<<
>>

1387 р., березня 8, Львів Ядвіга підтверджує права, вільності, привілеї Львова з часів Казимира ІІІ та Людовика, знімає нововведені мита та податки, встановлює знову у місті склад солі та інших товарів і застерігає збереження прав українців, вірмен, сарацинів, євреїв та всіх мешканців загалом

Транс.: AGZ, Ш, s.188-189 (див. док. №23), s. 78-79 (док. №10).

Коп.: ЦДАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.1153, арк.181; оп.2, спр.614, арк.11-12; спр.646, арк.25-26. Опубл.: Supplementum, s.132; CDP, I, s.252-253; AGZ, III, s.75-76.

Nn nomine Domini amen. Decet quorumlibet principum legitimas actiones, presertim perpetuas scripturarum memorie commendare, ne per oblivionem possint aliqualiter in nichilum redigi et reduci. Igitur nos Hedvigis Dei gracia regina Polonie Lithwanieque princeps suprema et heres Russie etc. Ad universorum noticiam, tam presencium, quam futurorum, volumus devenire, quod considerata fidelitatis constancia ac diligencius inspectis fidelibus serviciis, que circumspecti viri consules, cives totaque communitas civitatis nostre Lemburgensis progenitoribus nostris et nobis exhibuerunt, ac in posterum exhibere prestancium, dante domino, sunt parati, cupientesque de benignitate nostra ipsos prosequi gracia speciali, omnia et singula ipsorum iura, libertates, privilegia, que tempore serenissimorum principium, dominorum Kazimiri avi, necnon Lodouici genitoris, Ungarie et Polonie regum, nostrorum dilectorum, habuerunt, confirmamus, ratificamus et tenore presencium approbamus, in omnibus punctis et articulis perpetuo valitura. Adiungentes, quod nulli hominum in civitate vel ante civitatem Lemburgensem predictam, nulla omnino violencia, per quempiam quoquomodo debet fieri vel inferri, volumus eciam ut civitas nostra Lemburgensis predicta in suis metis et limitibus, prout in literis et privilegiis ipsius plenius conscriptum continetur, inconcusse debeat permanere, et si aliquid predicte civitati aut civibus violenter abstractum existit seu ablatum, illa taliter ablata restituere volumus, que tamen dumptaxat1 in nostris manibus obtinemus2, preterea volumus, ut omnia et singula thelonea et tributa post mortem serenissimi principis domini Kazimiri, pie memorie olim regis Polonie avi nostri carissimi, indebite et minus iuste per quempiam statuta omnino et totaliter deponantur.

Statuimus insuper, quod deposicio salis et mercimoniorum3 in civitate nostra Lemburgensi prenotata fore debeat, veluti tamen fuit temporibus ab antiquis4, promittentes tenore presencium5 omnes Ruthenos, Armenos, Saracenos et6 Iudeos et quemlibet eorum in suis iuribus conservare. In quorum omnium premissorum evidens testimonium presentes7 scribi fecimus nostrique appensione sigilli communiri. Actum Lemburge feria sexta8 proxima post dominicam Reminiscere etc9., anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo. Datum per manus honorabilis viri Kelczonis prepositi sancte Marie in civitate Cracoviensi et cancellarii aule nostre.

1 В транс. від 8 березня 1424 р. немає dumptaxat. 2 Втранс. retinemus. 3 В транс. omnium mercanciarum. 4 В транс. замість veluti tamen fuit temporibus ab antiquis написано et permanere, necnon per omnes et singulos mercatores et homines ab undecumque venientes cum eisdem non alibi, nisi in eadem civitate nostra perpetuis temporibus inviolabiliter teneri et observari, veluti fuit temporibus ab antiquis tentum et servatum. Nec eciam aliquis eorundem mercatorum inconsuetas et directas vias et transitus faciet vel audeat pertransire aut depositum facere earundem preterquam in dicte civitatis deposito generali easdem deponat. 5 В транс. presencium mediante. 6 В транс. немає et. 7 В транс. presentes literas. 8 В транс. немає sexta. 9 В транс. немає etc.

ім’я Господа амінь. Годиться законні й особливо вічні дії будь-якого панування письмово доручати пам’яті, бо через забуття вони можуть залишитися у непам’яті. Тому ми, Ядвіга, Божою ласкою (титулатура). Хочемо, щоб потрапило до відома кожного, як сучасника, так і прийдешнього. Взявши до уваги постійну вірність і ретельну службу, яку зважені мужі райці, міщани і вся громада нашого міста Львова виявили нашим родоначальникам і нам та в майбутньому готові служити ще краще, бажаючи з нашої прихильності обдарувати їх спеціальною ласкою, підтверджуємо, ратифікуємо і змістом даної (грамоти) схвалюємо у всіх пунктах і статтях, що матимуть силу навічно, нашим милим (міщанам) всі і кожне з їхніх прав, вільностей, привілеїв, що спочатку мали за часів найясніших панів Казимира, діда, і Людовика, батька, короля Угорщини та Польщі.

Також додаємо, що жодній людині у місті чи поза згаданим містом Львовом жодного насильства будь-хто, будь-яким чином не повинен завдавати. Хочемо також, щоб згадане наше місто Львів у своїх кордонах і межах згідно з грамотами або привілеями, де повністю містяться описаними (межі), непорушно повинно залишатися, і якщо хтось згадане місто чи міщан насильно відділяє чи забирає, хочемо ці дії відмінити, бо в наших руках (місто і міщан) посідаємо. Крім того, бажаємо, щоб всі і кожне мито чи податок, несправедливо і безправно ким-небудь встановлені після смерті найяснішого володаря пана Казимира, благочестивої пам’яті покійного короля Польщі, нашого дорогого діда, цілком і повністю нехай будуть відмінені. Нарешті, встановлюємо, що склад солі та товарів у нашому вищезгаданому місті Львові хай буде необхідним, як був від давніх часів. Обіцяємо змістом даної (грамоти) всім українцям, вірменам, сарацинам і євреям і кожного з них у його правах зберігати. Для очевидного свідчення всього вищезгаданого, сьогодні записаного, робимо скріплення нашим підвішенням печатки. Діялося у Львові в п’ятницю після найближчої неділі “Ремінісцере“, року Божого 1387.

Дано через руки превелебного мужа Кельча, намісника костелу св.Марії в Кракові і канцлера нашого двору.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1387 р., березня 8, Львів Ядвіга підтверджує права, вільності, привілеї Львова з часів Казимира ІІІ та Людовика, знімає нововведені мита та податки, встановлює знову у місті склад солі та інших товарів і застерігає збереження прав українців, вірмен, сарацинів, євреїв та всіх мешканців загалом:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -