<<
>>

1658 р., квітня 30, Познань Ян Казимир наказує не стягувати з міста Львова грошові кари через неучасть у посполитому рушенні, оскільки місто було звільнене від нього королівським рескриптом

Облята: ЦДІАУЛ. - Ф.9. - Оп.1. - Спр.406. - Арк.599-600.

an Kazimierz z laski Bozey krol Polski, wielkie xi^ze Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflantskie, Smolenskie, Czerniechowskie, a Szwedzki, Gotcki, Wandalski dziedziczny krol.

Wszem wobec y kazdemu zosobna, komu to wiedziec nalezy ninieyszym pisaniem naszym oznaymuiemy. Iz iakosmy osobliwym rescriptem naszym roku blisko przeszlego stai^c obozem pod Krakowem tysi^cnego szescsetnego pi^dziesi^tego siodmego dnia czwartego miesi^ca Wrzesnia z pewnych a slusznych przyczyn miasto nasze Lwow od pospolitego ruszenia cale uwolnili, tak y w tym roku iezeliby do niego declaruiemy, iezeliby ich, kto mial porywac y condemnaty iakie otrzymywac, ze znaczney paeny ex arbitrio judicii nostri nie uydzie. Co do wszytkich komu to wiedziec nalezy, osobliwie regimentarzom pospolitych ruszen woiewodztwa Ruskiego ziemie Lwowskiey, takze urz^dow naszych wszelakich przy tym wszytkiey in generi szlachty tameczney y innych poddanych naszych donosz^c wiadomosci, rozkazuiemy, aby pomienione miasto nasze Lwow y wsi iego mieyskie y radzieckie przy tym exempcie naszym zachowali, ani na nim y na wsiach iego o nie wyprawienie na pospolite ruszenie zadnych wzwysz pomienionych condemnat otrzymywac nie wazylisie, dla laski naszey. Na co dla lepszey wiary przy podpisie r§ki naszey piecz^c koronn^. przycisn^c rozkazalismy. Dan w Poznaniu dnia trzydziestego miesi^ca Kwietnia, roku Panskiego tysi^cznego szescsetnego pi^dziesi^tego osmego, panowania krolestw naszych polskiego y szwiedzkiego.

Jan Kazimierz krol.

Albrycht Laskowski secretarz jego krolewskiey mosci. Locus sigilli minoris cancellariae regni.

н Казимир, Божою ласкою король (титулатура).

Усім загалом і кожному зокрема, кому необхідно про це знати, повідомляємо. Якось ми особливим нашим розпорядженням, стоячи обозом під Краковом минулого року 1657 дня четвертого вересня з певних та слушних причин наше місто Львів звільнили цілком від посполитого рушення*, і в тому році відповідно до цього (розпорядження) повідомляємо. Якщо хтось би змушував їх (міщан) та будь-які засудження видавав, то значну кару за рішенням нашого суду отримає. Всім, кому це потрібно знати, доводячи до відома, особливо регементарям посполитих рушень Львівської землі Руського воєводства, також нашим всіляким урядам, при цьому загалом усій шляхті та іншим нашим підданим, наказуємо, щоб згадане місто Львів та його міські і раєцькі села при цьому нашому звільненні зберегли, та йому (місту) і його селам за не виправу на посполите рушення жодних вищезгаданих засуджень не сміли вчиняти. Тому для кращого довір’я біля підпису нашою рукою нашу коронну печатку наказали притиснути. Дано в Познані 30 квітня, року Божого 1658, наших панувань - польського та шведського. (...).

Ян Казимир, король.

Альбрихт Лясковський, секретар його королівськго маєстату. Місце малої печатки королівської канцелярії.

* Посполите рушення - загальна військова мобілізація спочатку всього чоловічого населення, а потім, в основному, шляхти. Міста у випадку посполитого рушення, як правило, платили податок.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1658 р., квітня 30, Познань Ян Казимир наказує не стягувати з міста Львова грошові кари через неучасть у посполитому рушенні, оскільки місто було звільнене від нього королівським рескриптом:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -