<<
>>

1697р., жовтня 1, Краків Август ІІпідтверджує усі права, привілеї, надання, вільності, фундації, ухвали, декрети, конституції, звичаї, концесії, дотації та інші документи, надані попередніми королями місту Львову

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.802. Пергамент: 30,4х65 + 8,5 см. Ініціал “S“. Написи: “Confirmatio generalis iurium civitatis Leopoliensis per serenissimum Augustum Secundum, anno 1697” (XVII).

Печатка відсутня, залишилися шовкова малинова стрічка.

Регест: Каталог, №1006.

Nugustus II Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prassiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae Czernichoviaeque haereditarius dux Saxoniae, princeps et elector. Significamus praesentibus litteris nostris, quorum interest, universis et singulis. Quod posteaquam superis, faventibus liberisque inclytae reipublicae Polonae suffragiis in regio solio collocati sumus, non alia ratione famam et gloriam nominis nostri

ad omnes orbis partes extendere decrevimus, quam forti simul et benefica manu, altera hostes regni terrendo, altera cives et subditos nostros, cuiuslibet status et conditionis, circa iura, libertates ac immunitates conservando. Cum itaque totius communitatis civitatis nostrae Leopoliensis nomine, per ablegatos et internuntios illorum videlicet nobiles et excellentes Andream Szymonowicz et Christophorum Cyboni medicinae doctores, consules atque Ioannem Moscicki syndicum, ad praesentiam nostram pro praestando fidelitatis iuramento accedentes nobis sit supplicatum, ut iura et privilegia eiusdem civitatis confirmare dignaremur. Tametsi in praesenti felicis coronationis nostrae conventu, omnibus inclyti huius regni ordinibus, statibus et civitatibus universis, in genere et specie iura, privilegia, libertates, concessiones et quasvis praerogativas per serenissimos antecessores nostros reges Poloniae et magnos duces Lithuaniae, Russiae, Prussiae etc. iuste et rationabiliter concessas, iureiurando per nos sacra et solenni ceremonia praestito et generali diplomate volumini legum inserto approbaverimus et confirmaverimus, adeo, ut nihil amplius quisquam de certitudine et plenitudine iuris sui dubitare possit, nihilominus tamen cum singulariter et seorsim eadem iurium confirmationem pro maiori eorum subsistentia, negare nemini soleamus, civitas quoque nostra Leopoliensis praecipuum regni nostri antemurale, cuius fides, integritas et rei bene administrande scientia retroactis annis, turbulentissimo regni istius statu et fatali revolutione, cum immanissimos hostes ter obsessa felicissime sustinuit et ab ingressu ulteriori in viscera regni, fidelitate, fortitudine et constantia sua repulit, toto orbi inclaruit et hucusque singularibus erga rempublicam et serenissimos praedecessores nostros, maiestatemque meritis inter alias civitates eminet, singularem gratiam nostram et favorem promeruit, proinde annuentes eiusmodi internuntiorum illius supplicationi, exemplo serenissimorum antecessorum nostrorum, omnia et singula eiusdem civitatis Leopoliensis, tam magistratus, quam ordinum totiusque communitatis antiquora et recentiora iura et privilegia, in confirmationibus serenissimorum Ioannis Casimiri, Michaelis et Ioannis Tertii expressa, libertates, immunitates, praerogativas, praecipue fundationes, locationes, uniones, incorporationes, confederations, plebiscita, decreta, constitutiones, exemptiones, consuetudines, donationes a serenissimis antecessoribus nostris regibus Poloniae, ab immemorabili tempore, eidem civitati Leopoliensi, tam in genere, quam specie elargita, confirmata et usu ad hoc usque tempus tenta ac observata atque specifice diploma coaequationis cum primariis regni et magni ducatus Lithuaniae civitatibus Cracoviensi et Vilnensi, rescripta, decreta ratione depositorii generalis Leopoliensis, iuris caduci post cives et advenas, intestatos aut steriliter e vita decedentes, iuris patronatus et collationis spiritualium personarum ad ecclesias ritus Romani et Ruthenorum, exemptionis magistratus et civium Leopoliensium a iudiciis commissorialibus quibuscunque, tum etiam tribunalitiis, capitanealibus, castrensibus, terrestribus, palatinalibus, insuper decreta regia et ordinationes inter magistratum communitatemque et generosum capitaneum, inter magistratum et communitatem atque nationes Armenicam et Ruthenicam, decreta civitatis cum suburbanis et Iudeis, videlicet Sigismundi Primi, Sigismundi Augusti, Stephani, Sigismundi Tertii, Vladislai Quarti, Ioannis Casimiri lata, privilegia super proventa frustorum concessa, tum et alia omnia iura, decreta, praeiudicata, processus et sententias aliosque quosvis, tam officii, quam iudicii eorum actus, etiam sub interregno proxime praeterito celebratos, aliasque ordinationes civiles, senatus consulta, observantias, consuetudines, usus, determinationes, revisiones actusque quosvis commissionum et inquisitionum pro parte tantummodo eiusdem civitatis Leopoliensis peractos et expeditos, arbitraments omagia, acta, codices, munimenta, statuta dictam civitatem quoquomodo concernentia, quaecunque tam in voluminibus regni continentur, vimque approbationis in conventibus generalibus, per modum vidimus obtinuerunt, quam quae a serenissimis regibus Poloniae, antecessoribus nostris a Ludovico Primo et Casimiro Antiquo aliisque subsequenter regibus Poloniae usque ad serenissimum praedecessorem nostrum benigne data, concessa, approbata, confirmata et ratificata sunt et quae hic de verbo ad verbum pro insertis habere volumus, in omnibus et singulis eorum punctis, positionibus, conditionibus, clausulis, articulis, anexibus, titulis, ligamentis ac toto tenore de plenitudine potestatis nostrae regiae approbanda, ratificanda, innovanda et confirmanda duximus, quemadmodum praesentium litterarum nostrarum patrocinio prout iuris est et usus eorundem habetur innovamus, ratificamus et confirmamus, decernentes ipsa omnia et singula, in originalibus litteris et privilegiis descripta, vim et robur perpetuae firmitatis obtinere debere.

Insuper in verbo regio promittimus et praesentibus litteris spondemus eadem omnia et singula ipsius civitatis nostrae Leopoliensi iura, libertates et praerogativas, ordinationes et consuetudines in eadem nostra civitate antiquitus observatas, decreta, item privilegia, per omnia rata, firma et grata perpetuo et in aevum habere et plene, integre ac irrevocabiliter observare ac eis satisfacere in effectu. Volumus etiam et promittimus omnes et singulos cives et incolas Leopolienses, suburbanos et villanos ad dictam civitatem et iurisdictionem eius ex antiquo spectantes et pertinentes atque singula eorum bona, tam nomine communi, quam private tenta, possessa et realiter cum usufructu apprehensa, ab omnibus iniuriis, violentiis, gravaminibus et angariis quibuscunque quarumvis personarum cuiuscunque status, dignitatis et conditionis atque officialium nostrorum praecipue capitaneorum, nunc et pro tempore exstentium tueri, defendere, nec alias novas adinventiones in eos adinveniri faciemus, nec quemquam permittemus, sed eos bonasque eorum, in suis metis, limitibus et graniciebus conservando, iuxta antiquam consuetudinem, prout per antecessores nostros inclytos Poloniae reges fuerant conservati, conservabimus et manutenebimus atque conservari faciemus, nullaque bona eorum ad civitatem et iurisdictionem civilem pertinentia, ab eadem civitate Leopoliensi et iurisdictionem ipsius alienabimus aut alicui alienare permittemus. In cuius rei fidem et testimonium sigillum regni praesentibus est appensum. Datum Cracoviae in conventu generali felicis coronationis nostrae, die I-ma mensis Octobris, anno Domini MDCXCVII, regni nostri anno primo.

Augustus rex. Confirmatio iurium in universorum et privilegiorum a serenissimis regibus Poloniae civitati Leopoliensi concessorum.

Nicolaus Tomislawski Cracoviensis, Varsoviensis canonicus, sigilli regni custos manu propria.

вгуст II, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. Після того, як ми високими, прихильними і вільними голосами всієї держави були приведені на королівський трон наших божественних попередників, ми постановили, щоб не з іншої причини поголос і славу нашого імені у всі частини світу поширювати, тільки як рукою мужньою та одночасно милостивою: однією - ворогів нашого королівства страхаючи, іншою - зберігаючи права, вільності та імунітети міщан і наших підданих будь-якого статусу і походження.

Таким чином, коли від імені всієї громади нашого міста Львова через їх висланців та посланців, а саме: шляхетних і достойних Андрія Шимоновича і Христофора Цибоні, докторів медицини, райців, а також Йоана Мостицького, синдика, що прийшли до нас складати присягу вірності, нас просили, щоб права і привілеї того міста ми вважали за гідне підтвердити; хоча на даному сеймі нашої щасливої коронації, всім станам, прошаркам і містам того славетного королівства, загалом і зокрема, права, привілеї, звільнення, надання і будь- які прерогативи, справедливо і доцільно надані найяснішими нашими попередниками, королями Польщі і великими князями Литви, Русі, Прусії і т.д. ми, склавши присягу за святою і священною церемонією і внісши у загальний диплом зібрання законів, схвалили і підтвердили, настільки, щоб ніхто більше не сумнівався в ясності і повноті свого права; тим не менше ми не маємо звичаю відмовляти для виняткового і окремого підтвердження прав для більшої їх реальності; також наше місто Львів, головне передмур‘я нашого королівства, чия вірність, непорушність і знання справи доброго управління в минулі роки, (в час) найнеспокійнішого становища того королівства і фатального потрясіння, коли три облоги найлютіших ворогів щасливо витримало і від подальшого проникнення всередину королівства вірністю, мужністю і своєю твердістю відкинуло, всьому світу є відоме і до того часу виділяється поміж інших міст винятковими заслугами щодо держави і найясніших наших попередників і маєстату, заслужило виняткову нашу ласку і сприяння; тому схиляючись до такого прохання їх посланців за прикладом наших найясніших попередників, всі і кожне того міста Львова, як магістрату, так і станів та всієї громади, давні і недавні права і привілеї, викладені у підтвердженнях найясніших Яна Казимира, Михайла і Яна Третього, вільності, імунітети, прерогативи, насамперед фундації, локації, унії, інкорпорації, союзи, плебісцити, декрети, встановлення, вилучення, звичаї, донації, від непам‘ятних часів тому місту як загалом, так і окремо щедро надані, підтверджені нашими найяснішими попередниками, королями Польщі, що в користуванні аж до цього часу мають і дотримуються, а також спеціальний диплом зрівняння з головними містами королівства і великого князівства Литовського - Краковом та Вільном, розпорядження, декрети щодо загального складу Львова, права горла після міщан та прибульців, які без заповіту або без нащадків пішли з життя, право патронату і подання духовних осіб в церкви римського і руського обрядів, вилучення магістрату і львівських міщан від будь-яких комісарських судів, також трибунальних,

старостинських, гродських, земських, воєводських, нарешті королівські декрети та розпорядження між магістратом, громадою і вельможним старостою, між магістратом і громадою, а також вірменською і руською націями, декрети міста з передміщанами і євреями, а саме Сигізмунда І, Сигізмунда Августа, Стефана, Сигізмунда ІІІ, Владислава IV, Яна Казимира, привілеї, надані щодо прибутку з вузлового, дані і всі інші права, декрети, присудження, процеси і вироки, будь-які дії, хоч уряду, хоч суду, також, що відбувалися в недавно минуле безкоролів‘я, та інші міські розпорядження, ухвали магістрату, дотримання, звичаї, користування, усталення, ревізії і будь-які акти комісій та судових слідств, вчинених та висланих тільки для того міста Львова, роз‘ємні рішення, присяги вірності, дії, кодекси, скріплення, статути, що тільки згаданого міста стосуються, що і у зібраннях законів королівства містяться і володіють силою схвалення на вальних сеймах шляхом “видимусів”, ласкаво дані, надані, схвалені, підтверджені найяснішими королями Польщі, нашми попередниками, Людовиком Першим і Казимиром Старим та іншими наступними королями Польщі аж до найяснішого нашого попередника, які хочемо мати, як дослівно внесені, у всіх і кожному їх пунктах, позиціях, умовах, клаузулах, статтях, поєднаннях, заголовках, зв‘язках і у всьому змісті ми вважали з повноти нашої королівської влади схвалити, ратифікувати, відновити і підтвердити, тому під опікою даної нашої грамоти відповідно до права і користування тими (привілеями) відновлюємо, ратифікуємо і підтверджуємо, вирішуючи, щоб все і кожне, описане в оригінальних грамотах і привілеях, повинно володіти силою і міццю вічної чинності.

Нарешті, королівським словом обіцяємо і даною грамотою зобов‘язуємося нашого міста Львова всі ці і кожні права, вільності і прерогативи, розпорядження і звичаї, яких в тому нашому місті віддавна дотримуються, декрети, далі привілеї завжди і на віки усі непорушно, міцно і незмінно мати і вповні, цілком і незворотньо дотримуватися та ефективно їх застосовувати. Також хочемо і обіцяємо підтримувати, захищати всіх і кожного міщан і жителів Львова, передміщан і селян, які до згаданого міста та його юрисдикції віддавна належать і відносяться, а також окремо взяті їхні маєтки, що як від спільного імені, так і приватно тримаються, володіють і реально на користь застосовуються, від усіх несправедливостей, насильств, тягарів і повинностей з боку будь-яких осіб будь-якого статусу, гідності і походження, а також наших урядовців, насамперед старост, що є тепер і в майбутньому будуть; не зробимо, щоб якісь нові винаходи були введені і нікому не дозволимо, але їх та їхні маєтки у їх межах, кордонах і границях зберігаючи, відповідно до давнього звичаю, згідно з тим, як були збережені нашими найславнішими попередниками, королями Польщі, збережемо і утримаємо та зробимо так, щоб зберегли, жодний їх маєток, належний до міста та міської юрисдикції, від того міста Львова та його юрисдикції не відчужимо й обіцяємо комусь не відчужувати. Для довіри та засвідчення цієї справи до даної (грамоти) наша печатка є підвішена. Дано на вальному сеймі нашої щасливої коронації у Кракові 1 жовтня, року Божого 1697, нашого панування - 1 року.

Август, король. Підтвердження всіх прав та привілеїв: наданих польскими королями місту Львову.

Микола Томіславський, варшавський канонік, кустош нашої печатки, рукою власною.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1697р., жовтня 1, Краків Август ІІпідтверджує усі права, привілеї, надання, вільності, фундації, ухвали, декрети, конституції, звичаї, концесії, дотації та інші документи, надані попередніми королями місту Львову:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -