<<
>>

1552 р., квітня 14, Пйотрків Сигізмунд Август підтверджує і повністю наводить текст привілеїв Владислава ІІ від 8 березня 1424 р., Владислава ІІІ від 16 липня 1444 р. та два документи Казимира IV від 5 квітня 1460 р. і від 26 січня 1462 р.

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.474. Пергамент у вигляді зошита без обкладинок з чотирьох аркушів: 29,2х34,1. Без написів. На шовковому жовто-рожевому шнурку в бляшаній коробці печатка: Gum., XV, №53.

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.646, арк.73-83зв.

Регест: Каталог, №546.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc. dominus et haeres. Significamus tenore praesentium, quorum interest, universis, praesentibus et futuris, harum noticiam habituris. Quia exhibitae sunt nobis per certos consiliarios nostros literae sub titulis et sigillis serenissimorum olim principum dominorum Wladislai proavi, Wladislai Hungariae et Poloniae patrui, necnon Kasimiri avi nostrorum regum Poloniae antecessorum nostrorum desideratissimorum, zonis sericeis et sigillis pendentibus communitas, supplicatumque est nobis per eosdem consiliarios nostros pro parte famatorum proconsulis et consulum ac totius communitatis civitatis nostrae Leopoliensis, ut easdem literas seu privilegia civitati illorum servientia ex originalibus corum transscribi et innovare dignaremur, quarum quidem tenores de verbo ad verbum sequuntur et sunt tales. Primi privilegii tenor.

Далі наводиться привілей Владислава ІІ від 8 березня 1424 р., див. док. №23. Після цього подано текст:

Alterius privilegii tenor.

Далі наводиться привілей Владислава ІІІ від 16 липня 1444 р., див. док. №31. Після цього подано текст:

Tertii privilegii tenor.

Далі наводиться документ Казимира IVвід 5 квітня 1460р., виданий у Львові: Казимир IVнаказує галицьким, коломийським і стрийським купцям їхати лише через Львів, в іншому випадку на товари буде накладено арешт; крім того, повідомляє про заяву кам’янецькихрайців, що їхні купці не оминатимуть ніколи генерального львівського складу (опубл.: AGZ, VI, s.55-58).

Після цього подано текст:

Quarti privilegii tenor.

Далі наводиться документ Казимира IVвід 26 січня 1462р., виданий у Кракові: Казимир IV дозволяє кам’янецьким купцям, у зв’язку з воєнним часом, протягом двох років минати львівський склад, їдучи з товарами до Литви через Луцьк і Олесько (опубл.: AGZ, VI, s.69-71). Після цього подано текст:

Quas quidem literas seu privilegia hic inserta. Nos Sigismundus Augustus rex praenominatus, salvas integrasque, neque in aliqua sui parte suspectas, vidimus legitimusque eisdemque in omnibus iudiciis et locis quibuscunque, ubi productae fuerint, fidem non aliter atque originalibus haberi volumus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum est appensum. Datum Pyotrcoviae feria quinta magna, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, regni nostri anno vigesimo tertio.

Ioannis Przerempski regni Poloniae vicecancellarius subscripsit.

Relatio venerabilis Ioannis Przerampski regni Poloniae vicecanccellarii praepositique Cracoviensis.

игізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо всім, кому необхідно, хто це читатиме. Представлено нам певними нашими дорадниками грамоти під титулами і печатками найясніших покійних панів, володарів прадіда Владислава, брата діда, Владислава, (короля) Угорщини та Польщі, а також діда Казимира, королів Польщі, наших дорогих попередників, скріплені підвісними шовковими шнурами та печатками, і просили нас ті наші дорадники від імені славетних бурмистра, райців та всієї громади нашого міста Львова, щоб ті грамоти чи привілеї, які служать місту, ми вважали за гідне переписати їх з оригіналів та поновити. Зміст тих (грамот) дослівно наводиться і є таким. Зміст першого привілею.

Далі наводиться привілей Владислава ІІ від 8 березня 1424 р., див. док. №23. Після цього подано текст:

Зміст іншого привілею.

Далі наводиться привілей Владислава ІІІ від 16 липня 1444 р., див. док. №31. Після цього подано текст:

Зміст третього привілею.

Далі наводиться документ Казимира IVвід 5 квітня 1460 р., виданий у Львові. Після цього подано текст:

Зміст четвертого привілею.

Далі наводиться документ Казимира IVвід 26 січня 1462р., виданий у Кракові. Після цього подано текст:

Ці грамоти чи привілеї тут внесені, ми Сигізмунд Август, вищезгаданий король, як цілі та непорушні і ні в якій частині не підозрілі, що ми бачили і читали, хочемо, щоб їх у всіх судах і будь-яких місцях, де будуть подані, мали не менше довір’я, ніж оригінали. Для засвідчення справи наша печатка є підвішена. Дано у Пйотркові у Страсний четвер, року Божого 1552, нашого панування - 23.

Йоан Пшерембський, віце-канцлер Польського королівства, підписав.

За свідченням превелебного Йоана Пшерамбського, віце-канцлера нашого королівства, краківського намісника.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1552 р., квітня 14, Пйотрків Сигізмунд Август підтверджує і повністю наводить текст привілеїв Владислава ІІ від 8 березня 1424 р., Владислава ІІІ від 16 липня 1444 р. та два документи Казимира IV від 5 квітня 1460 р. і від 26 січня 1462 р.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -