печатка відсутня.

Коп.: MK, 42, k.246-247; MK, 43, k.50-51; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.642, арк.313-315. Регести: MRPS, IV/2, №15274; Каталог, №409.

suis,

igismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie, Prassie, Masovie etc. dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, quia nos habentes rationem calamitatis civium nostrorum Leopolien- sium, qui nuper ex conflagracione tocius civitatis illorum in rebus edificiisque tam publicis, quam privatis, plurima magnaque damna acceperunt considerantque

et nobiscum reputantes, civitatem illam ante hunc infelicem et miserabilem eius casum, ad tantum splendorem et augmentum devenisse, ut non solum decus et ornamentum terrarum nostrarum Russie, sed etiam tempore hostilis incursionis, tucius et securius confugium et receptaculum, que aliquis alius locus in finibus regni nostri hominibus ad se conflu- entibus extitisset cupientesque nos, ut eadem civitas gratia et beneficentia nostra adiuta, pristinum splendorem suum recipiat et in publicis privatisque suis edificiis et facultatibus instauretur dedimus et concessimus damusque et concedimus per presentes, omnibus in universum subditis nostris, eadem civitatem nostram Leopoliensem incolentibus hoc est Christianis, Ruthenis et Armenis libertatem nostram ab omnibus et singulis censibus et solucionibus nostris, tam de pretorio, quam de civitate, ut pote de advocatia, balneo civili, institis mercatorum, de sutoribus, pistoribus, panicidis et laniis excepto sepo ad arcem nostram Leopoliensem dari solito.

Item ab omnibus et singulis exactionibus civilibus schosz vulgo nuncupatis, nec non ab aliis quibuscunque contribucionibus, solucionibus pro nostra et reipublice regni nostri necessitate institutis et instituendis, laudatis et laudandis quibuscunque nominibus censeantur, hinc ad viginti annorum decursum, ab exactione vero czopowe ad septem annos sese continue et immediate sequentes, ea lege et condi- cione, ut ipsi cives nostri Leopolienses, anno primo eadem exactionem czopowe solvere minime teneantur, annis vero sex sequentibus eadem exactio czopowe per proconsulem et consules recipiatur et ad instauranda menia, turres, portas, fossas ac tormenta bellica ceteraque publica necessaria ipsius civitatis nostre Leopoliensis convertatur. Quocirca vobis magnifico Stanislao de Chodecz marschalco regni nostri ac Leopoliensi capitaneo et generoso Nicolao Derschnyak exactori terrarum nostrorum regie modernis ac aliis capitaneis nostris Leopoliensibus et exactoribus terrarum nostrarum Russie pro tempore existentibus, mandamus, ut eosdem cives nostros Leopolienses in hac libertate nostra, ad spacium annorum supra expressorum per nos eis graciose concessa, conservetis nullasque solutiones, tam publicas, quam nostras regias, durante hac ipsa libertate, ab eis exigatis vel recipiatis, exigie et recipi non faciatis pro gratia nostra. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum Cracovie feria sexta proxima ante festum sancte Marie Magdalene, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo, regni vero nostri anno vigesimo primo.

Sigismundus rex.

игізмунд, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Маючи на увазі нещастя наших львівських міщан, які недавно через пожежу всього міста зазнали великих втрат у своїх речах і будівлях, як громадських, так і приватних, вони вважали, разом з нами обдумуючи, що те місто, яке перед нещасливим і жалісливим випадком доходило до такої величі і зростання, було не тільки оздобою та прикрасою наших руських земель, але також виділялося в час ворожих набігів, було захищеним і безпечним для втікачів сховищем, в яке стікалися люди з будь-яких інших місць на кордонах нашого королівства.

Ми, бажаючи щоб те місто, нашою ласкою і добродійством підтримане, свою попередню велич отримало і в своїх публічних і

громадських будівлях і маєтках відновлювалося, дали і надали, даємо і надаємо даною (грамотою) всім нашим підданим, які те наше місто Львів заселяють: католикам, українцям і вірменам - наше звільнення від сплати всіх наших чиншів, як з ратуші, так з міста, а саме: з війтівства, міської лазні, яток купців, всіх шевців, пекарів, від постригача сукна і різників, за винятком лою, що прийнято давати до нашого львівського замку; далі від всіх і кожного податків, що по-простому називається шос, а також від всіх будь-яких контрибуцій, сплат, встановлених чи будуть встановлені, ухвалені чи будуть ухвалені для потреб держави нашого королівства, якими б назвами (податки) не називалися, від тепер протягом 20 років, а від сплати чопового - на сім років, що безперервно і негайно наступають (один за одним). З таким правом і умовою, щоб ці наші львівські міщани у перший рік чоповий податок будуть зобов‘язані мінімально сплатити, а наступні шість років цей чоповий податок хай бурмистер і райці отримають і використають на відбудову стін, башти, брам, ровів, вогнепальних озброєнь та іншого, необхідного для того нашого міста Львова. Тому вам, вельможний Станіславе з Ходеча, маршалку нашого королівства та львівський старосто, і шляхетний Миколо Дершняк, збирачу податків наших земель, що є тепер і наші львівські старости і збирачі податків наших руських земель, що будуть в майбутньому, наказуємо, щоб тих наших львівських міщан при цьому нашому звільненні, ласкаво нами наданому, протягом вищезгаданих років зберігали, і від них не стягуйте чи отримуйте, і не робіть, щоб стягували або отримували, задля нашої ласки. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Дано у Кракові у найближчу п’ятницю перед святом св. Марії Магдалини, року Божого 1527, нашого панування - 21.

Сигізмунд король.

* Лій - тваринний жир, що використовували для виготовлення свічок.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1527р., липня 19, Краків Сигізмунд І у зв’язку з великою пожежею звільняє всіх жителів міста Львова від усяких чиншів і податків на 20 років, за винятком обов’язку постачання лою на львівський замок, а від чопового звільняє тільки на сім років:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -