<<
>>

1589 р., квітня 7, Варшава Сигізмунд ІІІ підтверджує всі надані Львову ним, його попередниками та іншими світськими та церковними сановниками права, вільності, привілеї, записи, резигнації та інші документи

Ориг.: AGAD. - ZDP - N6199. Пергамент 52x23 + 8,5 см. Ініціал “S“. Напис:“Electionis consularis privilegium in forma vidimus, anno 1576” (XVI). На шовковому біло-зелено-червоно- голубому шнурку печатка: Gum., XXI, №77.

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.646, арк.441-442.

igismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae et Livoniae etc., necnon regni Sueciae proximus haeres et futurus rex. Significamus praesentibus literis, quorum interest, universis et singulis. Tametsi in proxime praeterito conventu generali foelicis coronationis nostrae, Cracoviae celebrato, omnium statuum et ordinum regni nostri, tam spiritualium, quam saecularium in genere et specie iura et privilegia, libertates, immunitates, concessiones ac praerogativas quasvis per serenissimos antecessores nostros reges ac principes regni huius Poloniae, iuste et legitime concessas, ut iureiurando per

nos sacra et selenni cerimonia in summo templi praestito, sic etiam literis publicis, in vim legis promulgatae datis, approbavimus, confirmavimus et ratificavimus, ut nihil amplius quisquam de certitudine et soliditate iuris sui addubitare debeat. Nihilominus cum singulariter et seorsim eandem confirmationem iurium pro maiori eorum subsistentia nemini negare soleamus, ita spectabilibus et famatis proconsuli, consulibus, advocato, scabinis totique communitati civitatis nostrae Leopoliensis, quorum fides, integritas et rei bene administrandae scientia cum et semper alias praecipue tamen sub interregnis proxime praeteritis satisque turbulentis, in retinenda et gubernenda illa urbe egregie apparuit per nuncios suos id a nobis postulantibus hoc idem libenter, ut in re honesta et aequitati consona praestandum esse duximus. Itaque omnia iura, privilegia, libertates, immunitates, praerogativas, donationes, concessiones omnes per serenissimos piae memoriae antecessores nostros reges ac principes Poloniae, iuste et legitime concessas, quas hic omnes et singulas pro insertis et de verbo ad verbo ingrossatis, habere volumus, quarum in usu dicti cives nostri Leopolienses hucusque fuerunt ac iuste et legitime esse debent iuri praeterea communi regni nostri non contrarias, tam in genere, quam in specie ita ne generalitas specialitati, nec specialitas generalitati quidquam deroget, in omnibus earum punctis, clausulis, articulis, tenoribus, conditionibus ac sententiis universis et singulis approbandas, ratificandas, confirmandas esse duximus, prout approbamus, ratificamus et confirmamus hisce literis nostris, decernentes omnia iura, privilegia, libertates, immunitates, concessiones, donationes et praerogativas quasvis praedictas vim, pondus et robur debitae et perpetuae firmitatis habere obtinereque debere. In cuius rei fidem et testimonium sigillum regni nostri praesentibus manu nostra subscriptis est appensum.

Datum Varsaviae in conventu regni generali, die septima mensis Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo octogesimo nono, regni vero nostri anno secundo.

Sigismundus rex.

игізмунд III, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. Хоча на недавно минулому вальному сеймі, що відбувався у Кракові (задля) нашої щасливої коронації, всіх станів і груп нашого королівства, як духовних, так і світських, будь- якого виду і роду права і привілеї, звільнення, імунітети, надання і прерогативи, нашим найяснішими попередниками, королями і володарями цього королівства Польщі, справедливо і законно надані, ми схвалили, підтвердили і ратифікували, присягнувши за святою і священною церемонією, що сталася у найголовнішому храмі, а також в даних публічних грамотах, оголошених за силою закону, щоб нічого більше від ясності і зміцнення свого права до сумнівів не мало би (приводити). Попри це, звичайно ми не відмовляємо у винятковому і окремому підтвердженні прав для кращої їх підтримки. Так знамениті і славетні бурмистер, райці, війт, лавники і вся громада нашого міста Львова, чия вірність, непохитність і добре управління справою завжди відомі і серед інших, однак, особливо, в недавно минулий достатньо неспокійний час недавнього безкоролів‘я, що виявилося незвичайно при очолюванні

і керуванні тим містом, через своїх посланців охоче просили нас, щоб ми вважали залишити (їх) у шановному становищі і згідній рівновазі. Отже, всі права, привілеї, звільнення, імунітети, прерогативи, донації, надання, справедливо і законно надані найяснішими священної пам‘яті нашими попередниками, королями і володарями Польщі, що всі і кожний хочемо мати (як) внесені і дослівно наведені, що у вжитку згаданих львівських міщан до цього часу були, справедливо і законно повинні бути, крім того, згаданому праву нашого королівства не суперечні, як загалом, так і зокрема, так щоб хтось загальне не віднімав від конкретного, і конкретне від загального; у всіх їх пунктах, клаузулах, статтях, змісті, умовах і рішеннях, всіх і кожному, вважаємо схвалити, ратифікувати і підтвердити, згідно з тим схвалюємо, ратифікуємо і підтверджуємо цією нашою грамотою. Вирішуємо, що всі будь-які вищезгадані права, привілеї, вільності, імунітети, надання, донації і прерогативи повинні мати і отримати силу, вагу і міць належної і вічної чинності. Для довіри і засвідчення справи печатку нашого королівства підвішено до даної (грамоти), нашою рукою підписаної. Дано на вальному сеймі у Варшаві 7 квітня, року Божого 1589, нашого панування - 2.

Сигізмунд, король, підписав.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1589 р., квітня 7, Варшава Сигізмунд ІІІ підтверджує всі надані Львову ним, його попередниками та іншими світськими та церковними сановниками права, вільності, привілеї, записи, резигнації та інші документи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -