<<
>>

1706р., жовтня 9, обоз під Олжею Август ІІ звільняє місто Львів від від сплати "шелязного " податку

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.111, арк.149. Папір з двох аркушів: 20,1x32,2 см. Написи: “Declaracya uwalniaiN°ca od podatku szelкїnego authoritate publica woiewodztwa Ruskiego nieuchwalonego” (XVIII), “Libertatia Augusti (?) ad dedatuum (?) szelкznego anni 1706” (XVIII).

На папері під текстом, і захоплюючи текст, відтиснена печатка: Gum., XL, 143.

ugust Wtory z Bozey laski krol Polski, wielki xiqzc Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Zmuydzki, Kijowski, Wolhynsi, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smolenski, Siewierski у Czemihowski, a dziedziczny xiqzc Saski у elektor. Wszem wobec у kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, do wiadomosci podaiemy. Iz przelozono nam przez panow rad naszych imieniem miasta naszego Lwowa, iako podatek szel^znego, ktorego currentia laude publice woiewodztwa Ruskiego ad annum 1704 prorogowana, do tych czas in praeiudicium miasta praeter mentem postanowienia tegoz woiewodztwa exigitur, supplicowano tedy nam, abysmy to miasto w pansk. nasz. przyi.wszy protekcy. ad impeticyi y aggravacyi eo nomine quorumvis exactorum zaszczycili, uwolnili y ubiespieczyli. My tedy skloniwszy si§ do takowey suppliki, toz miasto od pomienionego podatku szel^znego, poniewaz authoritate publica ex placilo woiewodztwa Ruskiego ad zwyzmianowanego roku 1704, do tego czasu nie iest prorogowany, ani si§ ad usus publicos1 obraca, uwalniamy y aby si§ nikt nie wazyl zadnym sposobem onegoz wybierac, browarow pieczentowac, ktore my officiose resigillare, iesliby zapieczentowane byly pozwalamy, ani zadnych innych aggrovacyi czynic pomienionemu miastu naszemu Lwowu, miec chcemy y roskazuiemy, a to dla laski naszey. Na co si§ dla lepszey wiary щЦ. wlasn. podpisawszy, piecz^c koronn. przycisn^c roskazalismy. Dan w obosie pod Ilz. dnia IX miesi^ca Pazdiernika, roku Panskiego MDCCVI, panowania naszego X roku.

Augustus rex.

Michal Augustyn Howel jego krolewskiej mosci sekretarz manu propria.

вгуст Другий, Божою ласкою король (титулатура). Усім загалом і кожному зокрема, кому необхідно про це знати, доводимо до відома. Повідомлено нас через наших панів дорадників від імені нашого міста Львова, що шелязний податок, збір якого публічною ухвалою Руського воєводства з 1704 року був відкладений, до цього часу на шкоду місту стягується, що суперечить духові тієї ж постанови воєводства. Тоді просили нас, щоб прийнявши це місто в нашу королівську протекцію, захистили від зловживань та переобтяжень, (накладених) від імені будь-якого збирача податків. Ми, схилившись до такого прохання, це місто від

згаданого шелязного податку, вільняємо і щоб ніхто не смів жодним способом цей (податок) вибирати (скільки публічною повагою за ухвалою Руського воєводства від вищезгаданого 1704 року до цього часу (податок) не є відкладений, та до громадського користування не використаний), забороняємо броварні опечатувати, які ми офіційно дозволяємо відпечатувати, коли б були запечатувані, ані жодних обтяжень не чинити згаданому нашому містові Львову, хочемо мати (у всьому волю) і наказуємо, задля нашої ласки. Тому для кращого довір’я, нашою рукою підписавшись, власну коронну печатку наказали притиснути. Дано в обозі під Ілжею 9 жовтня, року Божого 1706, нашого панування десятого року.

Август король.

Михайло Августин Говель, секретар його королівської милості, власною рукою.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1706р., жовтня 9, обоз під Олжею Август ІІ звільняє місто Львів від від сплати "шелязного " податку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -