<<
>>

1592 р., жовтня 18, Варшава Сигізмунд ІІІ надає бурмистрові та райцям Львова право пропонувати кандидата на посаду каноніка при львівському кафедральному костелу

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.618. Пергамент: 25,8х57,5 + 5,5 см. Ініціал “S“. Написи: “Super collatione canonicatus, Sigismundi Tertii, anno 1592, die 18 mensis Octobris” (XVIII).

На шовковому біло-жовто-червоно-синьому шнурку в бляшаній коробці без вічка печатка: Gum., XXI, №78.

Коп.: MK, 137, k.401v-402 (з датою 15 жовтня 1592 р.); ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.614, арк.233; спр.646, арк.199-200.

Регест: Каталог, №734.

igismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, \' Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon regni Sveciae proximus haeres et futurus rex. Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest, universis et singulis. Quia nos inhaerentes concordiae seu transactioni

venerabilis capituli ecclesiae metropolitanae Leopoliensis cum spectabilibus proconsule et consulibus civitatis eiusdem de praesentando ad canonicatum ecclesiae metropolitanae

Leopoliensis canonico, personae videlicet vel in sacra theologia, vel in utroque sive etiam alterutro iure ad gradum doctoratus, vel etiam magisterii promotae, altero praeter eum, quem iidem consules ab antiquo usu vigore compactatorum cum eodem venerabili capitulo habitorum rectoribus scholae conferre solent, idque post cessum vel decessum alicuius ex gremio illorum canonici initae et constitutae, eamque transactionem utrinque modo praemisso, factam ratam habentes, hoc idem iuspatronatus, quod nobis ex vi superioritatis nostrae regiae ibidem ad praesentandam competit in eosdem proconsulem et consules civitatis nostrae Leopoliensis ob propagationem divinae gloriae bonumque eius ecclesiae regimen transfundendum ac transferendum esse duximus. Uti quidem perpetuo ac irrevocabili iure transfundimus et transferrimus praesentibus literis nostris, ita quidem, ut quotiescunque sive per cessum, sive per decessum alicuius ex graemio canonicorum praedicti canonicatus vacatio occurrerit, praenominatis proconsuli et consulibus, nunc et pro tempore futuris praesentandae eum in locum eius ac talis personae, ut supradescriptum est, vigore collati a nobis iuris integra ac perpetua facultas esse debeant.

Quapropter vobis reverendissimo in Christo patri domino Ioanni Demetrio Solikowski archiepiscopo Leopoliensi et aliis pro tempore existentibus sive eorum in spiritualibus vicariis, vel ad id potestatem habentibus et habituris, hanc nostram iurispatronatus ad praesentandam in canonicatum ecclesiae praedictae transfusionem intimamus, denunciamus et ad noticiam deducimus hortantes paternitatem) vestram quatenus, dum praefati spectabiles proconsul et consules civitatis nostrae Leopoliensis quotiescunque vacatio praedicti canonicatus per cessum vel decessum occurrerit, personam supra designatam atque de unanimi eorum consensu electam paternitatis vestrae praesentaverint, illam ad eundem canonicatum instituat et investiat pro debito officii sui pastoralis. In cuius rei fidem prasentes manu nostra subscripsimus et sigillo regni nostri consignati mandavimus. Datum Varschoviae die decimaoctava mensis Octrobris, anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo secundo, regni vero nostri anno quinto. Sigismundus rex.

Paulus Koszuttski.

Сигізмунд III, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. Ми, стверджуючи згоду або угоду велебного капітулу[97] львівського митрополичого костелу зі знаменитими бурмистром і райцями того міста про презентацію до канонікату[98] львівського митрополичого костелу каноніка, а саме особи з докторським, або також магістерським ступенем зі священної теології, або в обох чи також в одному праві, окрім іншої (особи), яку ті райці віддавна згідно з договорами з цим величним капітулом за звичаєм пропонували на ректора школи, після відходу чи смерті якогось із їх грона, ініціюючи і встановлюючи каноніка. Маючи цю угоду в обох вищезгаданих випадках дійсною і непорушною, те саме право патронату, що нам зі сили нашої королівської вищості до презентації (каноніка) належить, ми вважали перенести і передати бурмистру і райцям нашого міста Львова для збільшення божественної слави і (для) доброго управління цим костелом, що

вічним і незворотнім правом переносимо і передаємо даною нашою грамотою, так, щоб скільки разів чи через відхід чи через смерть якогось з числа вищезгаданих каноніків виявиться вакантним канонікат, вищеназвані бурмистер і райці, тепер і на майбутній час, повинні презентувати на те місце таку особу, як є вищеописано, відповідно до переданого від нас права цілковитої і вічної можливості (презентувати каноніка).

Внаслідок чого вам, найдостойніший у Христі отче пане Йоан Деметрій Соліковський, львівський архієпископе, та інші, що в майбутньому будуть, або їх вікарії, що в духовних (справах) до цього мають або матимуть владу, про це наше перенесення права патронату презентації до канонікату вищезгаданого костелу розголошуємо, повідомляємо і до відома доводимо, закликаючи ваш патернітат***; тоді як вищезгадані знамениті бурмистер і райці нашого міста Львова, скільки б разів у випадку вакантного вищезгаданого канонікату при відході або смерті (каноніка), вищезазначену особу, обрану за одноголосною згодою, вашому патернітату не представляли, її до того канонікату впровадьте та встановіть за обов‘язком свого пасторського уряду. Для довіри до цієї справи дану (грамоту) нашою рукою підписали і наказали нашою королівською печаткою засвідчити. Дано у Варшаві 18 жовтня, року Божого 1592, нашого панування - 5.

Сигізмунд, король, підписав. * ** [99]

у XVI ст.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1592 р., жовтня 18, Варшава Сигізмунд ІІІ надає бурмистрові та райцям Львова право пропонувати кандидата на посаду каноніка при львівському кафедральному костелу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -