<<
>>

1517р., березня 6, Вільно Сигізмунд І звільняє місто Львів від сплати чопового на два квартали та шосу на рік

Коп.: MK, 29, k.487-488 (титульний напис копіїста: “Donacio czopowego civitati Leopo- liensi”); MK, 29, k.609.

Регест: MRPS, IV/2, №11130.

igismundus etc.

Significamus tenore presenciumuniversis, quibus expedit, quia cupientes reformacionem civitatis nostre Leopoliensis ad debitam perfectionem deduci, pro securiori conservacione incolaram eius et alioram subditoram nos- troram, qui tempore necessitate confluere consuevemnt ad eandem dedimus et assignavimus iterum consulibus eiusdem civitate pro continuacione reparacionis et municionis eius exactionem czoppowe aliorum duorum quaralium Lucie et Cinerum post priora duo quartalia prius ilis hic etiam data, scilicet Penthecostes et sancte Crucis anno proxime presenti millesimi quingentesimi sextidecimi immediate sequentium et propter illa etiam eiusdem dedimus et damus tenore presentium mediante, pro eadem continuacione municionis seu reparacione ipsius civitatis contribucionem nostram civilem schos vulgariter nuncupatam, nunc in conventu Pyotrkowiensi proxime celebrato institutam, presentis dumtaxat anni. Quocirca tibi generoso Dobeslao Chmyeleczki, equsoni Premisliensi et exactori terrarum Russie mandamus, ut prefatos consules Leopolienses in hac donacione nostra conserves eandemque exactionem czoppowe aliorum duorum quartalium predic- tarum post expiracionem prioris donacionis nostre illis assignatorum, ab eis non exigas, vobis vero proconsuli et consulibus predictis Leopoliensibus mandamus, quod eandem exactionem czoppowe ac contribucionem predictum civilem non ad aliam necessitatem, quam ad municionem istius civitatis convertatis, pro gracia nostra. Datum Wilne feria sexta proxima ante dominicam Reminiscere, anno quo supra [1517].

Sigismundus rex subscripsit.

Ad mandatum.

игізмунд, Божою ласкою і т.д.

Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Бажаючи відновлення нашого міста Львова до належного завершення довести для безпечнішого захисту його жителів та інших наших підданих, які в час необхідності звичайно до того (міста) стікаються, дали та виділили знову райцям того міста для продовження ремонту і укріплення податок чопове на інші два квартали, (що сплачують) на св. Луки та (неділю) “Цінерум”, після попередніх двох кварталів, що їм також було дано (звільнення від сплати), а саме на П\'ятидесятницю і на св. (Воздвиження Чесного) Хреста найближчого року 1517, що негайно наступає. Внаслідок цього також тому (місту) дали і даємо за посередництвом даної (грамоти) для того продовження

укріплення або ремонту того міста нашу міську контрибуцію, званому по-простому шос, встановлену тепер на найближчому сеймі в Пйотркові тільки на цей рік. Тому тобі, шляхетний Добеславе Хмелецький, перемиський конюший та збирачу податків руських земель, наказуємо, щоб згаданих львівських райців при цій нашій донації зберіг, від них не стягуй цей податок чопове на два інші згадані квартали, після закінчення попередньої нашої виділеної їм донації, а вам згадані львівські бурмистер і райці, наказуємо, щоб цей податок чопове і згадану міську контрибуцію використали не на іншу потребу, тільки на укріплення того міста задля нашої ласки. Дано у Вільно в найближчу п\'ятницю перед неділею “Ремінісцере”, року, як вище (1517).

* Шос - міський податок з нерухомості та капіталу (див.: Kutrzeba S. Szos we Lwowie w poczqtkach XV wieku // Przewodnik Naukowy i Literacki. - Lwow, 1900. - R.XXVIII. - S. 401-411).

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1517р., березня 6, Вільно Сигізмунд І звільняє місто Львів від сплати чопового на два квартали та шосу на рік:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -