<<
>>

1479 р., липня 2, Пйотрків Казимир IV, враховуючи великі витрати коштів і зусилля громадян Львова під час будівництва мурів, валів, ровів та інших оборонних укріплень, додає ще два роки звільнення від усяких податків до восьми років, наданих раніше

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.224. Пергамент: 21х33,5 + 6,1 см. Ініціал “K“. Написи: “ЬіЦега libertatis duorum annorum, 1479” (XV-XVI), “Prorogacio libertatis civium Leopoliensium a contribucionibus regni ad annos duos per Casimirum regem, anno 1479” (XVII).

На пергаментному пояску фрагменти печатки: Gum., XI, №28.

Опубл.: AGZ, VI, s.192-193.

Регест: Каталог, №254.

azimirus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lythwanie, Russie Prussieque , dominus et heres etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, quomodo licet paulo superiori tempore attendentes civitatem . nostram Leopoliensem, prope confinis regni nostri et fere in faucibus

hostium constitutam, ac consulatus et tocius comunitatis eiusdem in construccionem menium, vallorum et fossatarum aliorumque propugnaculorum civitatis eiusdem, ad propellendum insidias hostium, officiosam et accuratam diligenciam et provisionem, civibus et ceteris incolis civitatis eiusdem libertatem octo annorum dederimus et concesserimus, eo respectu, ut ea munificencie nostre regalis consolacione refecti construccioni et reparacioni menium, vallorum et fossatarum prescriptarum tanto diligencium intendissent. Animadvertentes tamen gravitatem laboris, quem cives predicti in reparacionem menium vallorum et fossatarum eiusmodi diligentissime exhibent facultates eorum immo et nostre eiusdem libertatis premisse concessionem in tantum precellere, ut laborem ceptum defectum videntur postergare, volentes itaque ipsis civibus Leopoliensibus omnibus et singulis de liberaliori munificencia nostra in eum respectum, ut laborem premissum diligencium prosequantur et continuent suffragari, eisdem duos annos libertatis plenarie ultra predictam priorem octo annorum libertatem iuxta eiusdem continenciam et effectum, cisa tamen ad presens currente excepta, superaddimus et concessimus damusque et concedimus tenore presencium mediante, ab expiracione prioris eiusmodi libertatis incipiendo per duos annos se continue et immediate sequentes duraturum.

Quocirca tibi magnifico Spithkoni de Iaroslaw, palatino Russie generali et capitaneo Leopoliensi, sincere nobis dilecto, et aliis capitaneis pro tempore existentibus, committimus et mandamus, quatinus cives et incolas civitatis Leopoliensis predicte in huiusmodi libertate nostra, ipsis concessa, per tempus predictum conservetis et conservare faciatis, in nullo eidem contraventuri. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est subappensum. Datum in convencione Pyotrkoviensi generali feria sexta festi Visitacionis beatissime Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono.

Stanislaus vicecancellarius subscripsit.

Relacio venerabilis Stanislai de Curozwanky regni Polonie vicecancellarii.

азимир, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) , повідомляємо всім, кому необхідно. Прийнявши до уваги, що ми дозволили попередніми часами консулату і всій громаді нашого міста .Львова, яке близько кордонів нашого королівства і майже у пащі

ворогів знаходиться, для спорудження мурів, валів і ровів та інших фортифікацій того міста, для запобігання підступів ворогів, з належною і старанною ретельністю й опікою міщанам та іншим жителям того міста звільнення на 8 років ми дали і надали, щоб з нашою королівською щедрістю ретельніше напружувалися при відновленні будівель і ремонті вищеописаних мурів, валів і ровів. Але зважаючи на обтяжливість робіт, яку згадані міщани мають при ремонті стін, валів і ровів, що поглинає їх можливості, більше того, щоб згадане їм надане звільнення випередити, по можливості, зменшити частково виконану роботу, бажаючи, щоб згадана робота ретельніше йшла і продовжувалася, тим львівським міщанам, усім і кожному, з вільною нашою щедрістю їм два роки звільнення повністю після згаданих попередньо вісім років звільнення відповідно до її змісту, однак тепер за винятком чопового (податку)*, змістом даної (грамоти) додали. (Це звільнення) має тривати після закінчення попереднього звільнення ще два роки безперервно і безпосередньо. З цієї причини тобі, ясновельможний Спитко з Ярослава, руський генеральний воєводо і львівський старосто, щиро нам милий, та інші старости, що будуть у майбутньому, доручаємо і наказуємо, щоб до того часу тих міщан і жителів згаданого міста Львова при такому нашому звільненні, їм наданому, на згаданий час зберігали і робили, щоб зберігали, нічого їм не протидіяли. Для засвідчення справи до даної (грамоти) наша печатка є підвішена. Дано на вальному сеймі в Пйотркові в п’ятницю на свято Відвідин пречистої Діви Марії, року Божого 1479.

Станіслав, віце-канцлер, підписав.

За свідченням велебного Станіслава з Курозванк, віце-канцлера Польського королівства.

* Чоповий податок або чопове - податок, який знімався від виготовлення алкогольних напоїв.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1479 р., липня 2, Пйотрків Казимир IV, враховуючи великі витрати коштів і зусилля громадян Львова під час будівництва мурів, валів, ровів та інших оборонних укріплень, додає ще два роки звільнення від усяких податків до восьми років, наданих раніше:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -