<<
>>

1543 р., квітня 9, Краків Сигізмунд І підтверджує права райців міста Львова на володіння сіл Зубрі і Сихова

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.430. Пергамент: 20,9х48,8 + 7,4 см. Ініціал “S“. Написи: “Regestratae” (XVI), “Zubrze et Sichow incorporationis confirmatio, 1543 feria secunda post dominicam Misericordia” (XVI), “1564, 20 Marcy oblatae et revisae in convento regni Varsaviensi” (XVI), “Sigismundi regis” (XVII).

На шовковому біло-жовто-червоному шнурку печатка: Gum., XIII, №46.

Коп.: MK, 65, k.118v-119v.

Регести: MRPS, IV/3, №21050; Каталог, №496.

igismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, totiusque Prussiae, Masoviae etc. dominus et haeres. Universis et singulis, qui nunc quique post futuri sunt, planum testatumque facimus. Quod cum in hisce comitiis generalibus, hac in urbe nostra Cracoviensi celebratis, decretum ita fuisset et constitutum, de unanimi consilio et voto omnium regni nostri ordinum, quo iam

tandem statutum ante annos aliquot in conventu Piotrcoviensi factum, de civibus et plebeis bona terrestria possidentibus, debitae executioni demandaretur, atque quidam ex civibus et plebeis bona terrestria habentibus ad nostram citati essent praesentiam. Proconsul et consules civitatis nostrae Leopoliensis, etsi quidem non erant citati, nihilominus tamen rationibus civitatis illius nostrae tempori consulere et ne illorum, quod habent super duas villas Zubrza videlicet et Szichowa civitati praefatae Leopoliensi illiusque iurisdictioni et reipublicae perpetuo incorporatas, privilegium posthac indubium vocaretur, prospicere cupientes, ultro missis ad nos aliquot e medio sui consulibus, hoc ipsum coram nobis produxerunt privilegium, supplicantes nobis humiliter, ut illud ratum, gratum et firmum habere suoque in robore conservare dignaremur. Nos itaque viso eiusmodi eorum privile- gio super ipsas villas Zubrza et Zichowa iuste et legitime emanato attentoque eorundem consulum Leopoliensium honesta et aequa petitione, illud, quod pro inserto volumus hic haberi ac omnia et singula in illo contenta et descripta, ex speciali gratia et munificentia nostra regia ac de consilio et assensu regni nostri senatorum et consiliariorum nunciorumque terrestrium in hoc conventu congregatorum, approbandum, ratificandum et confirmandum suoque in robore conservandum existimavimus, approbamusque ratificamus et confirmamus praesentibus, et ne de eo bonisque in illo expressis aliquam deinceps habeant ipsi consules ambiguitatem, negocium aut impedimentum, verum, ut vim suum et robur temporibus perpetuis obtineat et habeat volumus, declaramus, statuimus et decernimus, hisce literis nostris, quibus in fidem et testimonium sigillum nostrum est appensum.

Datum Cracoviae in comitiis generalibus, feria secunda proxima post dominicam Misericordia, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tercio, regni nostri anno tricesimo septimo.

Sigismundus rex subscripsit.

Relacio reverendi in Christo patris domini Samuelis Maczieiowski episcopi Plocensis et regni Poloniae vicecancellarii.

игізмунд, Божою ласкою (титулатура). Всім і кожному, хто є тепер і буде в майбутньому, робимо зрозумілим та очевидним. На цьому вальному сеймі, що відбувається у нашому місті Кракові, був виданий декрет і конституція за одностайною згодою та одноголосністю всіх станів нашого королівства, щоб нарешті прийняте кілька років тому рішення на Пйотрковському сеймі, щоб серед міщан та нешляхтичів, які земськими маєтками володіють, належне слідство провести, а також тих з міщан і нешляхтичів, що мають земські маєтки, покликати до нашого королівського суду. Бурмистер і райці, нашого міста Львова, хоч не були покликані в цій справі однак з тих причин, що були на той час райцями того міста, а не з інших (причин) мають щодо двох сіл, а саме щодо Зубрі і Сихова привілей про їх інкорпорацію навічно згаданому місту Львову і до його юрисдикції та громади, щоб після цього був визнаний безсумнівним*. Бажаючи подбати (про це) пославши декількох зі свого грона райців, які представили цей привілей нам і просили нас уклінно, щоб вважали мати його незмінним, певним і міцним та зберегти його в силі. Таким чином, ми оглянувши їхній привілей щодо тих сіл Зубрі і Сихова, виставлений

справедливо і законно, взявши до уваги чесне і правильне прохання львівських райців, хочемо, щоб внесений (привілей) з усім і кожним, що в ньому міститься і є описаним, зі спеціальної нашої королівської ласки і щедрості і за порадою та згодою нашого королівства сенаторів, радників і земських послів, що зібрання на цьому сеймі, схвалити і ратифікувати і підтвердити і вважаємо зберегти в силі та схвалюємо, ратифікуємо і підтверджуємо даною (грамотою) і щоб за цією (грамотою) ці райці надалі володіли би поданими в цій (грамоті) маєтками без двозначності, труднощів або перешкоди, але хочемо, щоб володіли і мали за своєю силою і міцністю вічними часами, декларуємо, встановлюємо і вирішуємо цією нашою грамотою, для довіри і засвідчення якого наша печатка є підвішена. Дано у Кракові у найближчий понеділок після неділі “Милосердя”, року Божого 1543, нашого панування - 37.

Сигізмунд, король, підписав.

За свідченням велебного у Христі пана отця Самуеля Мацєйовського, плоцького єпископа і віце-канцлера Польського королівства.

* Див. док. №84.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1543 р., квітня 9, Краків Сигізмунд І підтверджує права райців міста Львова на володіння сіл Зубрі і Сихова:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -