<<
>>

1553 р., березня 24, Краків Сигізмунд Август підтверджує привілеї про звільнення бурмистра, райців, війта, лавників, громадян й жителів Львова від юрисдикції воєвод, каштелянів, старост та інших урядовців, звільняючи їх від суду комісарів, і зберігає право апеляції до короля

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.476. Пергамент: 26,6х59,8 + 11,7 см. Ініціал “S“. Написи: “Regestratae” (XVI), “Exemptio civium a iudiciis commissariorum, anno 1543 (?)” (XVI). На шовковому шнурку пошкоджена печатка: Gum., XIV, №50.

Транс.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.485 (див. до. №144).

Коп.: MK, 83, k.143-144; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.107, арк.19-20зв; оп.2, спр.614, арк.60- 61; спр.646, арк.313-314зв.

Регести: MRPS, V/1, №1519; Каталог, №548.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc. dominus et haeres. Significamus praesentibus literis nostris, universis et singulis, praesentibus etfuturis, harum noticiam habituris. Quod etsi privilegiis serenissimorum praedecessorum nostrorum proconsuli, consulibus, advocato, scabinis, civibus ac omnibus iis, qui sunt sub iurisdicione civitatis nostrae Leopoliensis, concessum sit, ne ex iurisdicione sua ad palatinorum, castellanorum, capitaneorum, vicecapitaneorum, iudicum, subiudicum, terrestria castrensiaque ac quaevis alia iudicia regni nostri evocentur tantum ad advocatum, in ius suum civile advocatusque duntaxat coram nobis respondere debet. Decreto vero divi parentis nostri proconsul, consules advocatusque in causis publicis civitatis coram nullo commissariorum nostrorum iudicio, tantum coram nobis, ubi tum cum curia nostra constituti fuerimus, evocati, respondere perpetuis temporibus asstricti sunt. Cum tamen consules civitatis nostrae Leopoliensis, per nuncios suos in publicis civitatis illius negociis ad nos missos retulissent nobis, per haec ipsa iura illorum, tum contra ordinacionem divi parentis nostri, de rotulis causarum civitatis illius, ad nos per appellacionem devolutis, absentibus partibus transmittendis, quasdam commissiones ex cancellaria nostra, in privatis civium causis, impetrare consuevisse, quibus in iudicium commissariorum nostrorum, etiam in loca longinqua non sine dispendio et iactura sua evocentur.

Supplicarentque nobis, ut ipsosque cives Leopolienses a iudiciis commisariorum nostrorum exemptos faceremus. Quamobrem privilegiis serenissimorum praedecessorum decretoque atque ordinacioni divi parentis nostri inhaerentes, quemadmodum proconsul, consules, advocatus et scabini atque cives et suburbani ac alii omnes iurisdicionis civitatis Leopoliensis exempti sunt a iudiciis dignitariorum et officialium quorumvis regni nostri. In causis vero publicis civitatis, coram nullo commissariorum nostrorum iudicio, tantum coram nobis ipsis, citati respondere debent. Ita etiam statuimus cives ipsos et suburbanos ac singulatim quemlibet eorum, qui sunt sub iurisdicione civili Leopoliensi, in privatis causis quocunque nomine censeri poterint, a iudiciis quorumvis commissariorum nostrorum prorsus exemptos et liberos esse, prout eosdem eximimus et liberamus perpetuis temporibus et in aevum, neque amplius contra ipsos cives et suburbanos ac eos, qui sunt sub iurisdicione civili Leopoliensi, in quibuscunque causis illorum aliquae commissiones e cancellaria nostra ullo modo aut praetextu dari debent. Et si quae a quopiam impetrate fuerint, eae nullius momenti ac roboris erunt, sed neque etiam ad eas respondere aut se sistere coram commissariis asstricti erunt. Verum secundum commemoratam ordinacionem divi parentis nostri in causis suis privatis a iudiciis illorum ordinariis, ad tribunal nostrum per appellacionem devolutis, rotuli causarum officiose absentibus partibus, ad nos transmittendi sunt. Harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum subappensum est. Datum in conventione generali Cracoviensi, feria sexta ante dominicam Palmarum proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio, regni vero nostri anno vigesimo quarto.

Ioannes Oczieski regni Poloniae cancellarius subscripsit.

Relatio magnifici Ioannis de Ocziessino regni Poloniae cancellarii, succamerarii, burgrabii Cracoviensibus, Sandecensis, Olstinensis etc.

capitanei.

игізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо всім і кожному, кому необхідно, сучасникам і прийдешнім, хто це читатиме. Хоча за привілеями найясніших наших попередників бурмистру, райцям, війту, лавникам, міщанам і всім тим, що знаходяться під юрисдикцією нашого міста Львова було надано право, щоб вони не позивалися з своєї юрисдикції до воєвод, каштелянів, старост, підстарост, суддів, підсудків, земських, гродських та будь-яких інших судів нашого королівства; кожен з них тільки перед війтом, в своєму міському праві, а війт тільки перед нами повинен відповідати. За декретом божественного нашого батька бурмистер, райці і війт у громадських справах міста не зобов‘язані відповідати перед жодним нашим комісарським судом, а тільки - перед нами, коли їх викличуть, там, де ми будемо разом з нашим двором, на вічні часи. Однак, райці нашого міста Львова через своїх посланців, висланих до нас в громадських справах того міста, повідомили нам, що не за цим їхнім правом, проти розпорядження божественного нашого батька при ротулах судових справ того міста, що приходять до нас шляхом апеляції за відсутністю судових сторін у випадку приватних справ міщан, деякі комісії з нашої канцелярії звичайно добиваються, щоб викликалися (міщани) до судів наших комісарів, часом у дуже віддалені місця з втратою і шкодою для себе. І просили нас, щоб тих львівських міщан від наших комісарських судів ми вилучили. З цієї причини за привілеями найясніших попередників, декретом і розпорядженням божественного нашого батька утвердилося, що бурмистер, райці, війт і лавники, а також міщани і передміщани та інші всі (люди) юрисдикції міста Львова були вилучені від судів достойників та будь-яких урядовців нашого королівства, а у громадських справах міста не повинні відповідати перед жодним нашим комісарським судом, тільки перед нами. Отже встановлюємо, щоб ці міщани і передміщани та кожний з них, що є під юрисдикцією міста Львова, і в будь-яких приватних справах, що могли виникнути, від будь-яких наших комісарських судів цілком мають бути вилучені і звільнені, згідно з тим їх вилучаємо і звільняємо на вічні часи і назавжди.

І щоб більше проти тих міщан, передміщан і тих, хто є під львівською міською юрисдикцією, у будь-яких їх справах якісь комісії з нашої канцелярії жодним способом або приводом не повинні давати. І якщо якигось (комісій) будуть добиватися, тоді це не буде мати жодного значення і сили, і вони не будуть змушені навіть відповідати або затримуватися при комісарах. Але відповідно до згадуваного розпорядження нашого божественного батька у своїх приватних справах від таких ординарних судів, коли шляхом апеляції (справи) до наших трибуналів приходять, ротули справ офіційно при відсутності сторін до нас мають пересилатися. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Дано на вальному сеймі у Пйотркові у найближчу п‘ятницю після “Вербної" неділі, року Божого 1553, нашого панування - 24.

Йоан Оцєський, канцлер Польського королівства, підписав.

За свідченням вельможного Йоана з Оцєшино, канцлера нашого королівства, краківського підкоморія та бурграбія, сандецького та ольштинського старости і т.д.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1553 р., березня 24, Краків Сигізмунд Август підтверджує привілеї про звільнення бурмистра, райців, війта, лавників, громадян й жителів Львова від юрисдикції воєвод, каштелянів, старост та інших урядовців, звільняючи їх від суду комісарів, і зберігає право апеляції до короля:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -