<<
>>

1527р., липня 19, Краків Сигізмунд І затверджує ухвалу львівських райців, за якою з метою уникнути пожеж забороняється будувати у місті будинки з ганком чи іншими прибудовами

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.352. Пергамент: 21,5х36,2 + 10,5 см. Написи: “Regestratae” (XVI), “Approbatio Sigismundi Primi ordinationis de domibus edificandis sine porticibus, anno 1527” (XVI-XVII).

На пергаментному пояску печатка: Gum., XIII, №46.

Коп.: MK, 43, k.49; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.642, арк.309-310.

Регест: MRPS, IV/2, №15273; Каталог, №407.

igismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie etc. dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, quia cum declarassent nobis per nuntios suos proconsul, consules et cives nostri Leopolienses, quod post conflagrationem eorum civitatis, que nuper accidit, volentes securitati sue in futurum prospicere seque ab ignis et incendii metu liberare, statuerint et ordinaverint inter se de modo et positione edificandi deinceps domos et alia edificia in ipsa civitate nostra Leopoliensi, ut pote absque porticibus et aliis id genus impedimentis, nos hanc eorum ordinationem probantes ratamque et gratam habentes decrevimus et decernimus harum serie literarum illam robur suum obtinere mandamusque omnibus et singulis, tam nobilibus, quam aliis subditis nostris, domos seu areas in civitate nostra Leopoliensi predicta habentibus, ut iuxta ordinationem et constitutionem predictam, domos ipsas ac alia edificia sua ibidem in civitate nostra Leopoliensis alias absque porticibus et aliis impedimentis erigant et edificant, pro gratia nostra. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum Cracovie, feria sexta proxima ante festum sancte Marie Magdalene, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo, regni vero nostri anno vigesimo primo.

Petrus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Relacio reverendi in Christo patris domini Petri episcopi Cracoviensis et regni Polonie vicecancellarii.

игізмунд, Божою ласкою (титулатура).

Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Повідомили нам через своїх посланців наші львівські бурмистр, райці і міщани, що після пожежі того міста, яка нещодавно трапилася, вони бажали потурбуватися про свою безпеку в майбутньому і звільнитися від страху вогню і пожеж, постановили і розпорядитися між собою про спосіб і місце подальшого будівництва будинків та інших будівель в тому нашому місті Львові, щоб можна було (обійтися) без ганків та інших того ж роду перешкод. Ми це встановлення схвалили, маючи за обдумане і певне, ухвалили і ухвалюємо змістом цієї грамоти, щоб її міцно собі дотримували і наказуємо всім і кожному, як шляхтичам так і іншим нашим підданим, які будинки чи грунти у вищезгаданому нашому місті Львові мають, щоб відповідно до вищезгаданого розпорядження і встановлення ці будинки та інші будинки у нашому місті Львові без ганків та інших перешкод споруджували і будували, задля нашої ласки. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Дано у Кракові у найближчу п’ятницю перед святом св. Марії Магдалини, року Божого 1527, нашого панування - 21.

Петро, єпископ і віце-канцлер, підписав.

За свідченням велебного у Христі пана отця Петра, краківського єпископа і віце- канцлера Польського королівства.

* Грунт - міська ділянка, парцеля, що мала сталу величину з часу заснування міста. Первісна сітка ділянок зберегла свої риси до сьогодні, і це дало змогу встановити початковий розмір ділянки: 43,4x8,64 м. (див.: Трегубова Т.О., Мих Р.М. Львів. Архітектурно-історичний нарис. - К., 1989. - С. 47).

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1527р., липня 19, Краків Сигізмунд І затверджує ухвалу львівських райців, за якою з метою уникнути пожеж забороняється будувати у місті будинки з ганком чи іншими прибудовами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -