<<
>>

1565 р., квітня 9, Пйотрків Сигізмунд Август звільняє львів’ян від обов’язку постачати підводи постільничим та іншим королівським посланцям; прибутки від “шосу“ мають йти на потреби міста, за винятком 400 злотих, що щорічно відходитимуть до королівського скарбу

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.531. Пергамент: 26x55,6 + 1,3 см. Написи: “Libertas civitati Leopoliensi concessa a onere dationis equorum ad podwodas” (XVII), “Sigismundi Augusti” (XVII).

На пергаментному пояску печатка: Gum., XIV, N50.

Коп.: MK, 99, k.213-214v; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.614, арк.36-37.

Регести: MRPS, V/1, 3143; Каталог, №616.

igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae Samogitiaeque etc. dominus et haeres. Significamus praesentibus literis, universis et singulis, praesentibus et futuris, harum noticiam habituris. Quod quamvis in comitiis Varschoviensibus regni anno proxime peracto celebratis, nos cum consiliariis nostris universaliter certis ex causis constituerimus, ut singulae civitates regni nostri, tam cubiculariis, quam aliis nunctiis nostris, quibusvis equos subvectitios alias podwodne secundum modum et ordinationem desuper factam, pecunia nostra quavis necessitate nostra se offerente darent. Nihilominus tamen, ut in eum usum eaedem civitates tres partes, integrae exactionis civilis, shos nuncupatae, annis singulis thesauro nostro penderent, quarta parte eiusdem pro fabrica civitatum reservata. Verum cum nobis satis superque compertum sit, cives nostros Leopolienses non carere plerisque oneribus, quae in providenda et recte administranda civitate illa nostra exhibere sustinereque non gravantur, ipsos propterea et alios quosvis iurisditionis eiusdem civilis homines, ad intercessionem consiliariorum regni nostri, de unanimique consensu omnium ordinum regni ab onere dationis equorum duntaxat, ad quod iuxta eam ipsam constitutionem et ordinationem nostram tenebantur, liberandos duximus liberamusque ac immunes perpetuosque liberos esse decernimus, hisce literis nostris. Ita quod cubicularii seu nunctii nostri quicumque illi fuerint, subvectiones ipsas non alibiquam in castro nostro Leopoliensi more solito et antiquitus hucusque observato, de villis servitio huiusmodi addictis, petere habereque debebunt.

Praefati vero cives nostri tres duntaxat partes pecuniarum de exactione praefata civili integra, cuius nomine nobis florenos quadringentos, cum omnibus hominibus civili iurisditioni subiectis antiquitus solvere consueverunt thesauro regni nostri inferre et annis singulis ab hinc pendere teneantur. Quamobrem vobis omnibus regni nostri exactoribus, praesentibus et futuris, quorum interest, hoc ipsum denuntiantes praesentibus serio mandamus, ut eos cives nostros Leopolienses circa hanc ipsis per eos a constitutione Varschoviensi concessam libertatem et immunitatem in omnibus punctis, clausulis, conditionibus et articulis consuetis ac manuteneatis conservarique et manuteneri curetis. Pro gratia nostra et officiorum suorum debito secus non facturi. In cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum praesentibus est subappensum. Actis et datis in coventione regni generali Petricoviensi, feria secunda post dominicam Iudica proxima, anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, regni vero nostri anno trigesimo sexto.

Valentinus D^ynsky, regni Poloniae cancellarius subscripsit.

Relatio magnifici Valentini Dembinski de Dembiany regni Poloniae cancellarii, Lubomlensi capitanei.

игізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, сучасникам і прийдешнім, хто це читатиме. Хоча на Варшавському сеймі королівства, що минулого року відбувся, ми разом з нашими дорадниками загалом з певних причин постановили, щоб всі міста нашого королівства як постільничим[94], так і іншим нашим посланцям, взамін будь-яких коней для перевезення або підводний (податок) згідно з порядком і зробленим недавно розпорядженням мають дати наші гроші з будь-якої нашої необхідності. Тим не менше (встановлюємо) для користі тих міст: три частини повного міського податку, що називається шос, кожного року до нашої скарбниці мають платити, а четверту частину того (податку) хай зберігають для ремонту міста. Ми ретельно ознайомилися з тим, що наші львівські міщани мають великі видатки, які заважають їм займатися клопотами і належнимуправлінням тим нашим містом.

Внаслідок цього їх і усіх інших людей тієї міської юрисдикції за посередництвом дорадників нашого королівства, за одностайною згодою усіх станів королівства тільки від тягаря давання коней, до якого згідно з тією нашою постановою і розпорядженням зобов‘язані, вважали звільнити, звільняємо, вирішуємо цією нашою грамотою, щоб були вільними та звільненими назавжди. Так що постільничі чи які б не були наші посланці ту доставку (коней) ніде інше, як у нашому львівському замку за прийнятим і давнім звичаєм, що досі зберігається, повинні просити і мати з сіл, які виділені для такої служби. А вищезгадані наші міщани тільки три частини грішми з вищезгаданого міського повного податку зобов‘язані відіслати до скарбниці нашого королівства і кожного року платити нам; 400 злотих з усіх людей, підданих міської юрисдикції, віддавна зазвичай сплачують. Внаслідок цього вам усім, збирачі податків нашого королівства, сучасні і майбутні, кому потрібно (знати), оголошуючи цим даною (грамотою), серйозно наказуємо, щоб зберігали і дотримувалися звільнення та імунітету тих наших львівських міщан, наданих їм конституцією у Варшаві, у всіх звичних і дотримуваних пунктах, клаузулах, умовах і статтях. Задля нашої ласки та обов‘язку своїх урядів інше хай не робиться. Для довіри і засвідчення справи наша печатка до даної (грамоти) є підвішена. Дано на вальному сеймі у Пйотркові у найближчий понеділок після неділі “Юдіка”, року Божого 1565, нашого панування - 36.

Валентин Дембєнський, канцлер Польського королівства, підписав.

За свідченням вельможного Валентина Дембєнського з Домбян, канцлера Польського королівства та любомльського старости.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1565 р., квітня 9, Пйотрків Сигізмунд Август звільняє львів’ян від обов’язку постачати підводи постільничим та іншим королівським посланцям; прибутки від “шосу“ мають йти на потреби міста, за винятком 400 злотих, що щорічно відходитимуть до королівського скарбу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -